kontakt

 

 

Praktyki obowiązkowe:

Mgr Anna Czernecka
Dział Kształcenia
Sekcja Nauczania
CN-15
tel. 81 454 56 43
e-mail: anna.czernecka [at] kul.pl

 

Praktyki nadobowiązkowe:

Mgr Dorota Maj
Biuro Karier
GG-131
tel. 81 445 41 32
e-mail: dorota.maj [at] kul.pl

 

 

 

Wydziałowi Koordynatorzy Praktyk:

 

 

Wydział Teologii
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
e-mail: goliszek [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Dr Jerzy Parchomiuk
e-mail: parchom [at] kul.pl

 

 

Wydział Filozofii
Dr hab. Imelda Chłodna-Błach
e-mail: imeldach [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych
Dr Kinga Lis
e-mail: kinga.lis [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych
Dr Iwona Szewczak
e-mail: iwkal [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
e-mail: ansie [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Dr Piotr Pomorski
e-mail: piotrpom [at] kul.pl

 

Autor: Anna Szałek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 14:41 - Anna Czernecka