[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1999

BARTA Janusz, Ryszard Markiewicz, Prawo do prywatności w społeczeństwie informatycznym, 1-2(45-46), s. 366-382.

BOROWSKI Jarosław, Rekolekcje po odejściu Pana Cogito [Sprawozdania],4(48), s. 251-255.

BORZESTOWSKI Waldemar, Carpe diem! [Reportaż], 4(48), s. 201-208.

CHABRAJSKA Dorota, Maciej Rajewski, Ius gentium wczoraj i dziś [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 405-414;

- [D.Ch.] Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(47), s. 221-222.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(47), s. 222;

- Mądrość serca [Przez pryzmat Ethosu], 3(47), s. 255-257.

CHUDY Wojciech [W.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 437-438;

- [W.Ch.], Czas człowieczy [Od Redakcji], 3(47), s. 5-8;
- [W.Ch.], Poczucie dramatu [Od Redakcji], 4(48), s. 5-10;
- [W.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 248-249;
- Przed końcem tysiąclecia [Przez pryzmat Ethosu], 4(48), s. 265-266.

CIECHOWICZ Jan, Spór Wyspiańskiego z Mickiewiczem, 4(48), s. 120-132.

CZERNIAWSKA Olga, Wymiar czasu a przeżywanie starości, 3(47), s. 76-83.

DERDZIUK Andrzej OFMCap, Człowiek - miłość - rodzina. "Humanae vitae" po 30 latach [Sprawozdania], 1-2(45-46), s. 439-445;

- Świadectwa świętości braci kapucynów w XX wieku [Sprawozdania], 3(47), s. 233-237.

DOBRZYŃSKI Adam, Ateny czy Jerozolima? [Sprawozdania], 3(47), s. 228-232.

FILIPIAK Maria, Dwudziesty rok pontyfikatu Jana Pawła II [Kalendarium], 1-2(45-46), s. 463-470;

- Prawa człowieka [Bibliografia], 1-2(45-46), s. 471-496;
- Chrześcijański sens cierpienia, starości i umierania [Bibliografia], 3(47), s. 259-276.
- Chrześcijańskie wartości w życiu Narodu [Bibliografia], 4(48), s. 267-277.

FITA Stanisław, Pozytywista o Wyspiańskim, 4(48), s. 29-41.

FRYDRYCH Jacek, Śmierć w perspektywie wolności [Omówienia i recenzje],3(47), s. 197-202.

GARBOL Tomasz, "Mało trzeba jej czułości" [Myśląc Ojczyzna], 4(48), s. 195-199.

GOSTYŃSKI Zbigniew, Ochrona tajemnicy dziennikarskiej w procesie karnym w świetle międzynarodowych standardów w zakresie ochrony praw człowieka, 1-2(45-46), s. 356-365.

GÓRKA Leonard SVD, Pielgrzym wiary i nadziei [Pontyfikat w oczach świata], 3(47), s. 239-243.

GRYZIO Beata, Kłopoty z otwartością [Omówienia i recenzje], 3(47), s. 214-218.

GRZEŚKOWIAK Alicja, Ochrona życia ludzkiego na tle rozwiązań nowegokodeksu karnego, 1-2(45-46), s. 261-275.

GULA Janusz, O prawach pacjenta... nie narodzonego, 1-2(45-46), s. 276-289.

HALICKA Małgorzata, Wiek podeszły społeczeństwa: aspekty demograficzne,3(47), s. 138-148.

HARTWIG Julia, Pod koniec [Wiersze jesieni], 3(47), s. 157.

HERRANZ Julian abp, Moralna struktura wolności (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(45-46), s. 146-156.

HILLAR Małgorzata, Cuda [Wiersze jesieni], 3(47), s. 160.

HUDZIK Krzysztof, Papież! Papież! - emocje i wiedza [Sprawozdania],1-2(45-46), s. 446-449.

JAN PAWEŁ II, Moralna struktura wolności podstawą budowania nowej kultury wolności, 1-2(45-46), s. 13-17;

- W oczekiwaniu na "wieniec sprawiedliwości", 3(47), s. 11-12;
- Pytania o polską wolność i polski czyn, 4(48), s. 13-14.

JAROSZ Maria, Rezygnacja z życia. Analiza socjologiczna zjawiska samobójstwa w Polsce, 3(47), s. 115-126.

JASUDOWICZ Tadeusz K., Ewolucja interpretacji międzynarodowo chronionych praw człowieka. W pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 1-2(45-46), s. 213-239.

JĘDRASZEWSKI Marek bp, Homo: capax alterius - capax Dei, 1-2(45-46), s. 109-118.

JUSIAK Oktawian OFM, Pieśń o ziemiach naszych [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 243-246.

KACZMAREK Wojciech, Stanisława Wyspiańskiego etyczna i estetyczna lektura Biblii, 4(48), s. 105-119.

KONDERAK Adam, Szara księga komunizmu. Na marginesie "Czarnej księgi komunizmu [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 222-233.

KOWALEWSKA Małgorzata, Dawne spory o tolerancję [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 415-421.

