[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1993

BAJDA Jerzy ks., Młodzież - temat teologiczny, l[sic!] (23), s. 13-24;

- Zafałszowanie obrazu człowieka: pornografia, 4(24), s. 72-91.

BALTHASAR Hans Urs von, Pontyfikat wyrastający z modlitwy (tłum. ks. Janusz Królikowski), 2-3(21-22), s. 249-253.

BOLCZYK Henryk ks., Życie i charyzmat ks. Franciszka Blachnickiego, 1[sic!](23), s. 146-161.

BRONIEWSKI Stanisław, Miłość kraju to miłość do łudzi [Myśląc Ojczyzna], l[sic!] (23), s. 197-203.

BUTTIGLIONE Rocco, Ku prawdziwej demokracji. Osoba, społeczeństwo i państwo w encyklice Jana Pawła II "Centesimus annus" (tłum. Krystyna Borowczyk, Tadeusz Styczeń SDS), 2-3(21-22), s. 93-105;

- Kilka uwag o sposobie czytania "Osoby i czynu" kardynała Karola Wojtyty (tłum. Tadeusz Styczeń SDS), 2-3(21-22), s. 255-284.

CASINI Carlo, Państwo prawa (tłum. Krystyna Borowczyk, Tadeusz Styczeń SDS), 2-3(21-22), s. 131-141.

CHMIELEWSKI Marek ks., Postawy względem Boga i religii, Kościoła oraz człowieka w prasie laickiej III Rzeczypospolitej [Sprawozdania], 4(24), s. 255-258.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Noty o autorach, l[sic!] (23), s. 301-305.

CHUDY Wojciech [W.Ch.], Tadeusz Styczeń [T.S.], Europa wobec rozstrzygającego pytania [Od Redakcji], 2-3(21-22), s. 5-8;

- [W.Ch.], Potrzeba niezłomnego oporu i politycznego rozumu (List do kwartalnika "Ethos") [Myśląc Ojczyzna], 2-3(21-22), s. 225-226;
- Kino ewangeliczne [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 240-242;
- Nowy "Katechizm" - wydarzenie dla Kościoła i świata [Pontyfikat w oczach świata], 4(24), s. 177-185;
- Jałta bis? [Przez pryzmat Ethosu], 4(24), s. 263-264.

CIEŚLIŃSKA Barbara, Znaczenie Papieża-Polaka dla polskich imigrantów w Italii [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(21-22), s. 353-358.

CLINTON Bill, "Amerykanie są wdzięczni Waszej Świątobliwości za przywództwo moralne" (tłum. Krystyna Borowczyk), 2-3(21-22), s. 13-14.

CZACHOROWSKI Marek, Spór o "Humanae vitae" [Omówienia i recenzje],2-3(21-22), s. 331-336.

DOBROCZYŃSKI Bartłomiej, Nowe zjawiska kulturowe - szansa czy zagrożenie dla Kościoła?, l[sic!] (23), s. 113-124.

DROZDOWSKI Marian M., Autorytet w państwie i społeczeństwie - wczoraj, 1[sic!] (23), s. 180-196.

DYCZEWSKI Leon OFMConv, Co zostało ze spotkania z Janem Pawłem II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(21-22), s. 359-362;

- System wartości w świadomości młodzieży, l[sic!] (23), s. 57-74.

DZIANISZ Paweł, Jeszcze tylko nadzieja? Szmaragdowej Wyspy pejzaż wewnętrzny, 2-3(21-22), s. 213-223.

FAJKOWSKA Małgorzata A., Dialog o samowychowaniu [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 211-216.

FILIPIAK Maria, Karol Klauza, Ocalić demokrację [Bibliografia], 2-3(21-22), s. 363-370;

FILIPIAK Maria, Czternasty rok pontyfikatu Jana Pawła II [Pontyfikat w oczach świata], l[sic!] (23), s. 271-280;

- Ethos młodzieży [Bibliografia], l[sic!] (23), s. 281-300;
- Piętnasty rok pontyfikatu Jana Pawia II [Kalendarium], 4(24), s. 265-275;
- Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu [Bibliografia], 4(24), s. 277-286.

