Promotor prac magisterskich pdf

 1. Marta Gogłuska. Miłość u podstaw opieki nad osobą niepełnosprawną we współczesnym nauczaniu Kościoła. Lublin 1997.
 2. Alicja Cuper. Przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii w świetle podręczników katechetycznych do klasy drugiej. Lublin 1999.
 3. Anna Dacka. Nauka o grzechu w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Lublin 2000
 4. Henryka Sochan. Odpowiedzialność chrześcijan za ewangelizacje poprzez środki społecznego przekazu. Lublin 2000.
 5. Aneta Wiśniewska. Odpowiedzialność za kształtowanie wiary w świetle wybranej literatury teologicznej. Lublin 2000.
 6. Ks. Andrzej Boryc. Dzieje Sekcji Teologii Moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1968-1998. Lublin 2000.
 7. Genowefa Sagan. Zadania rodziny w świetle „Listu do rodzin”. Lublin 2000.
 8. Dorota Sidor. Współczesna sytuacja rodziny w świetle materiałów XVIII Międzynarodowego Kongresu Rodziny w Warszawie. Lublin 2000 październik.
 9. Wioletta Kochaj. Zadania wychowawcze rodziny w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji. Lublin grudzień 2000.
 10. Lucyna Kawęcka. Współczesny kontekst świętowania Dnia Pańskiego. Lublin grudzień 2000.
 11. Alina Syta. Nadzieja w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Lublin 16 marca 2001
 12. Ewa Markiewicz. Świętowanie niedzieli a współczesne prądy sekularyzacyjne w świetle „Dies Domini” Jana Pawła II. Lublin 16 marca 2001.
 13. Gertruda Borowiec. Wspólnototwórcza rola modlitwy rodzinnej w świetle polskich publikacji teologiczno-moralnych z lat 1980-2000. Lublin 2001. 26 kwietnia.
 14. Jacek Dybała OFMCap. Męczeństwo jako świadectwo wierności Bogu na przykładzie Bł. Marii Teresy Kowalskiej. Lublin 2001. 8 maja
 15. Łukasz Woźniak OFMCap. Charyzmat kapucyński w świetle Konstytucji Braci Mniejszych Kapucynów. Lublin 2001. 8 maja
 16. Bożena Twarowska. Problematyka ochrony życia w wybranych podręcznikach teologicznomoralnych neotomistów I połowy XX wieku. Lublin 2001 8 maja
 17. Ariusz Małyska OFMCap. Dzieje Sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 1958-2000 21 maja
 18. Ks. Paweł Kamola. Maryja wzorem postaw moralnych dla współczesnego chrześcijanina w świetle publikacji Biblioteki Maryjnej. Lublin 2001. 21 maja
 19. Ks. Marcin Roland Szymańczuk. Zagrożenia rodziny w świetle „Raportu o sytuacji polskich rodzin”. Lublin 2001. 21 maja
 20. Ks. Marek Kondrat. Nauczanie Świadków Jehowy w kwestiach moralnych w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2001. 21 maja
 21. Zofia Kijak. Współczesne zagrożenia dla jedności małżeństwa w świetle posoborowego nauczania Magisterium Kościoła. Lublin 2001. 21 maja
 22. Jadwiga Stańczyk. Funkcja i formacja sumienia według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2001. 21 maja
 23. Izabela Rosińska. Chrześcijańskie rozumienie śmierci według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2001. 21 maja
 24. Magdalena Punda. Nauka o sumieniu w publikacjach Księdza Profesora Seweryna Rosika. Lublin 2001.
 25. s. Tomira Wanda Brzezińska. Rola uczuć w formacji moralnej w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2001.
 26. Jerzy Pikuliński OFMCap. Zbawczy sens cierpienia w świetle korespondencji Bł. Ojca Pio z kierownikami duchowymi: O. Benedyktem z San Marco in Lamis i O. Augustynem z San Marco in Lamis. Lublin 2001.
