Informacje dla studentów składających inżynierskie prace dyplomowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

wzór strony tytułowej

wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej
wniosek o wydanie dyplomu/suplementu w języku angielskim

wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu / suplementu

 

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.doc

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.odt

 

Składanie pracy dyplomowej w wersji elektronicznej przez e-KUL

 

Zasady dyplomowania na KUL - Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020 r.

Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-3/19 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Sposób badania oryginalności prac dyplomowych na KUL (JSA)

 

RECENZJA PRACY DYPLOMOWEJ.doc 

Uwaga: recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez recenzenta (wydruk dwustronny). 

 

 

Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

Regulamin dyplomowania Architektura Krajobrazu studia inżynierskie

Regulamin dyplomowania Architektura Krajobrazu studia magisterskie

Regulamin dyplomowania Gospodarka przestrzenna studia inżynierskie

Regulamin dyplomowania Gospodarka przestrzenna studia magisterskie

Regulamin dyplomowania kierunków: Matematyka i Informatyka

 

Tezy egzaminacyjne na egzaminy dyplomowe:

Informatyka I stopnia

Informatyka I stopnia - grupa w języku angielskim

Informatyka II stopnia

Matematyka I stopnia

Instytut Nauk Biologicznych

 

Strona tytułowa

Strona tytułowa opiekun pomocniczy

Zasady edytorskie prac dyplomowych

Zasady edytorskie - zał. 2

Sposoby cytowania - zał. 3

 

Tezy egzaminacyjne na egzaminy dyplomowe:
https://www.kul.pl/tezy-egzaminacyjne-na-egzaminy-dyplomowe-kierunku-biotechnologia,art_90383.html

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021, godz. 12:21 - Ewa Pajdowska