[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1998

ADAMSKI Franciszek, Religijność Polaków. Między instytucjonalizacją a prywatyzacją [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 300-306.

BAJDA Jerzy ks., Jan Paweł II w Polsce (1997). Papieskie przesłanie dla Europy, 1-2(41-42), s. 109-118;

- Rozmyślanie nad Listem do Efezjan (5, 28-33), 3(43), s. 67-76.

BLOCH Teresa, Młodzi obywatele a konstytucja [Sprawozdania], 1-2(41-42),s. 369-371.

BUKOWSKI Kazimierz ks., Ciało i duch w chrześcijańskim erosie w ujęciuMaurice'a Nédoncelle'a, 3(43), s. 134-150.

BUTTIGLIONE Rocco, O filozofii Karola Wojtyły (tłum. Jarosław MereckiSDS), 4(44), s. 31-39.

CHABRAJSKA Dorota, Piętnaście lat miesięcznika "Crisis" [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 334-338.

CHLAP Zbigniew, O odpowiedzialności za wdrażanie badań naukowych, 4(44), s. 118-126.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 309-310.

CHUDY Wojciech, Papieskie dopowiedzenia, 1-2(41-42), s. 287-296;

- Prawo i wartości [Sprawozdania], 1-2(41-42), s. 365-368;
- Cztery postawy dzisiaj [Przez pryzmat Ethosu], 1-2(41-42), s. 387-389;
- [W.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 341-342;
- Miłość do pieniędzy [Przez pryzmat Ethosu], 3(43), s. 379-380;
- [W.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 307-308;
- Polska na progu Unii Europejskiej [Sprawozdania], 4(44), s. 315-324;
- Ciekawość [Przez pryzmat Ethosu], 4(44), s. 345-346.

CHYROWICZ Barbara SSpS, Bioetyka i ryzyko. Kilka uwag w obronie argumentu "równi pochyłej", 4(44), s. 92-106.

CZACHOROWSKI Marek, Spuścizna radzieckiej rewolucji seksualnej, 3(43), s. 252-266.

DERDZIUK Andrzej OFMCap, Przemiany i wyzwania teologii moralnej u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa [Sprawozdania], 1-2(41-42), s. 360-364;

 - Mistyka franciszkańska [Sprawozdania], 4(44), s. 311-314.

DRĄŻEK Czesław SJ, Tajemnica serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II, 1-2(41-42), s. 177-186.

FILIPIAK Maria, Dziewiętnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II [Kalendarium], 1-2(41-42), s. 391-401;

- oraz Cezary Ritter, Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II podczas podróży apostolskich do Polski [Bibliografia], 1-2(41-42), s. 403-443;
- Eros i agape [Bibliografia], 3(43), s. 381-404;
- O odpowiedzialności naukowców [Bibliografia], 4(44), s. 347-355.

GACKA Bogumił MIC, Kościół jako communio i missio [Pontyfikat w oczachświata], 4(44), s. 337-344.

GÓRA Jan OP, Lednica 2000,1-2(41-42), s. 251-255.

GÓŹDŹ Krzysztof ks., Eucharystia a dzieje, 1-2(41-42), s. 78-86.

GRABSKA Stanisława, Polska - moja Ojczyzna [Myśląc Ojczyzna], 4(44),s. 261-266.

GRYGIEL Ludmiła, Mądrość mistycznej miłości, 3(43), s. 105-117.

GUDANIEC Arkadiusz, O dychotomii miłości i przyjaźni u św. Tomaszaz Akwinu, 3(43), s. 161-170.

GULBINOWICZ Henryk kard., Wielki znak czasu, 1-2(41-42), s. 233-237.

GUT Przemysław, Etyczny wymiar nauki i techniki [Omówienia i recenzje],4(44), s. 273-281.

HEJMO Konrad OP, "Młodzież z Tobą!", 1-2(41-42), s. 256-263.

JAGOSZ Michał ks. [M.J.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje],1-2(41-42), s. 338, 340-341.

JAN PAWEŁ II, Moc serca i krzyża Chrystusowego, 1-2(41-42), s. 13-15;

- Ewangelia życia: wyznanie - pomoc - troska (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(41-42), s. 381-386;
 - Więcej niż eros, 3(43), s. 11-15;
 - Odpowiedzialność za posługę myślenia, 4(44), s. 11-13.

