mgr Dominika Fujarowicz

 

kontakt: dominika.fujarowicz@gmail.com  

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca magisterska pt. ,,Psychologiczne korelaty doswiadczania wolności u mężczyzn uzależnionych od alkoholu uczestniczących w terapii". Obecnie doktorantka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej. Do moich zainteresowań naukowych należy psychologiczne funkcjonowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2016, godz. 19:56 - Marta Szaro