 27. Ewa Łapa. Odpowiedzialność rodziców za rozpoznanie powołania dziecka. Lublin 2001.
 28. Elżbieta Andrychowicz. Moralne aspekty projektu poznania genomu ludzkiego. Lublin 2001.
 29. Mariusz Kwarciany. Nawrócenie jako wezwanie moralne chrześcijanina w świetle „Nowej Ewangelizacji”. Lublin 2001.
 30. Magdalena Rypulak. Małżeństwo chrześcijańskie drogą do świętości w świetle czasopism religijnych okresu od 1989 do 1998 roku. Lublin 2001.
 31. Aneta Szymanek. Dziecko w rodzinie – w świetle polskich czasopism religijnych okresu od 1998-1999. Lublin 2001.
 32. Katarzyna Sałecka. Eutanazja zamachem na życie w świetle „Evangelium vitae” Lublin 2001.
 33. Zofia Radajewska. Istotne wymiary wierności małżeńskiej w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego. Lublin 2001. ext
 34. Małgorzata Łokaj. Powołanie młodych do bycia nadzieją Kościoła w świetle Orędzi Jana Pawła II do młodzieży. Lublin 2001. ext
 35. Marta Wierzchowska. Problematyka odpowiedzialności rodzicielskiej w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1995-2000. Lublin 2001. ext
 36. Agnieszka Kwiatkowska. Moralne aspekty sportu w świetle publikacji Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. Lublin 2001. ext
 37. Aleksander Dulinets OFMCap. Problematyka historii teologii moralnej w Rocznikach Teologicznych (Teologiczno-Kanonicznych) w latach 1976-2000. Lublin 2002.
 38. Piotr Jedut. Realizacja prawa i obowiązków wychowawczych rodziny w świetle „Raportu o sytuacji polskich rodzin”. Lublin 2002.
 39. Sebastian Marcinkowski OFMCap. Poglądy Antona Szandora LaVey’a w ocenie moralnej. Lublin 2002.
 40. Marcin Rola. Przesłanie moralne orędzi Papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Chorego. Lublin 2002.
 41. Krzysztof Sokołowski. Rola Kościoła w formacji moralnej żołnierzy na przykładzie Ordynariatu Polowego w Polsce. Lublin 2002.
 42. Artur Surowski. Czyny miłosierdzia w świetle orędzi Ojca świętego Jana Pawła II na Wielki Post. Lublin 2002.
 43. Zofia Wyszomirska. Wezwanie do nawrócenia i pokuty w posłannictwie Ojca Pio. Lublin 2002. ext
 44. Agnieszka Gadzała. Podstawowe wymiary troski o życie w encyklice Jana Pawła II „Evangelium vitae”. Lublin 2002. ext
 45. Mariusz Jan Krzyżanowski. Eutanazja a godność człowieka – zarys problematyki. Lublin 2002.
 46. S. Mariola Maksymilia Grzyśnik. Ideał świętości Sióstr Opatrzności Bożej według Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia. Lublin 2002 ext
 47. Dorota Podgórska. Obowiązki dzieci wobec rodziców w świetle polskich publikacji teologiczno-moralnych w latach 1980-2000. Lublin 2003 ext.
 48. Barbara Zakrzewska. Nauczanie Jana Pawła II o modlitwie w świetle wybranych dokumentów. Lublin 2003 ext.
 49. Marta Trześniowska. Wezwanie do nawrócenia w świetle Orędzi Jana Pawła II na Wielki Post. Lublin 2003 ext.
 50. Grzegorz Andrzej Wilczopolski. Problemy erotyzmu w publikacjach Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej. Lublin 2003.
 51. Agnieszka Bartoń. Obowiązek czci rodziców według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2003 ext.
 52. Grzegorz Wacławiak OFMCap. Wpływ choroby alkoholowej na rodzinę. Lublin 2003.
 53. Ks. Adam Raczkowski. Afirmacja życia w posłudze Matki Teresy z Kalkuty. Lublin 2003.
 54. Ks. Marek Gątarz. Miejsce Dekalogu w życiu chrześcijanina w świetle publikacji Ks. Prof. Seweryna Rosika. Lublin 2003.
 55. Adam Zadroga. Problematyka życia społecznego w spotkaniach naukowych Sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 1992-2001. Lublin 2003.
