1. O cywilizację łacińską. Sesja naukowa zorganizowana przy pomocy Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego - 17.01.2007

 

2. Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski - życie i działalność naukowa. Konferencja naukowa - 19.01.2007

 

3. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KNHS - 22.03.2007

 

4. Członkowie Sekcji Historii Wojskowości wzięli udział w II Przemyskich Manewrach Strategów - 23-25.03.2007

 

5. Rewolucja i kontrrewolucja w XIX i XX wieku. Konferencja naukowa zorganizowana wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Katedrą Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego oraz Katedrą Historii Najnowszej - 19.04.2007

 

6. Udział członka KNHS kol. Andrzeja Gładysza w XV Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Łodzi - 19-22.04.2007

 

7. Lublin i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków. Regionalistyczna konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów 690. rocznicy lokacji miasta Lublina - 25-26.04.2007

 

8. Gabriela Mistral i jej Chile. Współorganizacja sesji naukowej z udziałem J.E. Jose Manuela Ovalle Bravo, Ambasadora Republiki Chile w Polsce - 27.04.2007

 

9. Europa i świat islamu. Spojrzenie z perespektywy bliskowschodniej i hiszpańskiej. Współorganizacja konferencji z udziałem ks. dra Javiera Velasco - 11.05.2007

 

10. Współogranizacja Dnia Kompostelańskiego wraz z Katedrą Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Instytutem Filologii Romańskiej KUL oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim - 21.05.2007

 

11. Wybacz mi Żono, że Polskę ukochałem bardziej niż Ciebie i dziecko. Polscy narodowcy jako ofiary nazizmu w okresie II wojny światowej. Wystawa historyczna zorganizowana przy współpracy z I Katedrą Historii Nowożytnej KUL - 21-26.05.2007

 

12. Tajemnice Opatowa. Sesja naukowa pod patronatem starosty opatowskiego, zorganizowana przy współpracy z Katedrą Historii Powszechnej Wieków Średnich - 25.05.2007 galeria...

 

13. Udział delegacji członkow KNHS w Dniach Kocka. Referat Prezesa KNHS Jacka Poźarowszczyka pt. " "Nowe Wieści" jako przykład prasy lokalnej okresu międzywojennego" - 15.06.2007

 

14. Członkowie Sekcji Histori Wojskowości wzięli udział w IV Galicyjskich Manewrach Strategów w Muszynie - 27-29.07.2007

 

15. Sekcja Historii Wojskowości zorganizowała IV Lubelskie Manewry Strategów - 26-28.10.2007

 

16. Stosunki polsko-ukraińskie w świetle działań UPA. Wykład zorganiowany we współpracy z Katedrą Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku KUL - 12.11.2007

 

17. Mozaika polityczna II Rzeczpospolitej. Sesja naukowa zorganiozwana we współpracy z Katedrą Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku KUL oraz I Katedrą Historii Nowożytnej KUL - 13.11.2007 galeria... Materiał AKF...

 

18. Udział w VI Ogólnopolskim Zjeździe Historków Studentów Wojskowości w Gdańsku - 16-18.11.2007

 

19. Coroczny Bal Historyków - 17.11.2007

 

20. Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski - powstaniec 1863 roku i karmelita bosy. W 100. rocznicę śmierci. Pomoc w organizacji konferencji - 26.11.2007 galeria... Materiał AKF...

 

21. Lubelszczyzna pełna tajemnic. Konferencja naukowa z udziałem członków Koła - 29.11.2007 galeria... Materiał AKF...

 

22. Przygotowanie reportażu filmowego dla TVP 3 Lublin o odkryciu przez członka KNHS zbiorowej mogiły żołnierzy polskich z wojny obronnej '39 w Zielonem - 05.12.2007

 

23. Emigracja polska po 1863 roku. Pomoc w organizacji międzynarodowej sesji naukowej - 10.12.2007 galeria... Materiał AKF...

 

24. Martyrologia duchowieństwa i katolików świeckich podczas hiszpańskiej wojny domowej. Organizacja wykładu dra Pawła Skibińskiego - 11.12.2007

 

25. Spotkanie opłatkowe członków KNHS - 19.12.2007

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2011, godz. 20:03 - Łukasz Pasim