1. Dzień Otwartych Drzwi KUL. Prezentacja kierunku: historia - 22.03.2003

 

2. Udział członków KNHS w XI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Białymstoku - 27-30.03.2003

 

3. Wyjazd do Muzeum Narodowego, Muzeum Wojska Polskiego - Fort IX Czerniakowski oraz do Muzeum Katyńskiego w Warszawie - 08.04.2003

 

4. Polska Ludowa w słowie i obrazie. Wystawa plakatów propagandowych PRL, fragmentów socrealistycznej poezji oraz druków opozycyjnych - 07-15.04.2003

 

5. Wyjazd naukowy do Sandomierza - 01-02.05.2003

 

6. Wyjazd naukowy do Zakopanego wraz ze studentami Papieskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu - 21-27.08.2003

 

7. Lubelska opozycja przed Sierpniem 1980 r. Konferencja zorganizowana przez KNHS, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie oraz Wydział Nauk Humanistycznych KUL - 20-21.10.2003

 

8. Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich. Konferencja naukowa zorganizowana przez KNHS, II Katedrę Historii Nowożytnej KUL, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Towarzystwo Naukowe KUL oraz Komisję Historyczną Oddziału PAN w Lublinie - 05-07.11.2003

 

9. Wyjazd naukowy do Muzeum Zamoyskich i Muzeum Socrealizmu w Kozłówce - 06.12.2003

 

10. 13 grudnia 1981 r. Wystawa unikatowych dokumentów, plakatów, pocztówek oraz innych druków opozycyjnych z okresu wprowadzenia stanu wojennego - 10-13.12.2003

 

11. Podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Kraśniku - 12.12.2003

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2011, godz. 18:46 - Łukasz Pasim