 56. Ewa Tabiszewska. Nauczanie Jana Pawła II o modlitwie w katechezach środowych w latach 2001-2002. Lublin 2003 ext.
 57. Jacek Wilgus. Moralne aspekty korzystania z Internetu w świetle wypowiedzi Stolicy Apostolskiej. Lublin 2003 ext.
 58. Marzena Poździk. Ewangelizacyjna misja rodziny chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2003 ext.
 59. S. Agata Maciejska. Przebaczenie w Orędziach Ojca świętego Jana Pawła II na Światowe Dni Pokoju. Lublin 2003 ext.

 60. Kinga Polak. Posłannictwo rodziny w świetle Orędzi Jana Pawła II na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Lublin X 2003 ext.
 61. Dorota Pilipczuk. Powszechne powołanie do świętości w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła II Novo Millennio Ineunte. Lublin X 2003 ext.
 62. Jacek Pizoń. Wezwanie do miłosierdzia w świetle nauczania Jana Pawła I podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 r. Lublin X 2003.
 63. Igor Karpiński. Poglądy polityczne Mikołaja Makiawellego. Lublin-Lwów 2003.
 64. Agnieszka Gziut. Formacja moralna dzieci w klasach I-III według polskich podręczników katechetycznych. Lublin 2004 ext.
 65. Ks. Wojciech Komosa. Wolność człowieka i wola Boża w świetle encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor. Lublin 2004.
 66. Mariusz Jóźwina. Wpływ patologii rodziny na postawy prospołeczne dzieci w świetle wybranej literatury. Lublin 2004 ext.
 67. Robert Żuczkowski OFMCap. Posłannictwo osób konsekrowanych w dialogu ekumenicznym na przykładzie życia i dzieła bł. Marii Elżbiety Hesselblad. Lublin 2004.
 68. Grzegorz Świderski OFMCap. Formacja stała zakonników w Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w latach 1952-2002. Lublin 2004.
 69. Daniel Stelmaszek OFMCap. Realizacja posłannictwa misyjnego osób konsekrowanych w Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Lublin 2004.
 70. Lucyna Rybaczuk. Rodzina miejscem troski o człowieka chorego i umierającego. Lublin 2004 ext.
 71. S. Wiesława Błażejewska CFS. Problematyka teologicznomoralna w pismach i nauczaniu bł. Ks. Antoniego Rewery. Lublin 2004 ext.
 72. Oksana Bukartyk. Moralne aspekty ojcostwa. Lublin-Lwów 2004.
 73. Iryna Chopajdalo. Moralne aspekty tradycji ludowej Zachodniej Ukrainy w zakresie wprowadzenia młodzieży w życie rodziny. Lublin-Lwów 2004.
 74. Orysia Hołub. Moralne aspekty tradycji ludowej Zachodniej Ukrainy w zakresie założenia rodziny i przyjęcia potomstwa. Lublin-Lwów 2004.
 75. Oksana Huzovata. Konflikty nauczycieli i uczniów w szkole w świetle wybranej literatury. Lublin-Lwów 2004.
 76. S. Małgorzata Szponar. Wojna i pokój w ocenie moralnej według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2004 ext.
 77. Wołodymyr Tyszczenko. Moralne aspekty przebóstwienia w nauczaniu Grzegorza Palamasa. Lublin-Lwów 2004.
 78. Yuliya Koshynska. Moralne aspekty macierzyństwa. Lublin-Lwów 2004.
 79. Taras Martynyak. Obraz rodziny u młodzieży ukraińskiej. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie wybranych badań ankietowych we Lwowie.
 80. Ks. Zbigniew Cąkała. Dokumentacja dziejów teologii moralnej w Polsce w publikacjach ks. F. Greniuka. Lublin 2005.
 81. Joanna Kozieł Rząd. Etyczne aspekty odżywiania. Lublin 2005 ext.
 82. Beata Łukaszuk. Wpływ sztucznej prokreacji na rodzinę. Lublin 2005 ext.
 83. Grzegorz Grajewski. Problematyka modlitwy na łamach kwartalnika „Homo Dei” w latach 1980-2000. Lublin 2005.
 84. S. Agnieszka Lis. Cierpienie w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Faustyny Kowalskiej. Lublin 2005 ext.