GÓRA Jan OP, Żartował czy mówił poważnie?, l[sic!] (23), s. 25-32.

GRZEŚKOWIAK Alicja, Wolny wybór macierzyństwa wolnym wyborem zabójstwa?, 2-3(21-22), s. 157-159.

HAUERWAS Stanley, Uniwersytecki honor (tłum. Bożena Matuszczyk, Andrzej Bronk SVD), l[sic!] (23), s. 43-54.

HUDZIK Małgorzata i Krzysztof, Tęsknota za Bogiem i głód Eucharystii [Omówienia i recenzje], 4(24), s. 227-231.

ŁOWIECKI Maciej, Walka o dusze, 4(24), s. 103-123.

JACKOWSKI Jan M., Czwarta władza w III Rzeczypospolitej, 4(24), s. 136-143.

JAGOSZ Michał ks., Działalność wydawnicza Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II [Sprawozdania], 4(24), s. 259-260.

JAN PAWEŁ II, Na poszanowaniu prawa do życia zasadza się prawdziwa godność Europy (tłum. Patrycja Mikulska), 2-3(21-22), s. 11-12;

 -"Ameryko, broń życia!" (tłum. Krystyna Borowczyk), 2-3(21-22), s. 15-18;
- Niech ten ogień wybucha w waszych sercach, 1[sic!] (23), s. 9-10;
 - W służbie odpowiedzialnej wolności człowieka, 4(24), s. 11-13.

JUSIAK Roman OFM, Franciszka Wawro, Przemiany w preferencji wartości młodzieży polskiej okresu "przełomu", l[sic!] (23), s. 75-96.

KLAUZA Karol, Maria Filipiak, Ocalić demokrację [Bibliografia], 2-3(21-22), s. 363-370;

- [K.K.],... Być doskonałym w młodości... [Od Redakcji], l[sic!] (23), s. 3-6;
- Komunikowanie i odpowiedzialność [Od Redakcji], 4(24), s. 5-8;
- Prawda - informacja - moralność, 4(24), s. 44-51.

KONDZIELA Joachim ks., Solidarność i wolny rynek. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle encykliki "Centesimus annus", 2-3(21-22), s. 169-176.

KRYCZKA Piotr, Chrześcijańska inspiracja w życiu społecznym i politycznym[Sprawozdania], 2-3(21-22), s. 337-341.

KUSZ Ewa, "Światło-Życie" jako integralna wizja wychowania, l[sic!] (23),s. 162-166.

LAUN Andreas OSFS, Obrona życia obroną państwa prawa (tłum. Jarosław Merecki SDS), 2-3(21-22), s. 143-155.

LEPA Adam bp, Uwięzienie słowa czy ekspansja obrazu?, 4(24), s. 20-35.

LIECHTENSTEIN Nicolaus książę von und zu, Chrześcijańska Europa -zmierzch czy zadanie? (tłum. Jarosław Merecki SDS), 2-3(21-22), s. 187-193.

MADEJ Andrzej, Spotkać kogoś, kto się z Nim spotkał, l[sic!] (23), s. 141-145.

MAJDAŃSKI Kazimierz abp, Znaki naszych zmagań [Myśląc Ojczyzna], 2-3(21-22), s. 231-239.

MARIAŃSKI Janusz ks., Religijność młodzieży polskiej, l[sic!] (23), s. 97-112.

MERECKI Jarosław SDS, Dialog o wierze i Kościele [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 232-235.

MICKIEWICZ Tomasz, System wielopartyjny i strategiczne zachowania wyborców, 2-3(21-22), s. 177-184.

MIKULSKA Patrycja, Z Janem Pawłem II chodzenie po wodzie [Pontyfikat w oczach świata], l[sic!] (23), s. 262-266;

- Demokracja jest dobra na wszystko? [Omówienia i recenzje], 4(24),s. 215-221.

MOJEK Stanisław ks., Święty - jeden z nas [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23),s. 204-206.

MOSKAL Piotr ks., Religia w kulturze współczesnej [Sprawozdania], 1[sic!](23), s. 243-247.

