2 lipca 2016 r. odbyły się obrony prac dyplomowych kończące pierwszą edycję studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL.
Studia z bardzo dobrymi wynikami ukończyło 17 słuchaczy, wśród których byli m.in. pracownicy Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, instytucji samorządowych.
Końcowy egzamin dyplomowy przeprowadzili: dr hab. Jacek Wołoszyn, dr Tomasz Peciakowski oraz dr hab. Wojciech Gizicki, kierownik studiów.
Podczas studiów słuchacze mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w obszarze bezpieczeństwa reprezentujących m.in. Brygadę Wielonarodową (gen. dr Adam Joks, Wojewódzki Sztab Wojskowy (płk dr Zbigniew Tarka), Żandarmerię Wojskową (kpt. mgr Konrad Kołek), Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (płk mgr Grzegorz Szych), Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie (ndkom. mgr Małgorzata Bigos), Polskie Systemy Energetyczne (dr Łukasz Kister).
Zajęcia prowadzili także płk Andrzej Sąsiadek, specjalista w zakresie wywiadu, Wojciech Brakowiecki, dziennikarz Radia Lublin, dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, mgr Jerzy Ostrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, ppłk Dariusz Krzysztofik, dr Jan Kudrelek, mgr Jarosław Drozd oraz pracownicy KUL (dr hab. Jadwiga Plewko, prof. KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL, dr hab. Wojciech Gizicki i dr Alina Betlej.

Kolejna edycja rozpocznie się w październiku 2016 r. Serdecznie zapraszamy: https://www.kul.pl/art_58519.html

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019, godz. 11:00 - Grzegorz Tutak