Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Konsultacje w semestrze zimowym 20178/2019* Miejsce
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL janka.kotlinska
@kul.pl

czwartek(tydz. A)
12.30 - 14.10

czwartek (tydz. A)

16.40 - 18.20

C-424
dr Maria Paździor maria.pazdzior
@kul.pl
czwartek
9.10 - 10.50
C-424
mgr Anna Krawczyk-Sawicka anna.krawczyk
@kul.pl

czwartek
10.50 - 12.30

C-424
mgr Zdzisław Adam Błasiak
adamb
@kul.pl

poniedziałek
17.30 - 19.10

 

C- 421

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 11:12 - Anna Krawczyk-Sawicka