 85. Paweł Binerat. Czystość małżeńska w świetle współczesnej literatury teologicznej: 1994-2004. Lublin 2005.

 86. Ks. Jarosław Kozak. Posłannictwo chrześcijan w życiu społecznym w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”. Lublin 2006.
 87. Ks. Robert Mielnik. Ideał kapłaństwa służebnego w świetle publikacji w „Pastores”. Lublin 2006.
 88. Ks. Łukasz Nizio. Moralna ocena antykoncepcji w świetle współczesnej literatury teologicznomoralnej. Lublin 2006.
 89. Ks. Piotr Wojtysiak. Problematyka grzechu w wybranych polskich czasopismach teologicznych od 1993 roku do 2003 roku. Lublin 2006.
 90. Adam Michalski OFMCap. Eucharystia jako szkoła cnót teologalnych w świetle encykliki Ecclesia de Eucharystia. Lublin 2006.
 91. Jarosław Konopko OFMCap. Wojna w nauczaniu Jana Pawła II. Lublin 2006.
 92. S. Beata Suszek. Apostolat cierpienia w kontekście opieki nad chorymi w wybranych dokumentach Kościoła. Lublin 2006 ext.
 93. S. Anna Cichońska. Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu Jana Pawła II. Lublin 2006.
 94. S. Jadwiga Podkowiak. Szukanie Bogaw duchowości Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.Lublin 2006 ext.
 95. 95 Anna Sobocka. Moralne aspekty unikania przez rodziców odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Lublin 2006.
 96. Ewa Wardziak. Sumienie w polskiej literaturze teologicznomoralnej w latach 1990-2005.
 97. Katarzyna Niećko. Zmiany w rozumieniu kary śmierci w Corrigenda Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2006.
 98. Anna Chomać. Prostota jako integracja osoby w Bogu. Lublin 2006 INOR.
 99. Małgorzata Łokaj. Miłość małżeńska i rodzicielska w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2006 ext.
 100. Mariusz Sierpień. Rozwój wiary chrześcijanina w świetle wybranych publikacji O. Jacka Salija. Lublin 2006 ext.
 101. Janina Rososzczuk. Miejsce różańca w formacji moralnej chrześcijanina. Studium na podstawie badań własnych. Lublin 2006 ext.
 102. S. Anna Szaniawska. Kult Serca Pana Jezusa w charyzmacie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Lublin 2006 ext.
 103. Joanna Kowal. Przekazywanie wiary dzieciom przez rodziców w świetle wybranej literatury. Lublin 2006 ext.
 104. Jan Radomski. Moralne aspekty agresji dzieci i młodzieży. Lublin 2006 ext.
 105. Ewa Dorota Staszczak. Problematyka obrony życia na łamach „Etosu”. Lublin 2006.
 106. Jan Tarnowski. Posłuszeństwo Kościołowi w życiu i pismach świętego Ojca Pio. Lublin 2006.
 107. Aneta Zaśko. Wezwanie do świętości w przesłaniach Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży. Lublin 2006 ext.
 108. Mirona Sawicka. Moralne aspekty pozyskiwania i wykorzystywania komórek macierzystych. Lublin 2006.
 109. Jarosław Cyrzan. Posłannictwo osób świeckich w Kościele w świetle publikacji na łamach miesięcznika „Więź” w latach 1989-2004. Lublin 2006 ext.
 110. Henrykh Kuchynski OFMCap. Problematyka rad ewangelicznych na łamach czasopisma «Via consecrata» w latach 1998-2003. Lublin 2007.
 111. Marcin Derdziuk OFMCap. Posługa spowiednictwa w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów na przykładzie św. o. Leopolda Mandićia. Lublin 2007.
 112. Ks. Adam Mulawa. Odpowiedzialność chrześcijan w zabezpieczaniu prawnej ochrony życia poczętego. Lublin 2007.
 113. Ks. Krzysztof Paluch. Powołanie do życia w czystości w świetle wybranej literatury teologicznomoralnej. Lublin 2007.
