RZECZNIK PRAW STUDENTA                   


  

 

 

Cześć,

Nazywam się Katarzyna Zając i jestem Rzecznikiem Praw Studenta na naszej Uczelni. Zostałam powołana przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL na tę zaszczytną funkcję, aby pomagać wszystkim potrzebującym oraz strzec interesów każdego z nas, studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Podstawowym obszarem mojej aktywności jest udzielanie porad i podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach studentów. 

 

 

Jeżeli masz problem:

- z porozumieniem się z wykładowcą
- nie zgadzasz się z wydaną decyzją, oceną
- inny, związany ze studiami

a odpowiedzi nie znalazłeś tutaj

 

Pisz: kaskazajac3@kul.lublin.pl

 

Na maile staram się odpisywać w ciągu 48 godzin. 

 

 

tel: 724 176 134

 

 

Rzecznik Praw Studenta

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019, godz. 16:46 - Tomasz Zarębski