1. Udział członków KNHS w III Przemyskich Manewrach Strategów - 21-23.03.2008

 

2. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KNHS - 03.04.2008

 

3. Dzień Otwartych Drzwi KUL. Prezentacja kierunku: historia - 05.04.2008

 

4. Fenomen rządów profesora Salazara. Organizacja wykładu z udziałem dra Krzysztofa Kawęckiego - 14.04.2008

 

5. Narodowe Siły Sbrojne - Żołnierze wyklęci. Organizacja wykładu z udziałem prof. Jana Żaryna - 16.04.2008

 

6. Udział członków KNHS w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Krakowie - 16-20.04.2008

 

7. Biskup Władysław Goral i jego czasy. Konferencja naukowa - 05.05.2008

 

8. Władza i władca na Starożytnum Bliskim Wschodzie. Konferencja naukowa - 06.05.2008 Materiał AKF...

 

9. Obcowanie z żywą historią. Organizacja sesji - 14.05.2008

 

10. Udział członków KNHS w I Ogólnopolskiej Konferencji Bronioznawczej w Łodzi - 16-18.05.2008

 

11. Udział członków KNHS w V Galicyjskich Manewrach Strategów w Muszynie - 25-27.07.2008

 

12. Organizacja spotkania z majorem Marianem Pawełczakiem ps. "Morwa", partyzantem oddziału "Zapory" - 12.10.2008

 

13. Organizacja V Lubelskich Manewrów Strategów przez Sekcję Historii Wojskowości - 24-26.10.2008

 

14. W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument polityki państwa. Organizacja konferencji naukowej - 27-28.10.2008 galeria... Materiał AKF...

 

15. Pomoc w organizacji Polsko - Chilijskiego Seminarium Gospodarczego - 03.11.2008 galeria... Materiał AKF...

 

16. Dziewięćdziesięciolecie powrotu Polski do rodziny wolnych narodów. Konferencja naukowa - 17.11.2008 Materiał AKF...

 

17. Udział członków KNHS w VI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości w Poznaniu - 21-23.11.2208

 

18. Pomoc w organizacji uroczystości wręczenia księgi pamiątkowej oraz medalu zasługi dla KUL profesorowi Stanisławowi Olczakowi - 29.11.2008 galeria... Materiał AKF...

 

19. Coroczny Bal Historyków - 29.11.2008

 

20. KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989. Pomoc w organizacji konferencji - 01-02.12.2008 galeria... Materiał AKF...

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2011, godz. 18:46 - Łukasz Pasim