Zwołanie posiedzenia Rady Studentów KUL

 

Mając na uwadze postanowienie Sądu Koleżeńskiego z dnia 3 X 2013 r. oraz działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL i stosownego upoważnienia Prorektora ds. Studenckich Profesora Krzysztofa Nareckiego z dnia 7 X 2013 r., zwołuję pierwsze posiedzenie Rady Studentów KUL, które odbędzie się w poniedziałek 14 X br. o godz. 15.00 w sali GG-107.

 
Posiedzenie Rady Studentów zostało objęte Honorowym Patronatem Prorektora ds. Studenckich Profesora Krzysztofa Nareckiego, który uświetni swoją obecnością obrady Radnych.
 
Podczas posiedzenia Rady nastąpi zaprzysiężenie nowo wybranych Radnych, wybór władz organu i przedstawicieli komisji, a także wybór przedstawicieli studenckich do Senatu KUL.
 
Mając na uwadze dobro samorządu i powagę pełnionej funkcji przypominam, że obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Paweł Fil
Przewodniczący Parlamentu Studentów KUL
Przewodniczący Komisji Wyborczej PS KUL
Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2013, godz. 19:24 - Paweł Fil