 114. Ks. Mateusz Furmaniak. Moralne aspekty abstynencji od napojów alkoholowych. Lublin 2007.
 115. Ks. Paweł Cisek. Odpowiedzialność chrześcijan za kształtowanie wyobraźni miłosierdzia. Lublin 2007.
 116. Ks. Waldemar Pietrucha. Problematyka wojny i pokoju w islamie. Zagadnienia wybrane. Lublin 2007.
 117. Ks. Maciej Domański. Motywacja religijna trwania w trzeźwości osób uzależnionych od alkoholu. Lublin 2007.
 118. Ks. Grzegorz Ogorzałek. Eutanatyczny styl życia w świecie współczesnym. Lublin 2007.
 119. Ks. Leszek Sałaga. Moralne aspekty zachowywania przepisów liturgicznych w sprawowaniu Eucharystii. Lublin 2007.
 120. Ks. Mariusz Kruk. Moralne aspekty naturalnego planowania rodziny. Lublin 2007.
 121. Ks. Dariusz Hubiak. Cierpienie w życiu Jana Pawła II. Lublin 2007.
 122. Agata Ścibak. Moralne aspekty przygotowania do sakramentów świętych. Lublin 2007 ext.
 123. Agnieszka Skałecka. Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na rozwój moralny dziecka w wieku młodszym szkolnym w świetle badań własnych. Lublin 2007 INOR
 124. Iwona Pastuszka. Wpływ reklamy TV na kształtowanie postawy chrześcijańskiej. Lublin 2007 INOR
 125. Marcin Socha. Teologia życia w artykułach na portalach internetowych www.mateusz.pl, www.opoka.org.pl. Lublin 2007 INOR.
 126. Marcin Kopania. Posłannictwo chrześcijan w świecie w świetle publikacji ks. prof. Janusza Nagórnego. Lublin 2007.
 127. Renata Borysiuk. Godność i posłannictwo kobiety w nauczaniu Jana Pawła II. Lublin 2007 ext.
 128. Ks. Mikalai Tsikhanovich. Moralne aspekty uzależnień od substancji psychoaktywnych w świetle publikacji w ramach serii „Uzależnienia. Fakty i mity”. Lublin 2007.
 129. Piotr Pitak. Moralne aspekty resocjalizacji. Lublin 2008 ext.
 130. Łukasz Lewczuk OFMCap. Wychowawczy aspekt sportu w świetle wydawnictwa SALOS RP (Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej). Lublin 2008.
 131. Paweł Sierotko OFMCap. Moralne aspekty leczenia osób uzależnionych od narkotyków. Lublin 2008.
 132. Ks. Michał Skubis. Duszpasterskie powołanie prezbitera w świetle publikacji czasopisma „Homo Dei” w latach 1985-2005. Lublin 2008.
 133. Ks. Dariusz Lipski. Ojciec Benignus Jan Sosnowski OFMCap – Apostoł trzeźwości. Lublin 2008.
 134. Ks. Ryszard Bordzań. Wpływ „muzyki chrześcijańskiej” na formację postaw moralnych młodzieży. Studium na podstawie magazynu muzycznego „Ruah”. Lublin 2008.
 135. Ks. Mariusz Pastuszak. Postawa świętego Alberta Chmielowskiego w pismach Jana Pawła II. Lublin 2008.
 136. S. Magdalena Topolska. Radość chrześcijańska. Studium teologiczno-moralne. Lublin 2008 ext.
 137. S. Anna Piętak. Życie konsekrowane w duchowości dominikańskiej. Lublin 2008 ext.
 138. Małgorzata Daczka. Świadczenie chrześcijańskiej miłości w świetle encykliki Benedykta XVI Deus caritas est. Lublin 2008 ext.
 139. Andrzej Jarząbkowski. Obraz Kościoła w Polsce w świetle artykułów w miesięczniku „Więź” w latach 1989-2000. Lublin 2008 ext.
 140. Iwona Zaranko. Formacja sumienia dziecka w rodzinie w świetle wybranej literatury. Lublin 2008 ext.
 141. Sylwia Słowińska. Osoba konsekrowane i jej dążenie do świętości na podstawie pisma ks. Didaco Bessi. Lublin 2009.
 142. Ks. Dariusz Babiak. Profilaktyka alkoholowa wobec dzieci i młodzieży. Lublin 2009.
 143. Ks. Rafał Kowalczuk. Aspekt moralny rodziny w świetle przemówień i homilii Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce. Lublin 2009.
