Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy

miała zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Rola człowieka w nowoczesnym zarządzaniu i gospodarce opartej na wiedzy

20 – 21 października 2016 r. Lublin

Miejsce obrad: Grand Hotel Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56

 

 

 

 

Komitet naukowy:

Dr hab. Kinga Machowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – koordynator komitetu naukowego

Prof. dr hab. Adam Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum

Dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW, Politechnika Warszawska

Dr hab. Lech Gruszecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK, Uniwersytet Jan Kochanowskiego

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. Marek Pawlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana  Pawła II

Prof. dr hab. Marian Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Kinga Machowicz – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Dr Maria Zuba-Ciszewska

Mgr Anna Krawczyk-Sawicka

Mgr Marcin Nowak

 

 

Pozycję człowieka w otaczającym go świecie można oceniać z różnych punktów widzenia. Jednym z takich odniesień jest szeroko rozumiany biznes. Przez wiele lat panowało zapatrywanie, że biznes powinien być nastawiony wyłącznie na zysk. Człowiek był zatem tylko środkiem do celu. Nastawienie to zaczęło się zmieniać wraz z pojawieniem się nowych tendencji w zarządzaniu. Nowe trendy powstają dzięki zainteresowaniu zarządzaniem przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Tendencje te można obserwować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz organizacji pozarządowych.

Człowiek pełni kluczową rolę również w gospodarce opartej na wiedzy. Jest bowiem podstawą kapitału ludzkiego – istotnego czynnika rozwoju organizacji gospodarczych. Z kolei właśnie z dobrego wykorzystania potencjału tkwiącego w kapitale ludzkim wypływa wiedza będąca podstawą innowacji we współczesnym świecie.

Dlatego do udziału w konferencji serdecznie zaprosiliśmy specjalistów z zakresu zarządzania, ekonomii, psychologii, politologii oraz prawa. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że interdyscyplinarne wydarzenie doprowadziło do powstania efektu synergii na skalę trudną do spotkania w przypadku dyskusji toczonych przez grona specjalistów wąsko zakrojonych dziedzin.

 

 

 

Adres do korespondencji:

Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub gow_wns@kul.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji teksty zgłoszone na konferencję zostały opublikowane w "Rocznikach Ekonomii i Zarządzania" (6 pkt na ministerialnej liście B).

 

 

Autor: Kinga Machowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 13:47 - Kinga Machowicz