Informacja na temat ubezpieczenia studentów NNW
tel. 81/ 445 42 85,  Gmach Główny pok. 53, 54

 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych zajmuje się ubezpieczeniem zdrowotnym, a nie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2018, godz. 12:08 - Małgorzata Stróżyńska