JAWORSKI Marian abp, U podstaw antropologii teologicznej. W nawiązaniu do antropologii Karola Wojtyły - Jana Pawła II, 1-2(41-42), s. 23-30.

JOHNSON Deborah G., Czy globalna infrastruktura informacyjna ma charakter demokratyczny? (tłum. Agnieszka Lekka-Kowalik), 4(44), s. 198-214.

KIEŁBASA Antoni SDS, Dwie święte Jadwigi w przesłaniu Jana Pawia II, 1-2(41-42), s. 159-174.

KIENIEWICZ Piotr H. MIC, Rodzina na skale zbudowana [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 321-325.

KLAUZA Karol, Nec sacerdos - nec paganus, 1-2(41-42), s. 264-268.

KOMAJDA Małgorzata, Wielka mała święta naszych czasów [Sprawozdania], 1-2(41-42), s. 350-354.

KORNAS Stefan ks., Współczesne eksperymenty medyczne w świetle etyki katolickiej, 4(44), s. 163-177.

KOWALEWSKA Małgorzata, Zrozumieć ten pontyfikat [Omówienia i recenzje], 1-2(41-42), s. 313-318;

 - Aktualność Tomaszowej koncepcji miłości i uczuć, 3(43), s. 151-160.

KRAJEWSKI Kazimierz, Eucharystia a filozofia, 1-2(41-42), s. 243-245;

 - Szczęście i moralność [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 290-295.

KRUCINA Jan ks., Wspólnota pracy w perspektywie Eucharystii, 1-2(41-42), s. 95-106.

KUDASIEWICZ Józef ks., Jezusowe prawo miłości, 3(43), s. 50-66.

KUKOŁOWICZ Teresa, W służbie życiu i jedności. Papieskie przesłanie do polskiej rodziny, 1-2(41-42), s. 152-158.

KUNOWSKA-PORĘBNA Maria, Religia w oczach pisarzy i filozofów [Sprawozdania], 1-2(41-42), s. 346-349.

LANGFORT Joseph MC, "Pragnę... Dajcie mi pić". Św. Teresa z Lisieux i Matka Teresa z Kalkuty (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(41-42), s. 17-22.

LAUN Andreas bp, Rezygnacja - nakaz chwili? [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(41-42), s. 375-380;

- Trzydzieści lat po "Humanae vitae" (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Pontyfikat w oczach świata], 3(43), s. 365-371.

LEKKA-KOWALIK Agnieszka [A.L-K.], Jarosław Merecki SDS [J.M.], W poszukiwaniu właściwej miary dla nauki [Od Redakcji], 4(44), s. 5-8;

 - W poszukiwaniu "eliksiru młodości", 4(44), s. 178-197;
 - Komputery: nowe wyzwanie dla filozofów [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 282-289.

MARCZEWSKI Marek, "Sakrament najpierwotniejszy". Sakrament małżeństwa w ujęciu Jana Pawła II, 3(43), s. 93-104.

MARTINOWIE Norbert i Renata, Bóg w małżeństwie i w rodzinie (tłum. Hanna Tomaszewska-Ujma), 3(43), s. 77-90.

MERECKI Jarosław SDS [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(41-42), s. 340;

- [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 340-341;
- oraz Agnieszka Lekka-Kowalik [A.L-K.], W poszukiwaniu właściwej miary dla nauki [Od Redakcji], 4(44), s. 5-8;
- [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 308.

MIKULSKA Patrycja, Miłość jako sposób poznania [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 305-314.

MROCZKOWSKI Ireneusz ks., Moralne wymiary polskiego sporu o człowieka, 1-2(41-42), s. 217-229;

- Między fascynacją i uprzedmiotowieniem. Teologiczno-moralny wymiar cielesności ludzkiej, 3(43), s. 189-202.

MURAWSKI Krzysztof, Moralność i polityka. O niektórych mechanizmach masowej demoralizacji w systemie realnego socjalizmu, 3(43), s. 221-227.

