Czym jest Doradztwo w wymiarze organizacyjnym?

 

Specjalność Doradztwo w wymiarze organizacyjnym koncentruje się wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach w wspieraniu zarządzania personelem i jego rozwoju w ramach danej organizacji. Celem kształcenia w tej specjalizacji jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych pozwalających pomagać w podejmowaniu decyzje i rozwiązywaniu problemów związanych z wyborem ścieżek kariery oraz rozwojem zawodowym osób w perspektywie całego życia. Chodzi o kwalifikacje we wspieraniu zarządzania personelem gwarantującym jego rozwój w ramach danej organizacji.

 

Doradztwo kariery i doradztwo personalne w tym obszarze to fachowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent tej specjalizacji będzie potrafił identyfikować i stosować metody oraz źródła informacji pozwalające zarządzać doradztwem kariery i doradztwem personalnym z uwzględnieniem różnych procesów organizacyjnych. Wiąże się to z umiejętnością przełożenia wiedzy fachowej z psychologii, socjologii, prawa, zarządzania i ekonomii na praktyczną, codzienną pracę z różnymi uczestnikami rynku pracy czy członkami organizacji.

 

Absolwenci specjalności w celu optymalnego programu pomocy interesantom będą rozpoznawać potrzeby osób pracujących w celu właściwego określenia kierunków ich rozwoju oraz wsparcia ich dążeń do zmian. Wymagać to będzie wykorzystywania koncepcje i sposobów zarządzania jako podstawy trafnego doradztwa kariery i doradztwa personalnego realizowanego zarówno z uwzględnieniem potrzeb pracowników jaki i organizacji. Nakłada to obowiązek poznania i stosowania etycznych standardów doradztwa kariery i promowania etycznych podstawy użycia strategii i technicznych zabiegów doradztwa.

 

Absolwent studiów z Doradztwa kariery i doradztwa personalnego o specjalności* Doradztwo w wymiarze organizacyjnym to specjalista, przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze doradztwa kariery i doradztwa personalnego w tym zarządzania zasobami ludzkimi, a po zdobyciu dwunastomiesięcznej praktyki jako doradca zawodowy.

 

Dokonamy tego poprzez:

► cykl profesjonalnych wykładów prowadzonych między innymi przez ekspertów z uniwersytetów zagranicznych,

► zajęcia prowadzone przez praktyków rynku pracy,

► interdyscyplinarny program zajęć integrują w sobie wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru psychologii, socjologii, nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz elementów prawa pracy,

► rozbudowany system praktyk odbywanych kolejno w systemie edukacji, w systemie służb publicznych oraz przedsiębiorstwach

 

Przedmioty wiodące:

► Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy rozwoju zawodowego

► Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie

► Marketing i strategie public relation służb pracowniczych

► Psychologia pracy i organizacji w kontekście zarządzania personelem

► Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy rozwoju zawodowego

 

Perspektywy zatrudnienia:

► w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych podmiotach gospodarczych jako doradca personalny lub pracownik działu HR,

► w sektorze szkolnictwa na wszystkich jego poziomach (podstawowe, gimnazjalne, średnie, wyższe);

► w sektorze pośrednictwa pracy (urzędy pracy, prywatne agencje rekrutacyjne),

► jako indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia;

► pracownik pomocy społecznej i polityki społecznej (instytucje polityki społecznej i ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, centra interwencji kryzysowej, zespoły do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych),

► w organizacjach pozarządowych, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako doradca zawodowy, doradca personalny  lub konsultant zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:06 - Tomasz Peciakowski