1. Udział członka KNHS Łukasza Chrobaka w międzynarodowej konferencji pt. Jakie jest Twoje imię? Imiona w historii i kulturze zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Katedrę Filolofii Greckiej KUL oraz Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych - 17.05.2012


2. Członek KNHS Dominik Zgnilec zorganizował obchód naukowy z czynnym udziałem dr Jacka Chachaja. - 09.06.2012

 

3. Rzut oka... na dwudziestolecie. Przegląd zapomnianych kart histroii Polski międzywojennej. - Konferencjia naukowa zorganizowana przez KNHS, Katedrę Dziejów Systemów Totalitarnych oraz Katedrę Historii Historiografii i Metodologii Historii - 22.10.2012

 

4. Członkowie KNHS Michał Bednarczyk, Bartłomiej Proc i Kamil Sulej brali udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej I Lubelska Jesień Historyczna, organizowanej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wygłosili referaty: Michał Bednarczyk: Człowiek niestrudzonej pracy”. Propagandowy obraz drogi Bolesława Bieruta na szczyt władzy na podstawie artykułów „Trybuny Ludu”, Bartłomiej Proc: Artakserkses II a Cyrus Młodszy - kto dobry, a kto zły?, Kamil Sulej: Działalność Edwarda Gronczewskiego „Przepiórki” na terenie Lubelszczyzny w latach 1942 – 1946. Referat Michała Bednarczyka został opublikowany w książce I Lubelska Jesień Historyczna. Materiały konferencyjne (red. M. Dolecka, ł. Kosiński, T. Kowal, T. Pacocha) - 26 - 28.10.2012.

 

5. Pakt Ribbentrop - Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki. - Spotkanie z redaktorem książki Piotrem Zychowiczem oraz dr. hab. Tomaszem Panfilem, prof. KUL, zorganiowane przez KNHS oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum - 07.11.2012 

 

6. Doliną Bystrzycy i Wieprza. - wycieczka rowerowa Lublin - Łęczna - Lublin, zorganiowana przez Sekcję Historii Regionalnej i Turystyki KNHS - 10.11.2012

 

7. Tylko NSZ miał rację? - konferencja naukowa z udziałem red. Leszka Żebrowskiego, zorganiowana przez KNHS oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum - 21.11.2012

 

8. Udział członków Koła w Dniach Otwartych KUL - 27.11.2012

 

9. Autostopem ku wolności. Alternatywne sposoby podróżowania. - spotkanie z podróżnikami Aleksandrem Adamusem i Pawłem Bartnikiem zorganizowane przez Sekcję Historii Regionalnej i Turystyki - 28.11.2012

 

10. Nieznane karty lubelskiego podziemia. - sesja naukowa zorganizowana przez KNHS, Katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" oraz Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie - 28.11.2012

 

11. Coroczny Bal Historyków - 30.11.2012

 

12. Spotkanie z członkami Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. - konferencja zorganizowana przez KNHS oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL - 05.12.2012

 

13. Nabożeństwo w Kościele Akademickim KUL z okazji święta patronalnego KNHS w intencji byłych i obecnych członków Koła, a także pracowników Instytutu Historii KUL - 06.12.2012

 

14. Puławy, których już nie ma... Zmiany charakteru i zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy w latach 1906-1989. - spotkanie z historykiem i regionalistą Zbigniewem Kiełbem zorganizowane przez Sekcję Historii Regionalnej i Turystyki - 12.12.2012

 

15. Wrona Orła nie pokona. Wprowadzenie stanu wojennego we wspomnieniach lubelskich działaczy NSZZ ,,Solidarność’’ i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. - konferencja naukowa poświęcona wprowadzeniu stanu wojennego w Lublinie zorganizowana przez KNHS, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UMCS - 12.12.2012

 

16. Kampania wrześniowa 1939 roku w opinii hiszpańskich wojskowych. - spotkanie z doktorem Pablo de la Fuente zorganizowane przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski, Stowarzyszenie Pro Iberia oraz KNHS - 13.12.2012

 

17. Udział członków Koła w rekonstrukcji historycznej w 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na Placu Litewskim w Lublinie - 13.12.2012

 

18. Akcja "Rodacy - Bohaterom". Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach. - koordynacja zbiórki darów świątecznych dla polskich żołnierzy na Litwie, Białorusi i Ukrainie - 05.11-15.12.2012

 

19. Spotkanie opłatkowe członków KNHS - 18.12.2012

 

 

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2013, godz. 20:54 - Jakub Pożarowszczyk