Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL,
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

zorganizowali

Jubileuszową X Ogólnopolską Konferencję Naukową
Kodeks Prawa Kanonicznego
w badaniach młodych naukowców

która odbyła się w dniu 5 czerwca 2021 r. (sobota)

Program

 

 
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2021, godz. 10:06 - Agnieszka Romanko