NAGÓRNY Janusz ks., Powołanie i posłannictwo dziennikarza w dzisiejszym świecie, 4(24), s. 52-71;

- Żyć Ewangelią w wolności i solidarności w Europie [Sprawozdania],4(24), s. 241-246.

NAGY Stanisław SCJ, Piotr naszych czasów. Piętnaście lat pontyfikatu JanaPawła II, 2-3(21-22), s. 47-52.

NOTY O AUTORACH, 2-3(21-22), s. 371-379; - 4(24), s. 287-291.

OLBRYCHT Katarzyna, Ojciec Święty - wychowawca młodzieży, l[sic!] (23), s. 127-140.

PALUSIŃSKI Jan SDB, Sacrosong. Festiwal - święto - obrzęd [Sprawozdania], l[sic!] (23), s. 248-261.

PERZYŃSKI Andrzej ks., Świadomość religijna człowieka współczesnego [Omówienia i recenzje], 2-3(21-22), s. 320-322.

PIECHOWIAK Marek, Karta Praw i Wolności. Między prawami człowieka a ideologią [Omówienia i recenzje], 2-3(21-22), s. 309-313.

PODYPLOMOWA Szkoła Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Sprawozdania], 4(24), s. 261-262.

PÓŁTAWSKA Wanda, Eros et juventus, l[sic!] (23), s. 33-42.

PROTESTANT broni Papieża. List otwarty do 163 teologów katolickich, którzy czują się ubezwłasnowolnieni przez Papieża Jana Pawła II (tłum. Hubert Ordon SDS] [Pontyfikat w oczach świata], l[sic!] (23), s. 267-270.

RACZYŃSKI Edward, List do kwartalnika "Ethos" [Myśląc Ojczyzna],2-3(21-22), s. 227-230.

RATZINGER Joseph kard., Jan Paweł II i Sobór, 2-3(21-22), s. 243-247.

RAUSCHER Anton, Jan Paweł II o prawach człowieka (tłum. Anna Cieśla), 2-3(21-22), s. 65-80.

RĘKA Michał, Odnowa przez prawdę - krzyż - wyzwolenie [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 224-228.

RITTER Cezary, Popularyzacja katolickiej nauki społecznej pilnie potrzebna [Omówienia i recenzje], 2-3(21-22), s. 328-330;

- Relacje Kościół - państwo we współczesnych systemach prawnych [Sprawozdania], 4(24), s. 251-254.

RODZIŃSKI Stanisław, Ołtarze nadziei, 2-3(21-22), s. 285-307.

RUSECKI Marian ks., Problem wiarygodności chrześcijaństwa w "Katechizmie Kościoła katolickiego", 4(24), s. 186-198.

SADURSKI Wojciech, System demokracji politycznej a wolność środków masowego przekazu, 4(24), s. 95-102.

SAKOWICZ Eugeniusz, Nowa ewangelizacja Afryki. Jan Paweł II po raz dziesiąty na kontynencie dialogu i przyszłości Kościoła [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(21-22), s. 347-352;

- Religie i pokój [Sprawozdania], 4(24), s. 247-250.

SCALFARO Oscar L., Nadzieja - mimo wszystko (tłum. Krystyna Borowczyk) [Myśląc Ojczyzna], 4(24), s. 167-176.

SALIJ Jacek OP, Teokratyczne roszczenia współczesnej demokracji, 2-3(21-22), s. 107-121.

SCHAMBECK Herbert, Europejska odpowiedzialność z perspektywy chrześcijańskiej (tłum. Stanisław Cieśla), 2-3(21-22), s. 195-203.

SCHOOYANS Michel, Totalitarne zagrożenie demokracji (tłum. Kazimierz Deryło), 2-3(21-22), s. 123-130.

SEIFERT Josef, Literatura jako prawda. O życiu i dziele Aleksandra Sołżenicyna (tłum. Jarosław Merecki SDS), 4(24), s. 147-155.

SKRZETUSKA Ewa, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie [Sprawozdania], 2-3(21-22), s. 342-346.

SŁAWIŃSKA Irena, Idea uniwersytetu [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 220-223.

