[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1994

ADAMSKI Franciszek, Sytuacja społeczno-moralna rodziny u zarania III Rzeczypospolitej, 3(27), s. 145-154.

ANGELINI Fiorenzo kard., Świętość ludzkiego życia (tłum. Krystyna Borowczyk), 1-2(25-26), s. 49-55.

ANSALDO Aurelio, Miłość małżeńska, świadoma prokreacja a regulacja płodności. Stan naukowy, antropologiczny i moralny metod naturalnych (tłum. ks. Grzegorz Stephan), 3(27), s. 115-122.

AWIERINCEW Siergiej, Przyszłość chrześcijaństwa w Europie (tłum. Patrycja Mikulska), 4(28), s. 35-42.

BAJDA Jerzy ks., Co myśleć o dokumencie pastoralnym trzech biskupów niemieckich [Polemiki teologiczne], 4(28), s. 259-265.

BIOETYKA (tłum. Leszek S. Kolek), 1-2(25-26), s. 83-87.

BUTTIGLIONE Rocco, Jarosław Merecki SDS, Europa jako pojęcie filozoficzne (Część pierwsza) (tłum. Józef Tarnówka SDS), 4(28), s. 43-60.

CHABRAJSKA Dorota, Maciej Rajewski, Anatomia zniewolenia [Omówienia i recenzje], 4(28), s. 295-304.

CHMIELEWSKI Tadeusz J., Czy mamy szansę na ekorozwój? [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 280-285.

CHOMIK Wacław S. OFM, Franciszek M. Rosiriski OFM, Kościół a świadomość ekologiczna, 1-2(25-26), s. 65-80.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Noty o autorach, 4(28), s. 339-345.

CHUDY Wojciech, O zbędności tygodnika katolickiego "Niedziela" [Przez pryzmat Ethosu], 1-2(25-26), s. 323-324;

- [W.Ch.], Troska na miarę zagrożeń [Od Redakcji], 3(27), s. 3-6;
- Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność, 3(27), s. 135-144;
- Nasz wiek XX [Omówienia i recenzje], 4(28), s. 279-285;
- Ponowienie pytania o dywizje Papieża [Przez pryzmat Ethosu], 4(28), s. 319-320.

CZUBA Krystyna, Problem rodziny w nauczaniu i wychowaniu szkolnym, 3(27), s. 155-164.

DELORME Andrzej, Wychowanie do ekologii [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 274-279.

DETYNA Tadeusz, Wołanie o więcej ładu [Omówienia i recenzje], 4(28),s. 286-289.

DROZDOWSKI Marek M., Refleksje Jana Pawła II o historii Polski naszego wieku, 3(27), s. 167-179.

ELEKTOROWICZ Leszek, Pojęcie Ojczyzny - wczoraj i dziś [Myśląc Ojczyzna], 3(27), s. 215-219.

FEDORYKA Damian P., Powtórne narodziny czy śmierć Europy? (tłum. Mirosława Ritter), 4(28), s. 140-146.

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz, Ekologia pierwszej fazy życia ludzkiego, 1-2(25-26), s. 217-228.

FILIPIAK Maria, O ochronie życia i środowiska naturalnego [Bibliografia], 1-2(25-26), s. 325-332;

- Jan Paweł II o rodzinie [Bibliografia], 3(27), s. 265-276;
- oraz Cezary Ritter, Jan Paweł II na temat Europy [Bibliografia], 4(28), s. 321-338.

GALAROWICZ Jan, Antropologiczne studia Karola Wojtyły [Omówienia i recenzje], 4(28), s. 267-273.

GIUSSANI Luigi, W ten sposób rozjaśnił smutną podróż nam, którzyśmy "bez ojczyzny" (tłum. ks. Janusz Królikowski), 1-2(25-26), s. 321-322.

GÓRKA Tomasz, Wyniki ankiety czytelniczej "Ethosu" [Sprawozdania], 1-2(25-26), s. 319-320.

GRABOWSKI Marian, Ład ludzkiego bytowania, 3(27), s. 123-134.

