formatka

 

 

Wyniki wyborów do
Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

 

Zgodnie z § 21 Ordynacji Wyborczej, ze względu na fakt, iż zgłoszona liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych, kandydaci zostali uznani za wybranych na posłów.

 

 

Wydział Nauk Społecznych (12 mandatów)

 

Komitet Wyborczy:

#OGIEŃ

Lp. Imię i nazwisko Kierunek
1. Paweł Zdybel Bezpieczeństwo Narodowe
2. Szymon Opiela Bezpieczeństwo Narodowe
3. Eryk Wasilewski Bezpieczeństwo Narodowe
4. Jakub Powałka Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
5. Julia Bartosiewicz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
6. Agnieszka Maziejuk Pedagogika
7. Piotr Zarzycki Bezpieczeństwo narodowe
8. Piotr Sebzda Bezpieczeństwo Narodowe
9. Ewelina Kuczyńska Psychologia
10. Aleksandra Lipowicz Psychologia
11. Mateusz Mikołajczak Psychologia
12. Nikodem Anasiak Zarządzanie

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 

 • Paweł Zdybel
 • Szymon Opiela
 • Eryk Wasilewski
 • Jakub Powałka
 • Julia Bartosiewicz
 • Agnieszka Maziejuk
 • Piotr Zarzycki
 • Piotr Sebzda
 • Ewelina Kuczyńska
 • Aleksandra Lipowicz
 • Mateusz Mikołajczak
 • Nikodem Anasiak

 

 

 Wydział Nauk Humanistycznych (8 mandatów):

 

Komitet Wyborczy:
Wydziału Nauk Humanistycznych

Lp. Imię i nazwisko Kierunek studiów
1. Iga Adamczyk Humanistyka cyfrowa
2. Dominika Filas Humanistyka cyfrowa
3. Oliwia Sałata Filologia angielska
4. Michał Wójcik Filologia romańska
5. Weronika Gurba Hispanistyka
6. Weronika Urbańska Filologia Polska
7. Magdalena Dorosz Humanistyka cyfrowa
8. Kacper Bigos Muzykologia

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 

 • Iga Adamczyk
 • Dominika Filas
 • Oliwia Sałata
 • Michał Wójcik
 • Weronika Gurba
 • Weronika Urbańska
 • Magdalena Dorosz
 • Kacper Bigos

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (7 mandatów):

 

Komitet Wyborczy:
IN DUBIO PRO STUDENTE

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek

1.

Patrycja Sprysak

Prawo

2.

Aleksandra Skainowska

Prawo

3.

Wiktoria Skiba

Prawo

4.

Karol Borys

Prawo

5.

Edyta Dyś

Prawo

6.

Karol Nowakowski

Prawo kanoniczne

7.

Jakub Godowski

Prawo

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 

 • Patrycja Sprysak
 • Aleksandra Skainowska
 • Wiktoria Skiba
 • Karol Borys
 • Edyta Dyś
 • Karol Nowakowski
 • Jakub Godowski

 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu (6 mandatów):

 

Kandydaci niezrzeszeni:

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek

1. Radosław Kręcisz Biotechnologia
2. Anna Adamczyk Położnictwo
3. Natalia Walicka Pielęgniarstwo
4. Justyna Barwińska Informatyka
5. Natalia Wójcik Architektura Krajobrazu
6. Katarzyna Kagan Biotechnologia

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 

 • Radosław Kręcisz
 • Anna Adamczyk
 • Natalia Walicka
 • Justyna Barwińska
 • Natalia Wójcik
 • Katarzyna Kagan

 

 

 Wydział Teologii (3 mandaty):

 

Kandydaci niezrzeszeni:

Lp. Imię i nazwisko Kierunek
1. Weronika Karwacka Teologia
2. Julia Dybko Teologia
3. Jakub Niderla Teologia

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 • Weronika Karwacka
 • Julia Dybko
 • Jakub Niderla

 

Wydział Filozofii (2 mandaty):

 

Kandydaci niezrzeszeni:

Lp. Imię i nazwisko Kierunek
1.
Krzysztof Walter-Croneck
Retoryka stosowana
2. Patrycja Rębisz Kognitywistyka

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 

 • Krzysztof Walter-Croneck
 • Patrycja Rębisz

 

 

Na podstawie §46 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II protesty wyborcze można wnosić do Sądu Koleżeńskiego do 28.04.2022 roku w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie USS KUL (CN-231).

 

 

Komisarz Wyborczy

 

/-/

Szymon Opiela

 

 

Autor: Paulina Pomajda
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022, godz. 19:27 - Paweł Zdybel