Załącznik

Karta informacyjna

  1. Imię Nazwisko..................................................................................................................
  2. Klasa.................................................................................................................................
  3. Nazwa szkoły....................................................................................................................
  4. Adres szkoły:

Kod................................. Poczta.......................................................................................

Miasto (Miejscowość).......................................................................................................

ul:......................................................................................................................................

Telefon:.......................................................

  1. Adres zamieszkania

Kod................................. Poczta.......................................................................................

Miasto (Miejscowość).......................................................................................................

ul:......................................................................................................................................

Województwo....................................................................................................................

Telefon:.......................................................

E - mail:.....................................................

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na druk mojej pracy w książce pt:

Młodzież jakiej nie znacie. Seria E.

W mojej młodości staram się być solą ziemi i światłością świata" bez uzyskania honorarium

 Podpis rodziców

.....................

Podpis ucznia

...................

 

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2009, godz. 10:11 - Beata Komorowska