Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy
z Lubelskim Kuratorem Oświaty

serdecznie zaprasza

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
województwa lubelskiego

 

do udziału w drugiej edycji cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń

„Pedagogia wprowadzania dziecka w świat wartości”

         Wprowadzenie reformy oświatowej oraz sygnały płynące
od nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące niedosytu w zakresie różnorodności form doskonalenia zawodowego, to główne powody, dla których Katedra Dydaktyki KUL oraz Lubelski Kurator Oświaty podjęli w roku szkolnym 2009/2010 wspólną inicjatywę zorganizowania dydaktycznego seminarium wymiany doświadczeń  celem wspomagania procesu wychowania i nauczania dzieci najmłodszych z naszego województwa.

         Planowana w bieżącym roku problematyka seminarium została ujęta w czterech bloki tematyczne:

1.    Edukacja aksjologiczna jako wyzwanie i zadanie pedagogiczne.

2.    Wychowanie ku wartościom poznawczym. Metody i formy, sytuacje wychowawcze, wykorzystanie technologii multimedialnej. Autorskie programy.

3.    Wychowanie ku wartościom hedonistycznym i witalnym.

4.    Wychowanie ku wartościom społecznym, etyczno- moralnym i duchowym.

 

Mając nadzieje na szerokie zainteresowanie proponowaną problematyką serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.

 

 

Lubelski Kurator Oświaty                                         Kierownik Katedry
      Krzysztof Babisz                                               prof. Krystyna Chałas

 

Program seminarium

 

 

 1. Spotkanie pierwsze:
  Edukacja aksjologiczna jako wyzwanie i zadanie pedagogiczne.
  Termin seminarium – 3 grudnia 2010r., godzina 11.00 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

   
 2. Spotkanie drugie:
  Wychowanie ku wartościom poznawczym. Metody i formy, sytuacje wychowawcze, wykorzystanie technologii multimedialnej. Autorskie programy.
  Termin seminarium – 14 stycznia 2011r., godzina 11.00 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 3. Spotkanie trzecie:
  Wychowanie ku wartościom hedonistycznym i witalnym.
  Termin seminarium – 11 marca 2011r., godzina 11.00 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 4. Spotkanie czwarte:
  Wychowanie ku wartościom społecznym, etyczno- moralnym i duchowym
  Termin seminarium – 20 maja 2011r., godzina 11.00 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

            Do udziału w cyklu seminarium zapraszamy zarówno nauczycieli
i wychowawców, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem (w formie referatów, prezentacji multimedialnych) jak i tych, którzy chcą poznać doświadczenia innych.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.
Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikat uczestnictwa. Po zakończeniu wszystkich spotkań przewidziana jest publikacja prezentowanych podczas konferencji materiałów.

Karty zgłoszeń (do pobrania tutaj) prosimy przesyłać drogą elektroniczną (nie później niż na tydzień przed terminem danego spotkania) na adres:
marta.bukcegielka@interia.pl
ewalczak@kul.lublin.pl

            Szczegółowe informacje wraz z programem seminarium zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych uczestników.

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2010, godz. 20:54 - Beata Komorowska