 144. Marcin Markowski. Królestwo Najświętszego Serca Jezusa – studium teologicznomoralne w oparciu o nauczanie Kościoła i zapiski Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny
 145. Andrzej Gmiterek. Problematyka ochrony życia w zeszytach teologiczno moralnych Roczników Teologicznych w latach 1998-2007. Lublin 2009.
 146. Marek Strycharski OFMCap. Kult Męki Pańskiej w Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w latach 1952-2008. Lublin 2009.
 147. Paweł Kaczorek OFMCap. Ideał świętości w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II z okazji beatyfikacji i kanonizacji Braci Mniejszych Kapucynów. Lublin 2009.
 148. Marcin Dębski OFMCap. Kapłaństwo służebne w świetle materiałów Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów WSD Diecezjalnych i Zakonnych w latach 1999-2006. Lublin 2009.
 149. S. Agnieszka Estera Mizińska. Problematyka małżeństwa i rodziny w publikacjach Ks. prof. Janusza Nagórnego. Lublin 2009 ext.
 150. Anna Kowalska. Zadania wychowawcze rodziny w świetle publikacji księdza profesora Janusza Nagórnego. Lublin 2009 ext.
 151. Małgorzata Dybała. Kult Eucharystii w świetle Adhortacji apostolskiej „Sacramentum  Caritatis” Benedykta XVI. Lublin 2009 ext.
 152. Krystian Gliniak. Moralny aspekt psychomanipulacji w sektach i nowych ruchach religijnych. Lublin 2009.
 153. Zbigniew Gospodarek OFMCap. Świętość kanonizowana i niekanonizowana w Komisariacie Warszawskim i Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Lublin 2009.
 154. Krzysztof Gajewski OFMCap. Wkład o. Gabriela Bartoszewskiego w rozwój kultu Bł. Honorata Koźmińskiego. Lublin 2009.
 155. Paweł Pęcak. Posłannictwo chrześcijan w świecie w felietonach ks. prof. Janusza Nagórnego w Radiu Maryja. Lublin 2009 ext.
 156. Jacek Nowacki OFMCap. Znaczenie miłości w formacji kapłańskiej w świetle adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Jana Pawła II. Lublin 2009 ext.
 157. Marek Seelau. Miejsce osoby z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie Kościoła według Jean Vanier. Lublin 2009 ext.
 158. Marek Wójtowicz. Problematyka małżeństwa i rodziny w sympozjach Instytutu Teologii Moralnej KUL. Lublin 2009 ext.
 159. Ks. Krzysztof Stanibuła. Rola wiary w moralnym rozwoju osobowości w ujęciu według W. Allporta. Lublin 2010.
 160. Dariusz Blajerski. Problematyka eutanazji w życiu i pismach Ryszarda Fenigsena. Lublin 2010.
 161. Adam Zwierz OFMCap. Spowiedź kobiet. Studium teologicznomoralne. Lublin 2010.
 162. Vitali Bandaronak OFMCap. Miejsce mężczyzny świeckiego we współczesnym Kościele. Lublin 2010.
 163. Ks. Grzegorz Szlązak. Patriotyczna postawa ks. Jerzego Popiełuszki jako przykład posługi kapłana. Lublin 2010.
 164. Ks. Tomasz Szady. Współczesne zagrożenia dla sportu. Studium teologicznomoralne na podstawie materiałów posympozjalnych wydawanych przez „Salos”. Lublin 2010.
 165. Ks. Łukasz Kolasa. Formy oddziaływania szatana na życie chrześcijanina. Lublin 2010.
 166. Ks. Marcin Socha. Cnota czystości przedmałżeńskiej na podstawie czasopisma „Miłujcie się” w latach 2001-2006. Lublin 2010.
 167. Edward Plizga. Miejsce Dekalogu w życiu chrześcijańskim w świetle nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku. Lublin 2010 ext.
 168. Anna Langner. Moralne aspekty ekologii w świetle publikacji Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA. Lublin 2010 ext.
 169. Marta Szafarczyk. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie w świetle współczesnych publikacji teologicznych. Lublin 2010 ext.
 170. Mateusz Cembala. Odpowiedzialne ojcostwo. Lublin 2010 ext.
 171. Agnieszka Wijaszka. Zaniechanie uporczywej terapii w świetle polskiej literatury teologicznomoralnej. Lublin 2010 ext.
