FUNDACJA PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

ZAKŁAD NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

 

ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYDZIAŁ POLITOLOGII UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ

 

KATEDRA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU

LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

zorganizowały międzynarodową konferencję naukową

 


 

Pracownice Katedry Gospodarki Opartej na Wiedzy wygłosiły następujące referaty:

20 września 2017 r., sesja plenarna:

dr hab. Kinga Machowicz

Wieloaspektowość pojęcia bezpieczeństwa - przesłanki ingerencji państwa w prawa człowieka

 

21 września 2017 r., sesja panelowa:

dr Agnieszka Stolarska

Bezpieczeństwo i ryzyko w banku z punktu widzenia działalności marketingowej banków

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Ocena bezpieczeństwa finansowego spółek giełdowych branży przemysłu spożywczego w Polsce

 

 

 

Autor: Kinga Machowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 14:08 - Kinga Machowicz