Prof. dr hab. Józef Krukowski

Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w latach 1984-2009

Życiorys naukowy

Dorobek naukowy

 

 

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 21:33 - Agnieszka Romanko