kontakt

 

 

Praktyki obowiązkowe:

Mgr Anna Szałek
Dział Kształcenia
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
CN-004
tel. 81 445 41 54
e-mail: anna.szalek [at] kul.pl

 

Praktyki nadobowiązkowe:

Mgr Dorota Maj
Biuro Karier
GG-131
tel. 81 445 41 32
e-mail: dorota.maj [at] kul.pl

 

 

 

Wydziałowi Koordynatorzy Praktyk:

 

 

Wydział Teologii
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
e-mail: goliszek [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Dr Jerzy Parchomiuk
e-mail: parchom [at] kul.pl

 

 

Wydział Filozofii
Dr hab. Imelda Chłodna-Błach
e-mail: imeldach [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych
Dr Kinga Lis
e-mail: kinga.lis [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych
Dr Iwona Szewczak
e-mail: iwkal [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Dr hab. Anna Sierosławska
e-mail: ansie [at] kul.pl

 

 

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Dr Dawid Soszyński
e-mail: dawidsoszynski [at] kul.pl

 

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Dr Piotr Pomorski
e-mail: piotrpom [at] kul.pl

 

Autor: Anna Szałek
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2018, godz. 15:19 - Anna Szałek