GRISEZ Germain, O praktycznym kościelnym znaczeniu inicjatywy trzech biskupów niemieckich dotyczącej posługi pastoralnej wobec rozwiedzionych i "tych, którzy ponownie zawarli związek małżeński" (tłum. Leszek S. Kolek) [Polemiki teologiczne], 4(28), s. 254-258.

GRZEGORCZYK Andrzej, Wiara dzisiejszych oświeconych, 3(27), s. 45-63.

GRZEŚKOWIAK Alicja, Ojcu Świętemu w odpowiedzi na "List do Rodzin", 3(27), s. 27-36.

GUBAŁA Wacław ks., Personalistyczna koncepcja etyki medycznej, 1-2(25-26), s. 153-161.

HORTEN Alphons, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy (tłum. Cezary Ritter), 4(28), s. 119-126.

JACKO Jan F., Dlaczego ekologia jest nauką normatywną? [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 271-273.

JAN PAWEŁ II, Genetyka w polu moralności, 1-2(25-26), s. 11-14;

- Rodzina drogą Kościoła (fragmenty Listu do Rodzin), 3(27), s. 9-11;
- Ku nowej ewangelizacji Europy, 4(28), s. 11-14.

JANA PAWŁA II wizja Europy [Sesja naukowa], 4(28), s. 67-240: ks. Stanisław Wielgus [Otwarcie sesji], s. 67-68; Tadeusz Styczeń SDS, O europejską solidarność [Wprowadzenie], s. 71-73; [Dyskusja]: Tadeusz Styczeń SDS, s. 96-99, 101-106, 110-111, 112-113, 184; Jan Sieg SJ, s. 99, 147, 190-191; Wolfgang Waldstein, s. 99-100, 114, 154, 182-183, 183-184, 185, 186-187, 188-189, 191-192, 194-195; Alphons Horten, s. 100, 109-110, 111, 112, 148-149, 150, 151, 153-154; Obowiązki chrześcijanina w demokracji (tłum. Patrycja Mikulska) [Debata okrągłego stołu], s. 225-230; Rocco Buttiglione, s. 106-107, 152-153, 155, 185-186, 198-199; [Podsumowanie sesji] (tłum. Patrycja Mikulska), s. 202-208; Jarosław Merecki SDS, s. 107-108, 150-151, 197; Josef Seifert, s. 108-109, 147, 183, 187-188; Jacek Salij OP, s. 114-115; ks. Alfred Wierzbicki, s. 147-148, 193-194; Damian Fedoryka, s. 149-150, 182, 189-190, 197-198; Leon Dyczewski OFMConv, s. 151-152; Andrzej Szóstek MIC, s. 191, 193, 195-197, 199-201; Andrzej Półtawski, s. 192-193; Martin Cajthaml, s. 198; abp Kazimierz Majdański, Wprowadzenie [Debata okrągłego stołu], s. 211-212; Alicja Grześkowiak, Europa jutra [Debata okrągłego stołu], s. 213-216; Mieczysław A. Krąpiec OP, U podstaw cywilizacji życia i cywilizacji śmierci [Debata okrągłego stołu], 217-220; ks. Michel Schooyans, Europejska populacja zagrożona spadkiem [Debata okrągłego stołu] (tłum. Mirosława Ritter), s. 221-224; Alphons Horten, Obowiązki chrześcijanina w demokracji [Debata okrągłego stołu] (tłum. Patrycja Mikulska), s. 225-230; ks. Stanisław Ćegovnik [Debata okrągłego stołu] (tłum. Patrycja Mikulska), s. 231-233; Rocco Buttiglione [Debata okrągłego stołu] (tłum. Jarosław Merecki SDS), s. 234-235; abp Kazimierz Majdański, Totus Tuus [Zamknięcie debaty], s. 236-240.

JURCZYK Bernard ks., "Veritatis splendor" - przesłanie moralne Kościoła [Sprawozdania], 1-2(25-26), s. 311-318.

KAMPKA Franciszek ks., Pytania o autonomię doczesności społecznej [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 304-306.

KORNAS Stefan ks., Eksperymenty medyczne i etyka lekarska, 1-2(25-26), s. 185-196.

KRÓLIKOWSKI Janusz ks., Pierwsze dyskusje o nowej encyklice [Sprawozdania], 3(27), s. 243-247.

