Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

Wykaz powstałych prac magisterskich
(z uwzględnieniem uczelni)


2002
1. Joanna Teresa Seweryn. Rola wzorów osobowych w kształtowaniu postaw moralnych małżonków i rodziców w świetle nauczania Jana Pawła II.
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studium Teologii w Białymstoku).

2003
2. Maciej Komarowski: Moralno-prawne aspekty użycia broni oraz środków przymusu bezpośredniego przez pracownika ochrony w świetle prawodawstwa polskiego i literatury przedmiotu.
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studium Teologii w Białymstoku).
3. Edgars Kalninš: Teologiczne rozróżnianie grzechów w świetle polskich posoborowych publikacji teologicznomoralnych.
(KUL Lublin).
4. Tomasz Piecuch: Odpowiedzialność chrześcijan za jedność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II.
(KUL Lublin).
5. Krzysztof Jonak: Wpływ mediów na zachowania młodzieży wobec płciowości w świetle wybranej literatury polskiej z lat 1990-2002.
(KUL Lublin).
6. Wioletta Suska: Rola autorytetu rodziców i wychowawców w kształtowaniu postaw moralnych młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II.
(KUL Lublin).
7. Jadwiga Kajmowska: Moralno-społeczne aspekty korzystania z cyberprzestrzeni w świetle polskiej literatury teologiczno-etycznej.
(KUL Lublin).

2004
8. Karol Jabłoński: Moralna ambiwalencja postępu technicznego w świetle encyklik społecznych Jana Pawła II. (UKSW Warszawa).
9. Tomasz Niewiński: Wezwanie do szacunku godności człowieka w świetle Listu do ludzi w podeszłym wieku Jana Pawła II. (UKSW Warszawa).
10. Rafał Kosikowski: Wezwanie do nawrócenia i pojednania w świetle nauczania Jana Pawła II w ramach przygotowania i obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. (UKSW Warszawa).
11. Piotr Waliński: Wezwanie do miłości chrześcijańskiej na łamach dwumiesięcznika Społecznej Krucjaty Miłości "Miłujcie się" w latach 1993-2000. (UKSW Warszawa).
12. Beata Gonczar: Cierpienie jako wezwanie do uczestnictwa w zbawczym dziele Chrystusa w świetle Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej.
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studium Teologii w Białymstoku).

2005
13. Justyna Guzowska: Funkcje i zadania rodziny w świetle nauczania Kościoła oraz wybranej literatury pozateologicznej. Studium porównawcze (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studium Teologii w Białymstoku).
14. Małgorzata Kasperowicz: Indywidualny i społeczny charakter nawrócenia w świetle Listu apostolskiego Misericordia Dei Jana Pawła II. (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studium Teologii w Białymstoku).
15. Dorota Suchocka: Problematyka moralna w czasopiśmie Magazyn pielęgniarki i położnej. (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studium Teologii w Białymstoku).

2006
16. Henryk Goch: Rodzina jako sanktuarium życia w świetle Encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae. (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studium Teologii w Białymstoku).
17. Magdalena Tkaczyk: Rozwój moralny w Ruchu Światło-Życie na podstawie materiałów formacyjnych. (KUL Lublin).

2007
18. Piotr Skóra: Wyzwania moralne dla chrześcijan w Europie w świetle Adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Europa (KUL Lublin).
19. Tomasz Szwaj. Czystość przedmałżeńska jako wyzwanie moralne w kontekście współczesności (KUL Lublin).
20. Mar’yana Faustyna Pravorska. Współczesne uwarunkowania życia konsekrowanego w świetle posoborowego nauczania Kościoła (KUL Lublin).
21. Łukasz Wasyluk. Przezwyciężenie uzależnień na drogach chrześcijańskiego wyzwolenia (KUL Lublin).
22. Mirosław Ziętek. Komunia małżeńska jako fundament wychowania w rodzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II (KUL Lublin).
23. Wojciech Żuk. Moralne aspekty ingerencji terapeutyczno-genetycznych w świetle nauczania Kościoła (KUL Lublin).

 

2008

24. Konrad Zalewski. „Kapłaństwo służebne jako szczególne powołanie chrześcijańskie w ujęciu ks. Stanisława Mojka (1949-2004)" (KUL Lublin).

25. Stanisław Książek. „Wezwanie do odpowiedzialnego kształtowania wolności w świetle nauczania Jana Pawła II do młodzieży" (KUL Lublin).

26. Iwona Mich. „Chrześcijańskie rozumienie cierpienia w życiu i publikacjach Księdza Janusza Nagórnego" (KUL Lublin).

27. Rafał Ufniarz. „Świadectwo życia jako wyraz odpowiedzialności świeckich za Kościół w świetle nauczania Jana Pawła II" (KUL Lublin).

28. Kamil Wrona. „Wezwanie do odkrywania tożsamości mężczyzny we współczesnym świecie. Studium teologicznomoralne na przykładzie literatury psychologicznej" (KUL Lublin).

 

2009

29. Paweł Martyniuk. „Moralna ocena ‘pokojowych form ujarzmiania narodów’ w świetle współczesnego nauczania Kościoła”. (KUL Lublin).

30. Michał Szuba. „Moralny wymiar kapłaństwa służebnego w Listach Jana Pawła II do Kapłanów na Wielki Czwartek”. (KUL Lublin).

