W dniu 22 kwietnia w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL odbyła się konferencja "Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku" zorganizowana przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundację Rozwoju KUL, Fundację Konrada Adenauera i Instytut Sądecko-Lubelski

 

Program.

 

Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Kidyba. W konferencji udział wzięli: prof. dr hab. Andrzej Podraza (KUL), dr Justyna Arendarska (UWr), mgr Martyna Bildziukiewicz (UG), dr Marcin Kosienkowski (KUL), dr Igor Lyubashenko (SWPS), dr Beata Piskorska (KUL), dr Robert Rajczyk (UŚ), mgr Sławomir Skwark (UO) i dr Agata Ziętek (UMCS). Pana Włodzimierza Karpińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, reprezentował dyrektor jego biura poselskiego – Pan Mateusz Zaczyński, który odczytał list od Pana wiceministra W. Karpińskiego skierowany do organizatorów i uczestników spotkania. Sprawozdanie z konferencji można przeczytać na stronie internetowej patrona medialnego – Portalu Spraw Zagranicznych.

 

Prezentacje do pobrania/obejrzenia:

 

 

 

Zdjęcia (fot. Mateusz Mazur):

 

Więcej [+]

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 07:39 - Lech Jańczuk