prof_Bondaruk  

Head of the Department of Theoretical Linguistics

 

Research interest: the syntax of Germanic, Celtic and Slavic languages, the Minimalist Program, the syntax of predication, copular clauses, the syntax of psychological predicates,  the structure of non-finite clauses, overt and covert subjects, quirky subjects, parasitic gaps, ATB constructions, information structure.

  

Hobby: I enjoy watching football, and support FC Liverpool.

 

email: bondaruk[at]kul.pl

webpage

 

 

bondaruk_ambiguity bondaruk_copular-clauses bondaruk_advSYNT bondaruk_pro-and-control

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Anna Bondaruk

 

Kierownik Katedry Językoznawstwa Teoretycznego

 

Zainteresowania naukowe: składnia języków germańskich, celtyckich i słowiańskich,  Program Minimalistyczny, składnia predykacji, zdania kopularne, składnia predykatów psychologicznych, struktura zdań niefinitywnych, podmioty realizowane fonetycznie i fonetycznie puste, „dziwne” podmioty, luki pasożytnicze, konstrukcje ATB, struktura informacji.

 

Hobby: Uwielbiam oglądać mecze piłkarskie, kibicuję drużynie FC Liverpool.

 

 

email: bondaruk[at]kul.pl

strona www

 

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 18:20 - Wojciech Malec