mgr Dorota Reczek

 

kontakt: dorota.reczek@gmail.com

 

 

Magister psychologii (absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), specjalista psychoterapii uzależnień. 

 

Od 9 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Puławach, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych i współuzależnionych
w podstawowym i pogłębionym etapie psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywam również prowadząc treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień oraz funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych. Współpracuje
z komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz grupą wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi dynamika procesów motywacyjnych
u osób uzależnionych, wykorzystanie zasobów osobistych i społecznych w psychoterapii uzależnień. Interesuję się również założeniami teoretycznymi i wykorzystaniem w praktyce terapii schematów. W planowanej rozprawie doktorskiej chciałabym podjąć temat roli motywacji do zmiany destrukcyjnych zachowań w obszarze dystrybucji zasobów i przystosowania osobistego osób uzależnionych od alkoholu.

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, godz. 21:02 - Marta Szaro