Przewodniczący Komisji
Socjalno-Ekonomicznej:

 

Piotr Trociuk

 

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Socjalno-Ekonomicznej:

 

Grzegorz Kaczówka 

 

Członkowie:

Ewelina Dubicka

Olga Radecka

Kinga Bereda

Karol Nowakowski 

Julia Siewak 

Anna Kapińska

Artur Polit 

 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020, godz. 18:23 - Piotr Trociuk