KRAJEWSKI Kazimierz, Etyczne podstawy demokracji, 1-2(45-46), s. 183-190.

KRÓLIKOWSKI Janusz ks., Jan Paweł II - Papież Kościoła komunii [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(45-46), s. 451-458.

KRUKOWSKI Józef ks., Przyrodzona godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka w porządku międzynarodowym i konstytucyjnym, 1-2(45-46), s. 191-199.

KWIATKOWSKI Zygmunt SJ, Nasza i Papieża - Ojczyzna [Myśląc Ojczyzna], 3(47), s. 185-189.

LASOTA-JORDAN Wisława, Sztuka "gruntownie moja i swojska nasza",4(48), s. 42-52.

ŁĄCZKOWSKI Wojciech, Prawo naturalne a prawo stanowione. Uwagi prawnika, 1-2(45-46), s. 173-182.

MADEJ Andrzej OMI, Zwierzenie starego malarza [Wiersze jesieni], 3(47), s. 161.

MALIK Jakub A., Klasztorek na Poselskiej. Stanisław Wyspiański we wspomnieniach i uwagach Adolfa Nowaczyńskiego, 4(48), s. 21-28;

- Młodopolski wieszcz [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 209-214.

MARCZEWSKI Marek, Dobroczynność w Kościele pierwszych wieków [Omówienia i recenzje], 3(47), s. 203-213.

MARJAŃSKA Ludmiła, Ogród w zimie [Wiersze jesieni], 3(47), s. 163.

MARKIEWICZ Ryszard, Janusz Barta, Prawo do prywatności w społeczeństwie informatycznym, 1-2(45-46), s. 366-382.

MAZUREK Franciszek J., Stanowisko Kościoła wobec Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 1-2(45-46), s. 240-258.

MERECKI Jarosław SDS [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 436-437;

- [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(47), s. 220;
- [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 248.

MIŁOSZ Czesław, Stare kobiety [Wiersze jesieni], 3(47), s. 162.

MIODOŃSKA-BROOKES Ewa, "Zdobywaj co dzień Boga i siebie na nowo... " Religijne aspekty dramatów Wyspiańskiego, 4(48), s. 77-104.

MORAWIEC Elżbieta, "Wesele" i znaki czasu, 4(48), s. 135-142.

NAGÓRNY Janusz ks., Moja Ojczyzna - Ojczyzna Jana Pawła II [Myśląc Ojczyzna], 1-2(45-46), s. 383-392.

NEUHAUS Richard J. ks., O niedopuszczalności rozdzielania polityki i rozumu moralnego (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(45-46), s. 315-322.

NOTY O AUTORACH, 1-2(45-46), s. 497-506; - 3(47), s. 277-282; - 4(48), s. 279-283.

OCHOCKI Andrzej, Starzenie się ludności Polski, 3(47), s. 149-153.

OŻÓG Tomasz, Bliżej pełni. Refleksje na temat wieku średniego, 3(47), s. 67-75.

PALACIOS Juan Miguel, Problem metafizycznego uzasadnienia praw człowieka (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(45-46), s. 119-131.

PASIERB Janusz ks., Stare kobiety w kościele [Wiersze jesieni], 3(47), s. 158-159.

PASTUSZKA Józef ks., Starość człowieka. Rozważania psychologiczne, 3(47), s. 29-55.

PĘDICH Wojciech, Ludzie starzy w perspektywie XXI wieku, 3(47), s. 129-137.

PIECHOWIAK Marek, Status dziecka poczętego. Czy Konwencja Praw Dziecka jest neutralna w sprawie prawa do życia nie narodzonych?, 1-2(45-46), s. 290-299.

PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria, Wyspiański i "krwawe ręce", 4(48), s. 67-76.

POLANOWSKI Tadeusz P., Między romantyzmem i pozytywizmem - człowiek, 4(48), s. 170-173;

- "Obłęd" Krzysztonia w całości wydany [Omówienia i recenzje], 4(48),s. 218-221.

PRÓCHNIAK Paweł, Maska Konrada. Notatki o "Wyzwoleniu" StanisławaWyspiańskiego, 4(48), s. 143-154.

PRZEBINDA Grzegorz, Profesor Ryszard Luźny wobec dzieła Jana Pawła II[Pontyfikat w oczach świata], 3(47), s. 244- 253.

PRZYWARA Paweł, Ludzie niewidzialni. O wierszach i życiu księdza JanuszaPasierba [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 215-217.

RAJEWSKI Maciej, Dorota Chabrajska, Ius gentium wczoraj i dziś [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 405-414.

RATZINGER Joseph kard., Czym jest teologia? (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(45-46), s. 19-23.

REALE Giovanni, Trzy rewolucje. Kallikles, czyli prawo silniejszego (tłum. Patrycja Mikulska), 1-2(45-46), s. 39-46.

RITTER Cezary [C.R.], Prawo osoby wobec państwa i jego prawa [Od Redakcji], 1-2(45-46), s. 5-9;

- [C.R.] Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 435-436;
- "Non sunt facienda mala ut eveniant bona" [Przez pryzmat Ethosu], 1-2(45-46), s. 459-461;
- [C.R.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(47), s. 219-220, 221;
- [C.R.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 247, 249-250.

