Cześć!

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym zajmują się poszczególni członkowie Zarządu USS to dobrze trafiłeś! 

 

Przewodniczący:

Przewodniczący to jednoosobowy organ samorządu, jest gwarantem stabilności. Reprezentuje wszystkich Studentów przed Władzami i Administracją Uniwersytetu oraz zasiada w licznych Komisjach dbając o interesy Studentów.  Szczegółową listę kompetencji znajdziecie tutaj: https://www.kul.pl/przewodniczacy-uss,17783.html

lub w Regulaminie Samorządu Studentów KUL:

https://www.kul.pl/akty-prawne,13307.html

 

 

Wiceprzewodniczący: 

 

Na I Posiedzeniu Parlamentu USS zostaje wybrane Prezydium Parlamentu w tym minimum jeden, ale nie więcej niż trzech Wiceprzewodniczących. Przewodniczący niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia ustala hierarchię i zakres obowiązków każdego Wiceprzewodniczącego. 

 

 

 

Sekretarz: 

Sekretarz odpowiada za obsługę administracyjną i politykę informacyjną organów
Samorządu na poziomie Uniwersytetu. Do szczegółowych kompetencji należy m.in: 

  • prowadzenie dokumentacji Parlamentu i Zarządu,
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń Parlamentu i Zarządu,
  • podawanie do wiadomości publicznej uchwał Parlamentu i Zarządu,
  • informowanie o terminach posiedzeń Parlamentu i Zarządu w sposób
    zwyczajowo przyjęty,
  • prowadzenie korespondencji organów Samorządu na poziomie Uniwersytetu.

 

 

 

Jeżeli masz jakieś pytania - zapraszamy do kontaktu!

 

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022, godz. 16:16 - Paweł Zdybel