NAGÓRNY Janusz ks., Eucharystia źródłem miłości społecznej, 1-2(41-42),s. 63-77.

NAGY Stanisław SCJ, Wymiar europejski pielgrzymki Jana Pawła H, 1-2(41-42), s. 119-132.

NEUHAUS Richard J. ks., "Liberalizm" Jana Pawła II (tłum. Dorota Chabrajska) [Pontyfikat w oczach świata], 4(44), s. 325-336.

NOTA OD REDAKCJI [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(41-42), s. 373-374.

NOTY O AUTORACH, 1-2(41-42), s. 445-455;  - 3(43), s. 405-412;  - 4(44), s. 357-361.

NOWAK Andrzej, Czy Polska ma jeszcze jakąś przyszłość? [Myśląc Ojczyzna], 3(43), s. 299-303.

NOWAK Jerzy, Szansę i zagrożenia związane z rozwojem genetyki człowieka, 4(44), s. 127-138.

NOWOSAD Sławomir ks., Z Oksfordu dla wszystkich [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 296-299.

OSTROWSKA Krystyna, Edukacja czy wychowanie seksualne? Spór o słowo czy rzecz?, 3(43), s. 239-251.

PAWLISZAK Piotr ks., Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w KUL (1918-1998) [Sprawozdania], 3(43), s. 352-357.

PAWŁOWSKI Zdzisław ks., Biblijna agape. Język miłości i jego funkcja w kształtowaniu społecznego wymiaru doświadczenia Boga, 3(43), s. 33-49.

PETRY MROCZKOWSKA Joanna, Od "wolnej miłości" do "wtórnego dziewictwa". Uwagi o ewolucji kultury seksualnej w USA, 3(43), s. 267-275.

POSSENTI Vittorio, Między ludzką słabością i heroizmem (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Z profesorem Vittorio Possentim rozmawiają Tadeusz Styczeń SDS i Jarosław Merecki SDS] [Rozmowy "Ethosu"], 3(43), s. 277-297.

PÓŁTAWSKA Wanda, Czystość jako zadanie wychowawcze, 3(43), s. 231-238.

PRZEŁĘCKI Marian, Czy moralna doskonałość jest naszą powinnością?,1-2(41-42), s. 209-216.

PRZYWARA Paweł, Miłość in civitate mortis [Omówienia i recenzje], 3(43),s. 329-333.

PYLAK Bolesław abp, "Bądźcie świadkami Chrystusowej miłości", 1-2(41-42),s. 187-194.

RATZINGER Joseph kard., Wiara - między rozumem a uczuciem (tłum. Jarosław Merecki SDS), 4(44), s. 59-72.

RITTER Cezary, Z Dobrą Nowiną na "współczesnych areopagach", 1-2(41-42), s. 195-208;

 - [C.R.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(41-42), s. 337, 339;
 - Nauczanie społeczne Kościoła a polska codzienność [Sprawozdania], 1-2(41-42), s. 355-359;
- oraz Maria Filipiak, Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II podczas podróży apostolskich do Polski [Bibliografia], 1-2(41-42), s. 403-443;
 - [C.R.], Potężna jak śmierć, potężniejsza od śmierci... [Od Redakcji], 3(43), s. 5-8;
 - Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 339-340, 342.
 - Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 309.

RODAK Iwona, Bogaty owoc życia i pracy [Omówienia i recenzje], 1-2(41-42),s. 343-345.

RODZIŃSKI Adam, Myśląc Europa... [Myśląc Ojczyzna], 1-2(41-42), s. 309-312.

ROGOWSKI Roman ks., Rozbite lustro. Szkic o dezintegracji ludzkiej miłości,3(43), s. 203-212.

RYNIO Alina, Świadectwo mocy wiary [Omówienia i recenzje], 1-2(41-42),s. 333-335.

SCOLA Angelo bp, O idei uniwersytetu [Z ks. bpem Angelo Scolą rozmawia ks. Alfred Wierzbicki] [Rozmowy "Ethosu"], 1-2(41-42), s. 297-307.

SKUBIŚ Ireneusz ks., Obdarowani nad miarę, 1-2(41-42), s. 238-242.

SŁAWIŃSKA Irena, W oczekiwaniu, 1-2(41-42), s. 246.