KUNOWSKA-PORĘBNA Maria, Obraz rodziny w środkach masowego przekazu [Omówienia i recenzje], 3(27), s. 221-227.

LIST G. Griseza, J.M. Finnisa i W. E. Maya do trzech biskupów niemieckich (tłum. Leszek S. Kolek) [Polemiki teologiczne], 4(28), s. 243-253.

MAJDAŃSKI Kazimierz abp, Rodzina - miejsce Przymierza. Przymierze, które ocala, 3(27), s. 15-26.

MASNY Marcin, Pokruszony fundament [Sprawozdania], 3(27), s. 248-253.

MAŚLIŃSKI Antoni, Serenissima, 3(27), s. 180-192;

- Historyczno-symboliczny świat obrazów Jana Matejki, 3(27), s. 193-199.

MATKA TERESA Z KALKUTY, "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych maluczkich, Mnieście uczynili" (tłum. Leszek S. Kolek), 3(27), s. 85-92.

MATUSZCZYK Bożena, Nieustający spór o wartości [Omówienia i recenzje], 3(27), s. 238-241.

MERECKI Jarosław SDS, Eutanazja, czyli logika cywilizacji śmierci [Omówienia i recenzje], 3(27), s. 234-237;

- Dokument nie pozwalający przejść obojętnie. "Veritatis splendor" w komentarzach anglosaskich [Pontyfikat w oczach świata], 3(27), s. 255-261;
- oraz Rocco Buttiglione, Europa jako pojęcie filozoficzne (Część pierwsza) (tłum. Józef Tarnówka SDS), 4(28), s. 43-60.

MEYER Jean-Marie, Ciało człowieka a jego tożsamość (tłum. Anna Cieśla), 3(27), s. 73-82;

- Antygono! Twoje milczenie jest mym sędzią (tłum. Patrycja Mikulska) [Myśląc Ojczyzna], 4(28), s. 241-242.

MICKIEWICZ Tomasz, Przedsiębiorczość, uzależnienie [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 298-303.

MIKULSKA Patrycja, Filozofia medycyny czy "choroba na śmierć"? [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 291-297;

- W cieniu Kairu [Sprawozdania], 4(28), s. 315-318.

NOTY O AUTORACH, 1-2(25-26), s. 333-339; - 3(27), s. 277-282.

NOWOSAD Sławomir ks., Religie świata przed Kairem [Sprawozdania], 4(28), s. 309-314.

PARDO Antonio, Bioetyka a utylitaryzm. Spojrzenie krytyczne na bioetykę z punktu widzenia czysto świeckich podstaw (tłum. Leszek Porembski), 1-2(25-26), s. 102-123.

PÓŁTAWSKI Andrzej, Obraz(y) człowieka przed i po Oświęcimiu, 1-2(25-26), s. 56-64.

RAJEWSKI Maciej, Dorota Chabrajska, Anatomia zniewolenia [Omówienia i recenzje], 4(28), s. 295-304.

RITTER Cezary [C.R.], Odkrywanie granic Europy [Od Redakcji], 4(28), s. 3-7;

- Europa jutra - jaka? [Omówienia i recenzje], 4(28), s. 290-294.
- oraz Maria Filipiak, Jan Paweł II na temat Europy [Bibliografia], 4(28), s. 321-338.

ROSIŃSKI Franciszek M. OFM, Wacław S. Chomik OFM, Kościół a świadomość ekologiczna, 1-2(25-26), s. 65-80.

SALIJ Jacek OP, "Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa",4(28), s. 89-95.

SEIFERT Josef, Etyczne aspekty leczenia nieoperacyjnych guzów mózgu(tłum. Patrycja Mikulska), 1-2(25-26), s. 197-207;

- "Diligere veritatem omnem et in omnibus" ("Miłować prawdę - całą i wewszystkim") (tłum. Dominik Jawor), 4(28), s. 74-88.

SGRECCIA Elio bp, Sztuczna prokreacja i eugenizm (tłum. Krystyna Borowczyk), 3(27), s. 93-114.

SIKORSKI Radzisław, Bioetyczna świadomość społeczeństwa a aborcja, 1-2(25-26), s. 229-236.

