unf_zdjecie    

 

Adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na WNH KUL (dysertacja doktorska “Ladies and Gentlemen: Ellen Glasgow and Walker Percy Re-visioning the Blighted Eden.”). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na badaniu literatury i kultury amerykańskiego Południa, semiotyki jedzenia, oraz amerykańskiej literatury etnicznej. Jest członkinią PTSA (Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych), Southern Studies Forum (należącego do EAAS) and Society for the Study of American Women Writers.

Jest autorką dwóch monografii: Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow’s and Walker Percy’s Fiction (Wydawnictwo KUL, 2011) oraz The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films (Publicacions de la Universitat de València, 2012). Monografia na temat znaczenia jedzenia w literaturze i kulturze amerykańskiego Południa, nad którą obecnie pracuje, łączy jej zainteresowania badawcze i pozazawodowe.

 

Prowadzi seminarium magisterskie z literatury amerykańskiej, oraz zajęcia z kultury kolonialnej, literatury amerykańskiej, adaptacji opowiadań amerykańskich, jak i literatury amerykańskiego Południa.

 

cover_of_Aristocratic_Ethos cover_The_Southern_Mystique cover_of_Dixie_Matters

 Więcej na jej temat

 

email: urszula.niewiadomska.flis[at]gmail.com

 

strona www

 

 

 

Urszula Niewiadomska-Flis – is a member of the Department of American Literature and Culture. Her scholarly interests hover around semiotics of foodways in literature and film, fiction of regional America, especially literature of the American South, and ethnic/immigrant literatures of the USA, as well as American TV series. She is a member of PAAS, Southern Studies Forum and Society for the Study of American Women Writers. Her post-doctoral research project aims to explore how food is used as a trope to code class, race and ethnicity in the literature of the American South.

 

She is the author of Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow’s and Walker Percy’s Fiction (Wydawnictwo KUL, 2011) and The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films (Publicacions de la Universitat de València, 2012). She also edited a volume on Dixie Matters: New Perspectives on Southern Femininities and Masculinities (Wydawnictwo KUL, 2013).

 

cover_of_Aristocratic_Ethos cover_The_Southern_Mystique cover_of_Dixie_Matters

More about her academic endeavors

 

email: ulanief[at]kul.pl

 

 

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018, godz. 14:59 - Aleksander Bednarski