SPAEMANN Robert, Interwencje genetyczne w naturę ludzką. W aspekcie osobowego bycia człowieka (tłum. Jarosław Merecki SDS), 4(44), s. 109-117.

SPAGNOLO Antonio G., Diagnostyczne i przedobjawowe badania genetyczne służba czy wyrok? (tłum. Dorota Chabrajska), 4(44), s. 139-160.

STACHEWICZ Krzysztof, Etologia o miłości i moralności [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 315-320.

STACHEWICZ Renata i Krzysztof, Miłość oblubieńcza i jej ethos, 3(43), s. 118-133.

STYCZEŃ Tadeusz SDS [T.S.], Oto wielka tajemnica wiary... Bosko-ludzki sens ukrycia [Od Redakcji], 1-2(41-42), s. 5-9;

- Dlaczego Bóg chlebem? Etyka a teologia moralna. Między doświadczeniem winy a Objawieniem Odkupiciela, 1-2(41-42), s. 31-60;
 - Abba! Ojcze! Dziękuję Ci..., 3(43), s. 17-30;
 - Antysemityzm - reguła czy wyjątek? [Omówienia i recenzje], 3(43), s. 326-328;
 - "Jestem Papieżem życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa..." [Pontyfikat w oczach świata], 3(43), s. 372-375;
 - Osoba i jej wolność w blasku prawdy, 4(44), s. 15-30; 
- Czy istnieje etyka dla naukowca?, 4(44), s. 75-83;
- Papież-zagadka [Z księdzem profesorem Tadeuszem Styczniem SDS rozmawia Grażyna Storzak Cholewa] [Rozmowy "Ethosu"], 4(44), s. 253-259.

SZOSTEK Andrzej MIC, Eucharystia i ubodzy, 1-2(41-42), s. 247-250.

SZUTTA Artur, Konsekwencje idei sprzed lat [Omówienia i recenzje], 1-2(41-42), s. 327-331;

- O etyce badań naukowych [Omówienia i recenzje], 4(44), s. 267-272.

SZWED Antoni, O konflikcie rozumu i wyzwolonej wyobraźni, 3(43), s. 213-220.

TARNOWSKI Karol, Wokół prawdy zbawienia, 3(43), s. 173-188.

TEKST telegramu urodzinowego skierowanego do Ojca Świętego Jana Pawła II, 3(43), s. 376-377.

TOWNSEND Burke, Rasa a iloraz inteligencji. Kryteria rzetelności badań naukowych (tłum. Agnieszka Lekka-

 Kowalik), 4(44), s. 228-252.

TRUSKOLASKA Anna, Gdzie niebo łączy się z ziemią. Osobista kronika pielgrzymki, 1-2(41-42), s. 273-286.

UMIASTOWSKI Jerzy, Rozważania o etyce nauki, 4(44), s. 84-91.

VERHOOG Henk, Moralność a "naturalność" zwierząt transgenicznych (tłum. Agnieszka Lekka-Kowalik), 4(44), s. 215-227.

WEKSLER-WASZKINEL Romuald J. ks., Aby jubileusz był czasem nawrócenia i pojednania [Sprawozdania], 3(43), s. 343-351.

WIELGUS Stanisław ks., Trzy wielkie spotkania polskiego świata nauki z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, 1-2(41-42), s. 147-151;

- Słowo na powitanie [Sesja nt. Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa] [Pontyfikat w oczach świata], 3(43), s. 359-360.

WIERZBICKI Alfred ks., Eucharystia i życie, 1-2(41-42), s. 87-94;

- Troska i odpowiedzialność za człowieka. Refleksje z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, 4(44), s. 40-58.

WOLICKA Elżbieta, "Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb", 1-2(41-42), s. 269-272.

ZDYBEL Lech, Polska ciągle na wirażu [Omówienia i recenzje], 1-2(41-42), s. 319-326.

ŻYCIŃSKI Józef abp, Wiara chrześcijańska w dialogu z kulturą współczesną według Jana Pawła II, 1-2(41-42), s. 133-146;

- Wędrówka w głąb nadziei [Pontyfikat w oczach świata], 3(43), s. 361-364.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 12:54 - Anna Swęda