SOŁŻENICYN Aleksander, Nie zapomnieć dotkliwej lekcji dwudziestego wieku (tłum. Dorota Chabrajska, Mirosława Ritter), 4(24), s. 156-165.

STELMACHOWSKI Andrzej, Spór o religię w szkole, 2-3(21-22), s. 81-89.

STYCZEŃ Tadeusz SDS [T.S.], Wojciech Chudy [W.Ch], Europa wobec rozstrzygającego pytania [Od Redakcji], 2-3(21-22), s. 5-8;

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Piętnasta rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. 15 lat wołania o odwagę bycia człowiekiem dla człowieka, 2-3(21-22), s. 33-45;

 - Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II, czyli chrześcijanin wobec wartości ludzkich dziś, 2-3(21-22), s. 55-64;
- Komunikuję świadcząc, 4(24), s. 17-19.

SULIKOWSKI Andrzej, Języki klasyczne w szkole średniej [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 217-219.

SZLAGA Jan bp, Duszpasterskie znaczenie nowego "Katechizmu", 4(24), s. 199-202.

SZOSTEK Andrzej MIC, "Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka". W piętnastolecie pontyfikatu Jana Pawła II, 2-3(21-22), s. 21-32;

- Za czy przeciw życiu? [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 236-239.

SZYMIK Jerzy ks., Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, 4(24), s. 36-43;

- Anioł czy diabeł przy moim ekranie? [Omówienia i recenzje], 4(24), s. 232-239.

TARACHA Waldemar ks., Niepokój o polskie dziecko [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 207-210.

WAWRO Franciszka, Roman Jusiak OFM, Przemiany w preferencji wartości młodzieży polskiej okresu "przełomu", l[sic!] (23), s. 75-96.

WIERZBICKI Alfred ks., Sokrates: narodziny Europy, 2-3(21-22), s. 205-212;

- Wspomnienia i świadectwa o księdzu Mieczysławie Brzozowskim [Omówienia i recenzje], l[sic!] (23), s. 229-231.

WIERZBOWSKI Mieczysław, Do świętości na małżeńskiej drodze życia, l[sic!] (23), s. 167-179.

WOJCIECHOWSKI Andrzej, Legalizacja prewencji czy początek cywilizacji śmierci? Konsekwencje zapisu o możliwości przerywania ciąży "z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu", 2-3(21-22), s. 161-167.

WOJTYSIAK Jacek, Jak źle pisać o mass mediach [Omówienia i recenzje], 4(24), s. 222-226.

ZIELIŃSKI Andrzej, Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu? [Omówienia i recenzje], 4(24), s. 203-209.

ZIEMIŃSKI Ireneusz, Między uniwersalizmem a partykularyzmem [Omówienia i recenzje], 2-3(21-22), s. 323-327;

- Między słowem, obrazem a milczeniem [Omówienia i recenzje], 4(24), s. 210-214.

ZIEMKIEWICZ Rafał A., Dziennikarstwo wczoraj, dziś i jutro, 4(24), s. 124-135.

ZIĘBA Maciej OP, Rewanż za wizytę Tocqueville'a [Omówienia i recenzje], 2-3(21-22), s. 314-319.

1993

ZUM ETHOS DER FREIHEIT
(SONDERAUSGABE, Nr. 1)

BAJDA Jerzy, Person und Gewissen - im Verhältnis zur Wahrheit und Autorität (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 101-113;

- Moral ohne Sünde im Verständnis von Dietmar Mieth (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 239-250;
- Zum Schutz des personalistischen Wertes der Familie (übersetz. Herbert Ulrich) [Rezensionen], Nr. l, S. 276-283.

BRANDMÜLLER Walter, Theologen und Kirche - eine neue Krise?, Nr. l, S. 195-204.

BRZOZOWSKI Mieczysław, Kirche und Vaterland. Reflexionen aus der Jugendzeit (übersetz. Herbert Ulrich) ["Vaterland denkend"], Nr. l, S. 183-193.

BUTTIGLIONE Rocco, Der Leib als Sprache (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 87-100.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Über die Autoren, Nr. l, S. 311-315.

CROSBY John F., Das dialektische Verhältnis zwischen Autonomie und Theonomie in der menschlichen Person, Nr. l, S. 63-74.

