[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1996

BAJDA Jerzy ks., Kultura ocalona przez Ewangelię, 3-4(35-36), s. 165-174.

BOEDER Heribert, Wymiar podmodernizmu (tłum. Bogdan Baran), 1-2(33-34), s. 101-115.

BORKOWSKA Małgorzata OSB, Zakorzenieni w wieczności, 3-4(35-36), s. 187-191.

BORTKIEWICZ Paweł TChr, Mentalność sekty a ideologia postmodernistyczna, 1-2(33-34), s. 160-168.

BRONK Andrzej SVD, Krajobraz postmodernistyczny, 1-2(33-34), s. 79-100;

- oraz Stanisław Majdański, Klasyczność filozofii. W rozumieniu szkoły lubelskiej, 3-4(35-36), s. 129-144.

CHLAP Zbigniew, Od Hipokratesa do Dobrego Samarytanina. Uwagi o etyce lekarskiej, 3-4(35-36), s. 145-161.

CHMIELEWSKI Adam, Postmodernizm, czyli o sztuce filozoficznej konwersacji, 1-2(33-34), s. 191-198.

CHUDY Wojciech [W.Ch.], Moderniści, postmoderniści i inni [Od Redakcji], 1-2(33-34), s. 5-8;

- O osobie, która jest dzieckiem, 1-2(33-34), s. 216-224;
- Tradycja i niepokój. W związku z VI Polskim Zjazdem Filozoficznym [Sprawozdania], 1-2(33-34), s. 323-330;
- Bezinteresowna potrzeba piękna [Przez pryzmat Ethosu], 3-4(35-36), s. 291-292.

CHYROWICZ Barbara SSpS, Wolność irracjonalna - irracjonalność wolna [Omówienia i recenzje], 1-2(33-34), s. 298-301.

COTTIER Georges OP, Wolność i prawda (tłum. ks. Władysław Zuziak), 3-4(35-36), s. 31-36.

CZAJA Andrzej ks., Congar - teolog otwierający nowy czas Kościoła [Sprawozdania], 3-4(35-36), s. 285-288.

FENIGSEN Ryszard, Postępy i porażki ruchu na rzecz eutanazji w Stanach Zjednoczonych, 1-2(33-34), s. 247-259.

FERT Józef, Poetyka smaku. Nad "Grami Pana Cogito" Andrzeja Kaliszewskiego [Omówienia i recenzje], 1-2(33-34), s. 305-311.

FILIPIAK Maria, Kościół wobec współczesnej kultury [Bibliografia], 1-2(33-34), s. 355-360;

- Chrześcijańskie korzenie Europy [Bibliografia], 3-4(35-36), s. 293-299.

GRYGIEL Stanisław, Istnienie poprzedza istotę, czyli lęk przed darem, 3-4(35-36), s. 54-63.

GRZEGORCZYK Andrzej, Postmodernizm przeciwko prawdzie, 1-2(33-34),s. 150-159.

GULA Janusz, Manowce nauki w sporze o aborcję [Polemiki], 1-2(33-34),s. 269-283.

ILLANES José L., Życie, substancja i cel historii. "Evangelium vitae" w kontekście dylematu współczesnej kultury (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(33-34), s. 42-60.

JACKO Jan F., "Antygona" Sofoklesa i Mądzika "teatr cieni" w lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy [Omówienia i recenzje], 3-4(35-36), s. 279-281.

JAN PAWEŁ II, Odpowiedzialność za nową epokę kultury, 1-2(33-34), s. 11-13;

 - Ludzkie i chrześcijańskie zarazem, 3-4(35-36), s. 13-15;
- Słowo do Polaków zgromadzonych l września 1996 w Castel Gandolfo, 3-4(35-36), s. 16.

JUSIAK Roman OFM, Promocja laikatu szansą dla Kościoła w Polsce, 3-4(35-36), s. 215-225.

KONOPACKI Musa, List muzułmańskiego brata z ojczyzny Papieża (tłum. Maciej Konopacki) [Pontyfikat w oczach świata], 3-4(35-36), s. 289-290.

KRUKOWSKI Józef ks., "Invocatio Dei" w konstytucjach współczesnych państw demokratycznych. Refleksja w związku z debatą nad projektem Konstytucji RP, 3-4(35-36), s. 202-214.

KRZYSZKOWSKI Zbigniew ks., "Witam następców Demostenesa, Cycerona, Kwintyliana..." [Sprawozdania], 1-2(33-34), s. 338-339.

KURDZIAŁEK Marian ks., Jaką rolę pełniła filozofia w różnych epokach historycznych, 3-4(35-36), s. 81-105.