ROMANOWSKA Marta, O "Hymnie Veni Creator" Stanisława Wyspiańskiego, 4(48), s. 53-63.

SEIFERT Josef, Antropologia praw człowieka (tłum. Jarosław Merecki SDS),1-2(45-46), s. 132-145.

SIEMIANOWSKI Antoni ks., Starość w perspektywie ostatecznej, 3(47), s. 97-106.

SŁAWIŃSKA Irena, Stanisław Wyspiański - twórca polski i metafizyczny, 4(48), s. 17-20.

SPAEMANN Robert, Chrześcijaństwo i filozofia w nowożytności (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(45-46), s. 25-36;

- Śmierć - samobójstwo - eutanazja (tłum. Jarosław Merecki SDS), 3(47),s. 107-114.

STACHEWICZ Krzysztof, Erotyczna duchowość? [Omówienia i recenzje],4(48), s. 234-238.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Zamiar i skutki. Dramaty moralnych wyborów [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 393-404;

- Myślenie przed i po pielgrzymce [Rozmowy "Ethosu"], 4(48), s. 175-180;
- Jesteśmy dziećmi Ojca, który jest miłością! [Z księdzem Tadeuszem Styczniem rozmawia Małgorzata Kołodziejczyk] [Rozmowy "Ethosu"], 4(48), s. 181-183;
- Dwudziestolecie Polski Jana Pawła II [Z księdzem Tadeuszem Styczniemrozmawiają Wojciech Chudy i Cezary Ritter] [Rozmowy "Ethosu"], 4(48),s. 184-194.

SUCHOCKA Hanna, Prawo do nauczania religii w szkole na tle standardów europejskich, 1-2(45-46), s. 342-355.

SWIEŻAWSKI Stefan, Ethos polityczny Polski Jagiellonów, 1-2(45-46), s. 68-82.

SZOSTEK Andrzej MIC, Prawo naturalne (prawa człowieka) a prawo stanowione. Uwagi etyka, 1-2(45-46), s. 159-172.

SZUTTA Artur, W stronę społeczeństwa obywatelskiego [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 422-428.

SZYMCZAK Wioletta, O etyce pomagania [Omówienia i recenzje], 1-2(45-46), s. 429-434.

SZYMIK Jerzy ks., Bóg "przygarnia i unosi". Przemijanie w blasku Wcielenia [Z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem rozmawia Krzysztof Hudzik] [Rozmowy "Ethosu"], 3(47), s. 165-173.

ŚLIPKO Tadeusz SJ, Sens życia - sens starości w perspektywie chrześcijańskiej, 3(47), s. 15-28.

TRUSKOLASKA Anna, "Przerwać jakoś tę zbrodniczą ciszę...", 4(48), s. 157-169.

TULEJA Piotr, Prawo naturalne i prawo pozytywne jako podstawa konstytucyjnych praw człowieka, 1-2(45-46), s. 200-212.

UMIASTOWSKI Jerzy, Debata nad śmiercią - w imię afirmacji życia [Sprawozdania], 3(47), s. 223-227.

WADOWSKI Dariusz, Otwarcie na starość i ludzi starych [Omówienia i recenzje], 3(47), s. 191-196.

WEIGEL George, Prawda i wolność: konsekwencje dla demokracji (tłum. Dorota Chabrajska), 1-2(45-46), s. 323-341.

WIAK Krzysztof, Problemy prawnej ochrony życia dziecka poczętego w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, 1-2(45-46), s. 300-311.

WIELGUS Stanisław bp, Prawo w średniowiecznej kulturze europejskiej, 1-2(45-46), s. 47-67;

- Paweł Włodkowic z Brudzenia - średniowieczny uczony, mąż stanu, główny przedstawiciel polskiej szkoły praw człowieka i narodu, 1-2(45-46), s. 83-91;
- Człowiek a centrum wszechświata, 3(47), s. 56-63.

WIERZBICKI Alfred ks., Osoba jest prawem. Komentarz do Antonio Rosminiego personalistycznej koncepcji prawa, 1-2(45-46), s. 95-108;

- Czytanie Czechowicza: usłyszeć nutę człowieczą [Sprawozdania], 4(48), s. 256-260.

WNUK Marian, Rekonesans w prehistorię chemii [Omówienia i recenzje], 4(48), s. 239-242.

WORACH-KARDAS Halina, Starość jako wartość w kontekście zdrowia i długiego życia, 3(47), s. 84-94.

ZAORSKA Zofia, Jesteśmy sobie potrzebni [Z doktor Zofią Zaorską rozmawia Anna Truskolaska] [Rozmowy "Ethosu"], 3(47), s. 174-183.

ŻUREK Sławomir J., Sesja o cierpieniu w literaturze w kontekście dzieła Jana Pawła II [Sprawozdania], 4(48), s. 261-264.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2008, godz. 12:37 - Edward Ferenc