 172. Zbigniew Nowakowski OFMCap. Problematyka kapucyńska na łamach „Studiów Franciszkańskich” w latach 1998-2008. Lublin 2010 ext.
 173. S. Dorota Paula Pająk. Sakrament pokuty owocem Bożego Miłosierdzia. Lublin 2010 ext.
 174. Edward Gidziński. Okres narzeczeństwa przygotowaniem do małżeństwa na podstawie polskiej literatury teologicznej okresu posoborowego. Lublin 2010 ext
 175. Ireneusz Siwiak. Wzrastanie w wierze, nadziei miłości w świetle kazań ks. prof. Janusza Nagórnego. Lublin 2010 ext.
 176. Paweł Dudzik. Posłannictwo chrześcijanina w świecie w ujęciu Emmanuela Mouniera. Lublin 2010.
 177. Marcin Mazur. Moralne aspekty fotografii. Lublin 2010 ext.
 178. Paweł Wasińczuk. Problematyka sakramentów świętych w Rocznikach Teologicznych zeszyt 3. Teologia Moralna w latach 1993-2007. Lublin 2010 ext.

 179. Krzysztof Kempiński. Obraz świętości Brata Mniejszego Kapucyna w świetle publikacji w serii „Kapucyńska Szkoła Duchowości” w latach 1997-2008. Lublin 2011.
 180. Adam Koc. Formacja seminaryjna kandydatów do kapłaństwa z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Lublin 2011.
 181. Ewelina Bal. Męczeństwo jako świadectwo życia chrześcijańskiego w świetle homilii Jana Pawła II podczas beatyfikacji i kanonizacji męczenników polskich. Lublin 2011.
 182. Beata Urban. Wychowanie do czystości małżeńskiej w publikacjach Wandy Półtawskiej. Lublin 2011.
 183. Olga Myla. Duch Święty w życiu moralnym człowieka na podstawie encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem. Lublin 2011.
 184. Karol Zieliński. Etyka zawodowa fotografika. Lublin 2011.
 185. Karol Czajkowski. Cnota męstwa w pracy policjanta. Lublin 2011.
 186. Grzegorz Czerwiński. Powołanie do ojcostwa w życiu mężczyzny na podstawie wybranej literatury przedmiotu. INOR Lublin 2012.

 187. Tomasz Guz. „Kult antybohaterów” we współczesnej kulturze. Lublin 2012.
 188. Grzegorz Anasiak. Formacja do dojrzałej wiary katolika świeckiego w świetle publikacji ks. prof. Janusza Nagórnego. Lublin 2012.
 189. Tomasz Andrzej Gawroński OFMCap. Bracia Mniejsi Kapucyni jako bracia ludzi ubogich. Lublin 2012.

 190. Tereza Popova. Eutanazja jako zagrożenie życia ludzkiego. Lublin – Gródek Podolski 2012.

 191. Piotr Anusiewicz OFMCap. Spowiedź mężczyzn poświęconych szczególnej służbie Bożej. Lublin 2013.

 192. Ks. Zbigniew Kurek. Spowiedź mężczyzny świeckiego. Lublin 2013.
 193. Piotr Strełko OFMCap. Postawy maturzystów wobec sakramentu pokuty i pojednania na podstawie badań własnych w szkołach na terenie parafii Niepokalanego Serca Mary i świętego Franciszka w Lublinie. Lublin 2013.
 194. Radosław Malinowski. Praca w ujęciu Świętego Josemarii Escrivy de Balaguera. Lublin 2013.
 195. Marcin Filipkowski. Post w islamie i katolicyzmie jako remedium na konsumizm. Lublin 2013.
 196. Adam Mianowski OFMCap. Wychowanie do służby w harcerstwie. Lublin 2014.
 197. Tomasz Okoń OFMCap. Obraz Brata Mniejszego Kapucyna w pismach Floriana Duchniewskiego OFMCap. Lublin 2014.
 198. Andrei Matsiushonak. Dzieje Instytutu Teologii Moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1998-2012. Lublin 2014.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 17:59 - Krzysztof Smykowski