LAMEŃSKI Lechosław, Malarstwo a literatura - wspólne miejsce w historii [Omówienia i recenzje], 3-4(35-36), s. 271-274.

LAUDER Robert E., Kino łaski Bożej. O twórczości Roberta Bressona (tłum. Beata Górka) [Omówienia i recenzje], 3-4(35-36), s. 282-284.

MADEJ Andrzej OMI, Tryptyk polski [Myśląc Ojczyzna], 3-4(35-36), s. 261-262.

MAJDAŃSKI Stanisław, Andrzej Bronk SVD, Klasyczność filozofii. W rozumieniu szkoły lubelskiej, 3-4(35-36), s. 129-144.

MERECKI Jarosław SDS [J.M.], Ciągłość tradycji i otwartość historii [Od Redakcji], 3-4(35-36), s. 7-11.

MEYER Jean-Marie, Antygona (tłum. Patrycja Mikulska), 3-4(35-36), s. 23-30.

MICKIEWICZ Tomasz, Ekonomia polityczna wynagrodzeń i budżetu [Omówienia i recenzje], 1-2(33-34), s. 319-322.

MIERZWIŃSKI Bronisław ks., Rola ojca w świetle Starego Testamentu, 1-2(33-34), s. 234-246.

MIZINSKA Jadwiga, Ponowoczesność a prawo do metafory w refleksji nad kulturą, 1-2(33-34), s. 184-190.

MORAWSKI Stefan, Paradygmat filozofowania (tłum. Leszek Kolek), 1-2(33-34), s. 125-130.

NOTY O AUTORACH, 1-2(33-34), s. 361-368;  - 3-4(35-36), s. 301-307.

OGÓREK Paweł P. OCD, Tomasz Merton - Na drodze człowieka XX wieku do Boga, 3-4(35-36), s. 192-201.

PAPIERKOWSKA Anna, Polskie nagrobki dziecięce w dobie Renesansu,3-4(35-36), s. 248-251.

PAWLUKIEWICZ Piotr ks., Przesianie polskiego Bożego Narodzenia 1995roku, 1-2(33-34), s. 211-215.

REALE Giovanni, O filozofii starożytnej. Kilka uwag wstępnych (tłum. Jarosław Merecki SDS), 3-4(35-36), s. 106-128.

RITTER Cezary, Sprawy wewnętrzne? [Przez pryzmat Ethosu], 1-2(33-34), s. 351-354.

ROBACZEWSKI Arkadiusz, Apologia przypadkowości albo Odo Marquard- klasyk [Omówienia i recenzje], 1-2(33-34), s. 302-304.

SALIJ Jacek OP, Europa - błogosławieństwo czy przekleństwo świata?, 1-2(33-34), s. 199-202;

- Kruchość wiecznotrwałej tradycji, 3-4(35-36), s. 175-186.

SOCHOŃ Jan ks., Poeta klasyczny żyje! Próba manifestu, 3-4(35-36), s. 238-247.

SPAEMANN Robert, Czyn a piękne życie. O pojęciu natury czynu (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(33-34), s. 31-41.

STARCZEWSKI Mariusz ks., "Ku szczęściu bez oszustwa" [Sprawozdania],1-2(33-34), s. 331-337.

STRZEMBOSZ Tomasz, Rachunek sumienia współczesnego Polaka [Myśląc Ojczyzna], 1-2(33-34), s. 361-368.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, 1-2(33-34), s. 15-30;

- List etyka do Prezydenta, Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. W trosce o życie Nienarodzonego oraz w trosce o duchowe życie nas wszystkich. Słowo etyka w związku z próbą liberalizacji ustawy o ochronie życia dziecka poczętego, 3-4(35-36), s. 17-19;
- Wolność i prawo. Za czy przeciw życiu? Etyk wobec "nieskuteczności" prawdy, 3-4(35-36), s. 37-53.

SUCHOCKI Józef, Cud otwartych drzwi. Pielgrzymka Suwałki - Wilno'96 [Reportaż], 3-4(35-36), s. 263-269.

SWIEŻAWSKI Stefan, Filozofia klasyczna to filozofia metafizyczna [Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawia ks. Jarosław Merecki] [Rozmowy Ethosu"], 3-4(35-36), s. 253-260.

SZAHAJ Andrzej, Co to jest postmodernizm?, 1-2(33-34), s. 63-78.

SZCZYRBA Sławomir ks., Papieski głos w "kwestii kobiecej", 1-2(33-34), s. 225-233.

