Subwencja 2022 - wsparcie dla doktorantów

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że od 21 kwietnia 2022 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania publikacji dla doktorantów. Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs na rok 2022-2023 wynosi 100 000 zł. Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-3/22 z dnia 19.04.2022.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami konkursu. Rozpatrywane będą wnioski kompletne dotyczące wydania monografii (z wykazu wydawnictw MEiN) lub opublikowania artykułu indeksowanego w Bazie Scopus zawierające wszystkie wymagane w Regulaminie załączniki.

Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu do pok. CTW 22 , tel. (081) 445 41 07- w wersji papierowej oraz elektronicznej (skan w postaci PDF). Osoba do kontaktu jest mgr Beata Gulińska

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

WNIOSEK

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona