Specjalność stanowi ofertę dla osób, którzy chcą zdobyć kompetencje z diagnozowania sytuacji kryminogennych, zapobiegania i przeciwdziałania patologiom społecznym, podejmowania dialogu z różnymi grupami społecznymi – w szczególności narażonymi na łamanie norm prawa, analizowania współczesnych zagrożeń dotyczących uzależnień.

 

W ramach tej specjalizacji przyszli absolwenci uzyskują również możliwość zdobycia kwalifikacji w zakresie analizy cyfrowych śladów, wykorzystania sztucznej inteligencji w kryminalistyce, a także przeciwdziałania uzależnieniom płynących z nowych technologii.

 

Przedmioty wiodące:

 • Profilaktyka patologii społecznych
 • Analiza cyfrowych śladów
 • Przemoc w rodzinie
 • Przestępczość nieletnich
 • Uzależnienia substancjalne i behawioralne
 • Zachowania dewiacyjne w Internecie
 • Sztuczna inteligencja w kryminalistyce
 • Systemy penitencjarne w Polsce i Europie
 • Wiktymologia
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztaty mediacyjne
 • Dialog motywujący w profilaktyce przestępczości

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 01:37 - Tomasz Peciakowski