SZUTTA Natasza, Postmodernizm jako filozofia pluralizmu [Omówienia i recenzje], 1-2(33-34), s. 293-297.

SZYMIK Jerzy ks., Kino połowy lat dziewięćdziesiątych - postmodernizm i okolice, 1-2(33-34), s. 203-207.

TATARKIEWICZ Władysław, Czworakie rozumienie klasyczności, 3-4(35-36), s. 67-80.

TRUSKOLASKA Anna, Anioły wśród łąki stojące [Omówienia i recenzje], 1-2(33-34), s. 312-318.

WEIGEL George, Papież w Ameryce (1995) (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(33-34), s. 341-350.

WĘCŁAWSKI Tomasz ks., Postmodernizm i teologia. Kilka wstępnych uwago tym, co jest możliwe, 1-2(33-34), s. 133-140.

WIERZBICKI Alfred ks., Postmodernizm, czyli kłopoty z moderną, 1-2(33-34), s. 116-124;

- "Sprawa Tischnera" [Polemiki], 1-2(33-34), s. 288-292.

WOJTYSIAK Jacek, O życzliwą interpretację wypowiedzi ks. Józefa Tischnera [Polemiki], 1-2(33-34), s. 284-287.

ZIEMIŃSKI Ireneusz, Postmodernizm a dylematy człowieka, 1-2(33-34), s. 141-149;

 - Fatalistyczna teologia jansenistów [Omówienia i recenzje], 3-4(35-36),s. 275-278.

ŻYCIŃSKI Józef bp, Apoteoza relatywizmu etycznego w postmodernizmie,1-2(33-34), s. 171-183.

ŻYLIŃSKA Jadwiga, "Język grecki jest najcudniejszy", 3-4(35-36), s. 229-237.

1996

JOHN PAUL II's VISION OF EUROPE
(SPECIAL EDITION, No. 2)

ANDERSON Carl A., To the English Reader, No. 2, pp. 5-6;

 - "Evangelium Vitae" and the New Culture for Life, No. 2, pp. 29-35.

BUTTIGLIONE Rocco, A Recapitulation of the Session [Academic Conference of the Institute of John Paul II, 16-18 May 1994], No. 2, pp. 187-193.

CHABRAJSKA Dorota, Maciej Rajewski, The Anatomy of Enslavement [Notes and Reviews], No. 2, pp. 272-281.

CHUDA Mirosława, Notes on the Authors (transl. by Jan Kłos), No. 2, pp. 315-319.

CHUDY Wojciech, Our Twentieth Century (transl. by Leszek Kolek) [Notes and Reviews], No. 2, pp. 260-266;

- The Question About the Pope's Divisions Renewed (transl. by Leszek Kolek) [Through the Prism of the Ethos], No. 2, pp. 301-302.

CROSBY John, Max Scheler's Principle of Moral Solidarity and the Future of Europe, No. 2, pp. 37-46.

THE EUROPE OF TOMORROW. A ROUND TABLE DISCUSSION,No. 2, pp. 195-226: Abp. Kazimierz Majdański, Introduction (transl. by Jan Kłos), pp. 195-196; Alicja Grześkowiak, The Europe of Tomorrow (transl. by Patrycja Mikulska), pp. 197-200; Mieczysław A. Krąpiec, OP, Foundations of a Civilization of Life and a Civilization of Death (transl. by Marek Kowalczyk), pp. 201-204; Rev. Michel Schooyans, The Dangers of Europe's Population Decline, pp. 205-208; Alphons Horten, The Duties of a Christian in a Democracy, pp. 209-213; Rev. Stanislav Čegovnik (transl. by Patrycja Mikulska), pp. 215-217; Rocco Buttiglione (transl. by Jan Kłos), pp. 219-220; Abp. Kazimierz Majdański, Totus Tuus! A Recapitulation of the Discussion (transl. by Jan Kłos), pp. 221-226.

FEDORYKA Damian P., The Rebirth or Death of Europe?, No. 2, pp. 125-131.

FILIPIAK Maria, Cezary Ritter, John Paul II on Europe. Annotated Bibliography (transl. by Jan Kłos) [Bibliography], No. 2, pp. 303-314.

GALAROWICZ Jan, The Anthropological Studies of Karol Wojtyła (transl. by Jan Kłos) [Notes and Reviews], No. 2, pp. 249-255.

HORTEN Alphons, The Social Responsibility of the Entrepreneur (Employer), No. 2, pp. 97-104.

JOHN PAUL II, Towards the New Evangelization of Europe, No. 2, pp. 13-16.

