OGÓLNOPOLSKIE INTERDYSCYPLINARNE KONFERENCJE NAUKOWE

 

VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

BIOGRAFIA PEDAGOGICZNA A JEJ ZASTOSOWANIE W EDUKACJI

Lublin, 11-12 kwietnia 2019 r.

więcej o konferencji....

 

 

VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

BIOGRAFISTYKA A PEDAGOGIA (ŻYCIA) - TEORIA I PRAKTYKA

Lublin, 26-27 kwietnia 2018 r.

więcej o konferencji...

 

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

OBLICZA PATRIOTYZMU W BIOGRAFIACH

Lublin, 21-22 kwietnia 2017 r.

więcej o konferencji...

 

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

OBCY WŚRÓD SWOICH: WYCHOWAWCZY WYMIAR BIOGRAFII POGRANICZA

Lublin 22-23 kwietnia 2016 r.

więcej o konferencji...

 

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

PRZEDMIOT, ŹRÓDŁA I METODY BADAŃ W BIOGRAFII 

Lublin 16-17 kwietnia 2015 r.

więcej o konferencji...

 

  Konferencja Naukowa

(organizowana wraz z Katerą Pedagogiki Rodziny)

BADANIA NARRACYJNE W PEDAGOGICE - PRZEDMIOT I METODY ANALIZ

Lublin 16 grudnia 2014 r. 

więcej o konferencji...

więcej o konferencji...

  

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

ŚWIATOPOGLĄDOWO-SPOŁECZNE KONCEPCJE WYCHOWANIA I EDUKACJI AKADEMICKIEGO LUBLINA

Lublin 7-8 listopada 2014 r.

więcej o konferencji...

 

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

WSPÓŁCZESNE PRZESTRZENIE EDUKACYJNE BIOGRAFISTYKI

Lublin 19-20 kwietnia 2013 r.

więcej o konferencji...

 

 

---------------------------------------------------- 

KONFERENCJE "BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI"

 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej organizowała konferencje dla studentów i doktorantów z cyklu BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI. Wszelkie informacje o przeprowadzonych konferencjach znajdują się poniżej:

 

 

Konferencje dla studentów i doktorantów „Biografie codzienności” 

zorganizowane przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

 

 2011/2012

 

„Biografie codzienności” - cz. I

 

„Biografie codzienności” - cz. II

 

 

Konferencje dla studentów i doktorantów „Biografie codzienności”

zorganizowane przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

 

2012/2013

 

„Biografie codzienności” - cz. III

 

„Biografie codzienności” - cz. IV

 

„Biografie codzienności” - cz. V

 

„Biografie codzienności” - cz. VI

 

„Biografie codzienności” - cz. VII

 

 

Konferencje dla studentów i doktorantów „Biografie codzienności”

zorganizowane przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

 

2013/2014

 

„Biografie codzienności” - cz. VIII

 

 „Biografie codzienności” - cz. IX

 

„Wiosna w biografii”

 

„Lato w biografii”

 

„Maraton biograficzny”

 

 

Konferencje dla studentów i doktorantów „Biografie codzienności”

zorganizowane przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

 

2014/2015

 

„Jesień w biografii”  - konferencja poświęcona rocznicy urodzin

prof. Grażyny Karolewicz

 

 

 Konferencje dla studentów i doktorantów „Biografie codzienności”

zorganizowane przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

 

2015/2016

 

 

I Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów z cyklu" Biografie codzienności".

Temat przewodni: "Biografie miejsc pamięci"

 

II Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów z cyklu "Biografie Codzienności".

Temat przewodni: "Biografie dialogu i spotkania"

 

 

Konferencje dla studentów i doktorantów „Biografie codzienności”

zorganizowane przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

 

2016/2017

 

III Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów z cyklu "Biografie Codzienności".

Temat przewodni:

"Doświadczenie choroby i niepełnosprawności w (auto)biografii"

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów z cyklu "Biografie Codzienności".

Temat przewodni:

"Kobieta nauczycielką życia - biografie (nie)zwykłe" 

 

2017/2018

 

V Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów z cyklu "Biografie Codzienności".

Temat przewodni: "Wędrówką jedną życie jest człowieka" - podróż w perspektywie biograficznej

 

 

VI Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów z cyklu "Biografie Codzienności".

Temat przewodni: "Za granicą życia - śmierć w dyskursie biograficznym"

 

2018/2019

 

VII Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów z cyklu "Biografie Codzienności".

Temat przewodni: Upadek czy wzrastanie? Moment zwrotny w biografii

 

 

 -----------------------------------------------------

 

Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej był współorganizatorem:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 30-lecia reaktywacji pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie lubelskim Jana Pawła II 

PEDAGOGICZNA WIELOWYMIAROWOŚĆ ROZWOJU

Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja

Lublin, 4-6 kwietnia 2011 r.

 

Komitet organizacyjny:

Alina Rynio – przewodnicząca

Ryszard Skrzyniarz

Danuta Opozda

Ewa Smołka

Anna Lendzion

Dorota Bis

Katarzyna Braun

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2020, godz. 15:23 - Katarzyna Sabat