31. Andrzej Andruszak. „Moralne aspekty przygotowania osób niepełnosprawnych do sakramentów w świetle nauczania Kościoła”. (KUL Lublin).

32. Izabela Likos. „Miejsce kobiety w kulturze indyjskiej. Studium teologicznomoralne”. (KUL Lublin).

33. Katarzyna Majorowska. „Moralno-prawne aspekty stwierdzenia nieważności małżeństwa”. (KUL Lublin).

34. Małgorzata Obrocka. „Moralna ocena ‘wskazań na rzecz aborcji’ we współczesnym nauczaniu Kościoła”. (KUL Lublin).

 

2010

35.  S. Ewelina Betkało. „Miłość jako fundament życia Misjonarki Chrystusa Króla na podstawie pism ks. Ignacego Posadzego”. KUL Lublin.

36.  Darya Halubkova. „Moralne aspekty kapłaństwa hierarchicznego w życiu i pismach św. Jana Chryzostoma”.KUL Lublin.

37.  Magdalena Rutkowska. „Wychowanie do wartości chrześcijańskich w dokumentach ze Światowych Spotkań Rodzin”. KUL Lublin.

38.  Magdalena Jolanta Rutkowska. „Moralne aspekty sportu na przykładzie piłki nożnej”. KUL Lublin.

39.  Katarzyna Szołoch. „Aktualność wzoru św. Joanny Beretty Molli”. KUL Lublin.

40.  Justyna Zakrzewska. „Kościół w Polsce wobec współczesnego kryzysu miłości między kobietą i mężczyzną”. KUL Lublin.

41.  Małgorzata Pyć. „Rola autorytetu w formacji sumienia w publikacjach ks. prof. Seweryna Rosika (1929-2000)”. KUL Lublin.

42.  Anna Sosnowska. „Nowa ewangelizacja jako odpowiedź na problemy moralne współczesnego świata”. KUL Lublin.

 

2011

43.  Agnieszka Marczak vel Maciejak. „Moralne aspekty okaleczeń w świetle współczesnego nauczania Kościoła”. KUL Lublin.

44.  Agnieszka Adamowicz. „Rola śpiewu i muzyki kościelnej w życiu moralnym chrześcijanina. Studium na podstawie współczesnego nauczania Kościoła”. KUL Lublin.

45.  Magdalena Dąbrowska. „Godność człowieka jako wyzwanie w warunkach obozowych w świetle wybranej współczesnej literatury hagiograficznej”. KUL Lublin.

46.  Ewelina Piwko. „Służba życiu jako zadanie rodziny chrześcijańskiej w kontekście współczesnych wyzwań”. KUL Lublin.

47.  S. Agnieszka Kapij. „Dziewictwo i macierzyństwo jako istotne wymiary powołania kobiety konsekrowanej na podstawie nauczania Jana Pawła II”. KUL Lublin.

48.  Ewelina Łazorczyk. „Moralne aspekty wybranych metod psychoterapeutycznych”. KUL Lublin.

49. Magdalena Malinowska. „Koncepcja «toksycznej miłości» w publikacjach Pii Mellody. Studium teologicznomoralne w perspektywie nauczania Kościoła”. KUL Lublin.

 

2013

50. Iryna Frantsuz. Warunki życia ukrytego w działalności Sióstr Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny działających w Płoskirowie w latach 1920-2012. KUL Lublin i Instytut Nauk Teologicznych Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

51. Liudmyla Karachyna. Formacja wartości moralnych u dzieci w wieku szkolnym. KUL Lublin i Instytut Nauk Teologicznych Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

52. Oksana Bondar. Cnota miłości jako podstawa życia chrześcijańskiego w małżeństwie. KUL Lublin i Instytut Nauk Teologicznych Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

 

2014

53. Dmitry Leuchyk. Uzależnienie od hazardu.

54. Grzegorz Kamil Szczecina. Aktualność przesłania moralnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku.

55. Łukasz Bartłomiej Lis. Spowiedź osób z zaburzeniami psychicznymi. Studium teologicznomoralne.

56. Ivan Dzemidzenka. Subkultury jako areopag nowej ewangelizacji.

 

2015

57. Łukasz Duda. Rodzina chrześcijańska wobec nowych zagrożeń. Studium teologicznomoralne.

58.Wojciech Tworek. Sumienie błędne jako przeszkoda w realizacji powołania chrześcijańskiego w świetle współczesnego nauczania Kościoła.

59. Zbigniew Zdunek. Miłość małżeńska jako forma miłości chrześcijańskiej w świetle encykliki Deus caritas est Benedykta XVI.

 

2016

60. Sylwester Władek. Wezwanie do odpowiedzialności za Ojczyznę w felietonach radiowych ks. prof. Janusza Nagórnego.

61. Artur Trybowski. Współczesne formy niewiary. Studium teologicznomoralne.

 

2018

62. Artur Ciekot. Zasada wyboru mniejszego zła w ocenie wybranych ingerencji w życie i zdrowie człowieka

 

2019

63. Alina Elżbieta Szymura. Postawy bł. Edmunda Bojanowskiego wobec sióstr Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w świetle pism i korespondencji.

 

 

Życiorys

 

 

Bibliografia

Autor: Tadeusz Zadykowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2019, godz. 19:00 - Tadeusz Zadykowicz