JOHN PAUL II's VISION OF EUROPE [Academic Conference of the Institute of John Paul II, 16-18 May, 1994] Discussion (transl. by Dorota Chabrajska), No. 2, pp. 77-96; 133-141; 167-186: Tadeusz Styczeń, SDS, pp. 77-80, 82-87, 91-93, 93-95, 169; Jan Sieg, SJ, pp. 80-81, 133, 176; Wolfgang Waldstein, pp. 81, 95, 140-141, 167-168, 168-169, 170, 171-172, 174, 177-178, 180; Alphons Horten, pp. 81-82, 91, 93, 135-136, 136-137, 137-138, 139-140; Rocco Buttiglione, pp. 87-88, 138-139, 141, 170-171, 184-185; Jarosław Merecki, SDS, pp. 88-89,137,182; Josef Seifert, pp. 89-91, 133, 168, 172-174; Jacek Salij OP, pp. 95-96; Alfred Wierzbicki, Fr., pp. 134, 178-179; Damian Fedoryka, pp. 136, 167, 175, 182-183; Leon Dyczewski, OFMConv, p. 138; Andrzej Szostek, MIC, pp. 176, 178, 180-182, 185-186; Andrzej Półtawski, p. 178; Martin Cajthaml, pp. 183-184.

MERECKI Jarosław, SDS, Open Society at the Crossroads [Notes and Reviews], No. 2, pp. 282-285.

MEYER Jean-Marie, O, Antigone! Your Silence is my Judge (transl. by John M. Grondelski) [Thinking about the Fatherland], No. 2, pp. 247-248.

MIKULSKA Patrycja, In the Shadow of Cairo [Reports], No. 2, pp. 297-300.

NOWOSAD Sławomir, Rev., The Religions of the World Before Cairo (transl. by Jan Kłos) [Reports], No. 2, pp. 291-296.

RAJEWSKI Maciej, Dorota Chabrajska, The Anatomy of Enslavement [Notesand Reviews], No. 2, pp. 272-281. RITTER Cezary [C.R.], Discovering the Borders of Europe (transl. by PatrycjaMikulska) [From the Editor], No. 2, pp. 7-11;

- The Europe of Tomorrow - What Can We Expect? (transl. by Patrycja Mikulska) [Notes and Reviews], No. 2, pp. 267-271;
- with Maria Filipiak, John Paul II on Europe (transl. by Jan Kłos) [Bibliography], No. 2, pp. 303-314.

ROCCO BUTTIGLIONE [Honorary Doctor of the Catholic University of Lublin - 18 May 1994], No. 2, pp. 227-246: Tadeusz Styczeń, SDS, Laudatory Address in Honour of Professor Rocco Buttiglione on the Occasion of the Conferral upon him of the Doctorate honoris causa by the Catholic University of Lublin, The Great Aula, 18 May 1994 (transl. by John M. Grondelski), pp. 227-235; Rocco Buttiglione, Towards an Adequate Anthropology (transl. by John Buczak), pp. 237-246.

SALIJ Jacek, OP, "Man Cannot be Fully Understood without Christ" (transl. ByPatrycja Mikulska), No. 2, pp. 69-75.

SEIFERT Josef, Diligere veritatem omnem et in omnibus, No. 2, pp. 53-67.

SIRICO Robert A., CSP, "Bureaucratic Ways of Thinking." The Spiritual Costof the Mixed Economy, No. 2, pp. 105-123.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, For European Solidarity. To the Participants of theSymposium "John Paul II's Vision of Europe" (transl. by Dorota Chabrajska), No. 2, pp. 49-51.

SZOSTEK Andrzej, MIC, The (Catholic) University in the Democratic State(transl. by Dorota Chabrajska), No. 2, pp. 155-165.

SZYMIK Jerzy, Rev., The Splendour of Catharsis (transl. by Jan Kłos) [Notesand Reviews], No. 2, pp. 286-289.

VIAL CORREA Juan de Dios, The Pontifical Academy for Life, No. 2, pp. 25-27.

WALDSTEIN Wolfgang, Legislation (lex) as an Expression of Jurisprudence(ius), No. 2, pp. 143-153.

WIELGUS Stanisław, Rev., The Opening Address [Academic Conference ofthe Institute of John Paul II, 16-18 May 1994], No. 2, pp. 47-48.

WOJTYŁA Karol, Cardinal, Where is Europe's Border? (transl. by JohnM. Grondelski), No. 2, pp. 17-24.

ZIEMIŃSKI Ireneusz, Reason Before the Tribunal of Faith (transl. by Renata Ziemińska) [Notes and Reviews], No. 2, pp. 256-259.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 12:53 - Anna Swęda