Instytut Filologii Angielskiej KUL szczyci się tym, iż oferuje atrakcyjny i nowoczesny program studiów, oraz wysokie standardy nauczania i badań naukowych. Jest to możliwe dzięki młodemu, przyjaznemu dla studentów i prężnie rozwijającemu się środowisku wykładowców i badaczy. Szczególny nacisk kładziony jest na gruntowną znajomość języka angielskiego i jego współczesnych odmian, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. Studenci IFA KUL sami decydują do jakiego stopnia ich specjalizacja będzie związana z literaturoznawstwem, językoznawstwem, czy kulturoznawstwem, oraz do jakiego stopnia ich program studiów będzie poszerzony o elementy celtyckie czy amerykanistyczne. Absolwenci uzyskują gruntowne przygotowanie metodyczne i mogą zdobyć dodatkowe sprawności zawodowe takie jak translatoryka czy metodyka nauczania języka angielskiego.

 

Instytut oferuje szeroką gamę przedmiotów oraz dużą dowolność wyboru poszczególnych kursów przez studentów. Często dopiero po zapoznaniu się z możliwościami Instytutu „od wewnątrz” dany student jest w stanie dokonać racjonalnego wyboru własnej ścieżki rozwoju. Dlatego studenci IFA KUL są stopniowo wprowadzani w tego typu możliwości już od I roku studiów.

 

   STUDIA STACJONARNE              STUDIA NIESTACJONARNE

   (licencjackie i magisterskie)                 (licencjackie i magisterskie) 

 

AKTUALNE PROGRAMY STUDIÓW!!

STUDIA DOKTORANCKIE

 

 Sylwetka absolwenta/Graduate profile:

 Studia I stopnia stacjonarne/BA       Studia II stopnia stacjonarne/MA 

  

 

 

 

       

 

 

        

 

 

 

                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 10:59 - Leszek Wojtowicz