1. Organizacja spotkania z prof. Jerzym Kłoczowskim w siedzibie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej - 18.01.2006

 

2. Organizacja spotkania z Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, połączonego z prezentacją książki Tadeusza Nowaka "Zanim powstała Solidarność" - 20.01.2006

 

3. Pomoc w organizacji Dni Otwartych KUL - 3-4.03.2006

 

4. Om Mani Peme Hum - zarys dziejów i nauki buddyzmu tybetańskiego. Wykład Członka Koła kol. Jakuba Stasiuka - 10.03.2006

 

5. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KNHS - 23.03.2006

 

6. Udział Sekcji Historii Wojskowości na I Przemyskich Manewrach Strategów - 26.03.2006

 

7. Powstanie i działalność Obozu Narodowo-Radykalnego. Wykład Członka Koła kol. Karola Wołka - 30.03.2006

 

8. Udział Członków KNHS w XIV Ogólnopolski Zjeździe Historyków Studentów we Wrocławiu - 30.03-02.04.2006

 

9. Czas ucieka - wieczność czeka... Obchody pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II na KUL - 02.04.2006

 

10. Konflikt arcybiskupa ryskiego Wilhema Hohenzollerna z mistrzem Zakonu Inflanckiego Henrykiem von Galen w 1556 r. - Wykład Członka Koła kol. Andrzeja Gładysza - 07.04.2006

 

11. Polski Specjalny Oddział Spadochronowo-Dywersyjny (1938-1939); geneza, szkolenie, wyposażenie i plany użycia w wojnie domowej. Wykład Członka Koła kol. Michała Czacharowskiego - 21.04.2006

 

12. Dzień Rycerski "Średniowiecze Odrodzone" zorganizowany we współpracy z Koła Naukowego Historyków Sztuki - 26.05.2006

 

13. Sekcja Historii Wojskowości wzięła udział w III Galicyjskich Manewrach Strategów w Muszynie - 21-23.07.2006

 

14. Organizacja III Lubeskich Manewrów Strategów - 20-22.11.2006

 

15. Losy zesłańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim. Sesja naukowa zorganiozowana przez KNHS, I Katedrę Historii Nowożytnej KUL oraz Komisję Historyczną Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk - 15-16.11.2006

 

16. Che Guevara. Życie. Śmierć. Legenda. Wykład Członka Koła kol. Jakuba Stasiuka - 17.11.2006

 

17. Udział Członków KNHS w Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Studentów w Krakowie - 17.19.11.2006

 

18. Kontakty Narodu Hebrajskiego z kulturą europejską. Wykład Członka Koła kol. Sebastiana Gralewskiego - 24.11.2006

 

19. Ostatnia bitwa Heydenreicha-Kruka. Wykład Członka Koła kol. Jacka Pożarowszczyka - 01.12.2006

 

20.  Coroczny Bal Historyków - 02.12.2006

 

21. D-Day. Operacja Overlord. Wykład Członka Koła kol. Macieja Włodka - 08.12.2006

 

22. Corocznie spotkanie opłatkowe - 19.12.2006

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2011, godz. 14:26 - Łukasz Pasim