marta

 

mgr Marta Szaro

 

kontakt: martaszaro@gmail.com

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Obecnie jestem w trakcie kwalifikacyjnego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. W latach 2009 - 2018 pracowałam w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, gdzie byłam autorem i koordynatorem programów profilaktyczno-wychowawczych oraz prowadziłam warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny oraz prowadzę terapie indywidualne. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola w osiąganiu celów wychowawczych.

 

Publikacje naukowe:


Szaro, M. (2018). Korona Polskiego Wychowania – propozycja programu kształtującego przystosowanie szkolne ucznia. Nauczyciel i Szkoła, 65, 2018/1, 69-83.


Szaro, M. (2018). Wychowanie do przedsiębiorczości na przykładzie działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 2018/3, 24-31.


Konferencje naukowe (ogólnopolskie):


Dydaktyka i wartości. Nauczyciel sprawiedliwy, 17 maja 2018 r., Lublin. Temat wystąpienia: Kształtowanie przystosowania szkolnego u uczniów. Teoria i praktyka.

 

Inkluzja społeczna – analiza wielowymiarowa, 20 maja 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Znaczenie zasobów podmiotowych w kształtowaniu przystosowania szkolnego.


Publikacje branżowe:


Czakon W., Szaro M. (2014). Korona Polskiego Wychowania- program wychowawczy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Lublin: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.


Czakon W., Szaro M. (2016), Podręcznik programu Korona Polskiego Wychowania - program edukacji obywatelskiej młodzieży. Lublin: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

 

Konferencje branżowe (skierowane do dyrektorów i nauczycieli województwa lubelskiego):


Wychowanie do przedsiębiorczości, 19 grudnia 2017 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie projektu „Szkoła Przedsiębiorczości”


Wspieramy Polską Edukację 2017. Szkoła miejscem sukcesu ucznia, 14 czerwca 2017 r., Lublin. Temat wystąpienia: Dobre praktyki wychowawcze. Podsumowanie współpracy polsko-litewskich szkół


Nowe spojrzenie na wychowanie w szkole. Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego, 16 czerwca 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie realizacji programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania w roku szkolnym 2015/2016


Dobry uczeń – świadomy obywatel, 22 marca 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Rozbudzanie motywacji wewnętrznej do nauki i aktywności społecznej


Szkoła Aktywna Wychowawczo, 2 czerwca 2015 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie trzeciego roku realizacji programu Korona Polskiego Wychowania


Wychowanie jako integralny element edukacji, 16 czerwca 2014r., Lublin. Temat wystąpienia: Prezentacja realizacji programu Korona Polskiego Wychowania w szkołach wdrażających program

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018, godz. 11:46 - Marta Szaro