1. Prezentacja książki prof. Andrzeja Chwalby "Historia Polski 1795-1918" zorganizowana przez KNHS oraz Instytut Historii KUL – 17.01.2002

 

2. Kościoły wobec totalitaryzmów. Organizacja międzynarodowej sesji naukowej z udziałem ks. dra Romualda Jakuba Weksler-Waszkinela, Christopha Marxa, dra Jana Żaryna, prof. dr hab. Jerzego W. Borejsza, ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, prof. dr hab. Marcina Kuli, prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego, pastora Stephana Bickhardta, dra Józefa Puciłowskiego OP, ks. prof. dr hab. Józefa Swastka, dr hab. Mirosława Piotrowskiego, dra Mirosława Filipowicza, mgr Steffena Hubnera, naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz studentów. Sesja została sfinansowana ze środków uzyskanych z dotacji Fundacji im. Roberta Boscha oraz Ambasady Niemiec w Polsce – 20-22.03.2002

 

3. Udział członków KNHS w X Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Krakowie – 25-28.03.2002

 

4. Koncert Zespołu Muzyki Dawnej "Capella all'Antica" połączony z referatem Liliany Kyci dotyczącym starożytnej muzyki greckiej – 15.04.2002

 

5. Współczesna sytuacja Polaków na Kresach Wschodnich. Sesja naukowa z udziałem historyka literatury doc. dr Dory Kacnelson z Drohobycza – 29.04.2002

 

6. Pomoc w organizacji obchodów jubileuszu prof. Marii Ewy Jabłońskiej-Deptuły oraz prof. Hanny Dylągowej – 22.05.2002

 

7. Pomoc w organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. Eugeniusza Wiśniowskiego – 27.05.2002

 

8. Wyjazd naukowy do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – 08.10.2002

 

9. Reemigracja Polaków z Niemiec 1918-1939. Spotkanie z autorem książki dr hab. Mirosławem Piotrowskim – 04.11.2002

 

10 . Stan wojenny we wspomnieniach pracowników naukowych Instytutu Historii KUL. Konferencja naukowa – 05.12.2002

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, godz. 00:40 - Łukasz Pasim