SIRICO Robert A., Logika biurokratyczna. Duchowe koszty gospodarki mieszanej (tłum. Cezary Ritter, Jarosław Merecki SDS), 4(28), s. 127-139.

SPAEMANN Robert, Filozofia i chwała (tłum. Patrycja Mikulska) [Przezpryzmat Ethosu], 3(27), s. 263-264.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki "Veritatissplendor", 1-2(25-26), s. 15-42;

- Narodzić się, aby kochać, 3(27), s. 37-44;
- Bezradność świadka. Krótki komentarz do pierwszego pytania z książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei", 4(28), s. 15-23.

SULIKOWSKI Andrzej, Krzyż w poezji ks. Jana Twardowskiego [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 307-310.

SZOSTEK Andrzej MIC [A.Sz.], To nie postęp zagraża człowiekowi [Od Redakcji], 1-2(25-26), s. 3-7;

- Uniwersytet (katolicki) w państwie demokratycznym, 4(28), s. 171-181.

SZTOMBKA Wojciech, Hansa Jonasa etyka odpowiedzialności, 1-2(25-26), s. 124-134.

SZULC Roman, Przeszczepianie narządów - możliwości i granice. Próba spojrzenia etycznego, 1-2(25-26), s. 208-213.

SZYMIK Jerzy ks., Blask oczyszczenia (O "Śmierci jak kromka chleba" Kazimierza Kutza) [Omówienia i recenzje], 4(28), s. 305-308.

ŚLIPKO Tadeusz SJ, Prawo naturalne jako podstawa szacunku człowieka dla życia i przyrody, 1-2(25-26), s. 88-101.

THOMAS Hans, Cielesność. Cześć dla ciała czy lęk przed medycyną? (tłum. Patrycja Mikulska), 1-2(25-26), s. 162-176.

TROSZYŃSKI Michał, "Jesteśmy od ratowania i pomocy - nie od czegokolwiek innego" [Z profesorem dr. n. med. Michałem Troszyńskim rozmawia Wojciech Chudy] [Rozmowy "Ethosu"], 3(27), s. 201-213.

TRUSKOLASKA Anna, Wrócić choćby na pogorzelisko [Reportaż], 1-2(25-26), s. 252-270.

UMIASTOWSKI Jerzy, Wokół "Kodeksu etyki lekarskiej", 1-2(25-26), s. 237-244.

VIAL CORREA Juan de Dios, Papieska Akademia Życia (tłum. Leszek Porembski), 4(28), s. 61-63.

WALDSTEIN Wolfgang, Prawodawstwo (lex) jako wyraz jurysprudencji (ius) (tłum. Patrycja Mikulska), 4(28), s. 159-170.

WIELGUS Stanisław ks, Wezwani do świętości, 1-2(25-26), s. 45-48.

WOJTYŁA Karol kard., Gdzie znajduje się granica Europy? (tłum. Jarosław Merecki SDS), 4(28), s. 27-34.

WRÓBLEWSKI Zbigniew, Filozoficzne zwiastuny epoki ekologicznej [Omówienia i recenzje], 1-2(25-26), s. 286-290.

ZABŁOCKA-SKUPIEŃSKA Danuta, Człowiek skazany na rozwój, 3(27), s. 64-72.

ZAWITKOWSKI Józef bp, Rabbuni - Nauczycielu kochany [Myśląc Ojczyzna], 1-2(25-26), s. 245-251.

ZERBE Franciszek, Paternalizm w stosunkach lekarz - pacjent. Zagrożenia i korzyści, 1-2(25-26), s. 177-184.

ZIEMIŃSKI Ireneusz, Rozum przed trybunatem wiary [Omówienia i recenzje], 4(28), s. 274-278.

ZON Józef, Bioelektromagnetyka i etyka. Niektóre kwestie moralne związane ze skażeniem elektromagnetycznym środowiska, 1-2(25-26), s. 135-150.

ŻARDECKA Magdalena, Przybliżenie wartości centralnych w kulturze polskiej [Omówienia i recenzje], 3(27), s. 228-233.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:29 - Anna Swęda