ERNST Siegfried, Ist die Sexualethik der Päpste Zeitgemäss? Ein Protestant verteidigt den Papst. Offener Brief an die 163 katholischen Theologen, die sich durch Papst Johannes Paul II. entmündigt fühlen, Nr. l, S. 251-254.

FILIPIAK Maria, Johannes Paul II. zu Problemen der Moraltheologie [Bibliographie], Nr. l, S. 306-310.

GIROLAMO M. De, Michael Novak, Kapitalismus mit menschlichem Antlitz (übersetz. Herbert Ulrich) [Gespräch von M. De Girolamo mit Michael Novak über die Enzyklika "Centesimus Annus" von Johannes Paul II.], Nr. l, S. 300-305.

GROËR Hans H. Kard., Geheimnis "Mensch". Geleitwort, Nr. l, S. 5-7.

JOHANNES PAUL II., Der Mensch - Zeuge der Wahrheit, Nr. l, S. 13-14.

KRENN Kurt Bischof, Die Auferstehung der Kirche in Osteuropa und ihre Kenosis, Nr. l, S. 115-129.

LAUN Andreas, Gewissen kontra Lehramt? Anmerkungen zu F. Böckle "Humanae Vitae" als Prüfstein des wahren Glaubens, Nr. l, S. 219-228.

MARCOL Alojzy, Brennende Fragen [Rezensionen], Nr. l, S. 284-289.

MERECKI Jarosław SDS, Natur und Naturgesetz nach Josef Fuchs, Nr. l, S. 229-237.

NOVAK Michael, M. De Girolamo, Kapitalismus mit menschlichem Antlitz (übersetz. Herbert Ulrich) [Gespräch von M. De Girolamo mit Michael Novak über die Enzyklika "Centesimus Annus" von Johannes Paul II.], Nr. l, S. 300-305.

PÓŁTAWSKI Andrzej, Zu einer phänomenologischen Begründung der personalistischen Methaphysik (übersetz. Herbert Ulrich) [Rezensionen], Nr. l,S. 270-275.

RATZINGER Joseph Kard., Gewissen und Wahrheit, Nr. l, S. 131-146.

SCHEFFCZYK Leo, Die Kirchliche Ehemoral in den Fängen des theologischenJournalismus, Nr. l, S. 205-217. SEIDL Horst, Esse est viventibus vivere. Erörterungen über die menschliche Existenz, Nr. l, S. 75-86.

SEIFERT Josef, Gewissen - Erkenntnis - Wahrheit, Nr. l, S. 49-62.

SPAEMANN Robert, Der Weg in die Frustration? (übersetz. Herbert Ulrich)[Gespräch mit Robert Spaemann] [Pontifikat im Weltbild], Nr. l, S. 294-299.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Die menschliche Person - Freiheit gegen Natur?Einführung in das Symposium (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 15-29;

- Das Gewissen und Europa oder: Wenn der Heilige Vater Aristoteles zur Europäischen Bischofssynode 1991 einladen würde (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 147-164;

- An den Quellen der Krise der Moraltheologie (übersetz. Herbert Ulrich) [Rezensionen], Nr. l, S. 255-269.

SZOSTEK Andrzej MIC, Freiheit - Wahrheit - Gewissen (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 31-47;

- Die Wahrheit und das Prinzip des Pluralismus im gesellschaftlichen Dialog und der Organisation des Staates (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 165-178.

THEOLOGIE UND FREIHEIT [Anmerkungen der Herausgeber] (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 13-14.

WIELGUS Stanisław, Gedankenaustausch Heisst Beschenkt-Werden und Beschenken. Aus der Ansprache zur Eröffnung des neuen Studienjahres 1991/1992 an der Katholischen Universität Lublin (übersetz. Herbert Ulrich), Nr. l, S. 179-182.

WIERZBICKI Alfred, Die Kirche angesichts der Erfahrung des Totalitarismus. Bericht vom Ostmitteleuropäischen Theologenkongress an der Katholischen Universität Lublin (übersetz. Herbert Ulrich) [Berichte], Nr. l, S. 290-293.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:27 - Anna Swęda