1. Projekcja filmu Inka 1946 z komentarzem naukowym Justyny Dudek - pracownika lubelskiego oddziału IPN - 12.01.2010

2. Rok 1863. Z pola walki na Sybir. Konferencja naukowa zorganizowana przez KNHS oraz Katedrę Historii Nowożytnej - 12-13.01.2010 galeria I... galeria II... Materiał AKF...

3. 65. rocznica rozwiązania Armii Krajowej. Ogólnopolskie obchody rozwiązania AK z udziałem środowisk kombatanckich, naukowych oraz młodzieży studenckiej - 19.01.2010 Materiał AKF...

4. November Revolution and Gregory XVI - Reassessment. Seminarium z udziałem doktora Christophera Kortena - 11.03.2010 Materiał AKF...

5. Wojny wyobraźni, czyli alternatywne wizje dziejów. Konferencja dotycząca historii kontrafaktycznej - 18.03.2010 galeria I... galeria II... Materiał AKF...


6. Cyberterroryzm problemem współczesnego świata. Prelekcja z udziałem starszego specjalisty w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej - 19.04.2010

7. "Los nasz dla was przestrogą" KL Majdanek. Wycieczka do Obozu Koncentracyjnego na Majdanku w ramach cyklu Przez Lublin śladami historii - 07.05.2010

8. Życie codzienne w Starożytnej Grecji. Konferencja naukowa - 20.05.2010

9. Udział członków KNHS w Badaniach georadarowych na terenie zamku w Janowcu - 31.08 - 01.09 i 6.10.2010 galeria...

9. Złożenie pamiątkowego wieńca pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim w Lublinie - 11.11.2010

10. Referat Tomasza Ramiana na konferencji Diabeł, Szatan, Czart. Zło wcielone w zwierciadle humanistyki mającej miejsce na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - 24.11.2010

11. Coroczny Bal Historyków - 27.11.2010

12. Przez Lublin śladami historii: Droga do wolności. Prelekcja wspomnieniowa z udziałem organizatorów strajku robotniczego w lipcu 1980 roku. - 01.12.2010 galeria...

13. Historia najemnictwa od czasów najdawniejszych do współczesności. Wykład otwarty wygłosił mgr Remigiusz Broniarek - 01.12.2010

14. Korespondent Bryan. Projekcja filmu dokumentalnego, opatrzona komentarzem naukowym dr hab. Rafała Wnuka (prof. KUL) - 07.12.2010

15. Harcerstwo polskie w kraju i za granicą w latach 1910 - 2010. Konferencja naukowa z udziałem posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka - 09.12.2010 galeria...

16. Józef Zadzierski "Wołyniak" - dowódca niezłomny. Konferencja naukowa, połączona z projekcją filmu - 15.12.2010

17. Wystawa fotografii prof. Eugeniusza Niebelskiego pt. Petersburg Wenecją północy - 15.12.2010

18. Spotkanie opłatkowe członków KNHS.

19. Zbiórka darów rzeczowych dla Polaków mieszkających na Obczyźnie w ramach 11 Akcji Polacy Rodakom, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza - grudzień 2010

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2011, godz. 19:36 - Łukasz Pasim