NR 2/2001

 Tom 2/2001 w wersji online


ARTYKUŁY

Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Pojęcie "duchownego" w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa str. 3-26 
Full_Text.pdf
Piotr Kasprzyk (KUL, Lublin)
Trudności kodyfikacyjne związane z wprowadzeniem instytucji Separacji małżeńskiej do prawa polskiego str. 27-56 
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek (KUL, Lublin)
Separacja w projekcie Prawa małżeńskiego z 1929 roku str. 57-65 
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Ewolucja ryczałtowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych str. 67-79 
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą str. 81-91 
Full_Text.pdf
Radosław Grabowski (Rzeszów)
Konstytucyjna ochrona życia w Polsce str. 93-114 
Piotr Stanisz (KUL, Lublin)
Próby rozbicia jedności duchowieństwa katolickiego w okresie Polski Ludowej str. 115-125 
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL, Lublin)
Bezprawne przejęcie przez władze komunistyczne majątku Stowarzyszenia "Opieka nad Dziewczętami pod wezwaniem św. Józefa" w Krakowie str. 127-148 
Full_Text.pdf
Sabina Grabowska (Rzeszów)
Inicjatywa ustawodawcza obywateli str. 149-158

   
RECENZJE
Barbara Krupa, Il negozio giuridico nell'ordinamento civile e profili comparativi con il diritto canonico, Pontificia Universitas Lateranensis, Romae 1998, ss. 199 (Henryk Misztal, KUL) str. 159-164
Full_Text.pdf

Silvio Ferrari, Ivan C. Ibán, Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino, 1997, ss. 202 (Henryk Misztal, KUL) str. 165-170
Full_Text.pdf

Stanisław Wrzosek, Zarządzanie środowiskiem przez administrację publiczną w Polsce, Białystok 1999, ss. 213 (Henryk Misztal, KUL) str. 171-175

Full_Text.pdf

 

 

Licencja Creative Commons Dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 08:04 - Marta Ordon