1. Organizacja Zjazdu Absolwentów KUL z okazji 90-lecia Uniwersytetu (31.05.2008) - koordynacja Światowego Zjazdu Polonistów z ramienia Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.

 

2. Sekretarz konferencji naukowej "Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" (Lublin, 26.-27.11.2008).

 

3. Współorganizator Polonistycznego Repetytorium Maturalnego (16.04.2011) - udzielanie konsultacji polonistycznych.

 

4. Sekretarz konferencji naukowej "Znaczenie religii we współczesnej edukacji polonistycznej" (Lublin, 19.-20.11.2012).

 

5. Organizacja Dnia Otwartego KUL na Wydziale Nauk Humanistycznych (27.11.2012) - koordynacja z ramienia Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

6. Udział w projekcie badawczym "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej"(2012/15), realizowanym przez KUL na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie - kodowanie zadań otwartych w testach sprawdzających wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej przedmiotu dla język polski na etapie gimnazjalnym (08.02.-30.04.2013).

 

7. Autorstwo materiałów edukacyjnych do egzaminu maturalnego z języka polskiego: Repetytorium z języka polskiego (poziom podstawowy) i Repetytorium z języka polskiego (poziom rozszerzony), wydane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - opracowanie materiałów dla uczniów do rozdziałów o lekturach, kontekstach i wyszukiwaniu informacji (2013/2014). 

 

8. Współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL w ramach uniwersyteckich powtórek przed maturą  - prowadzenie zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu analizy i interpretacji utworu poetyckiego na maturze (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz opanowania stresu w trakcie egzaminu pisemnego z języka polskiego (kwiecień 2017).

 

9. Udział w projekcie "Wejdź w konwencję" (czerwiec-listopad 2017), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, współorganizowanym przez KUL, Fundację "Szkoła z Klasą", Instytut Badań Literackich PAN oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - opracowywanie materiałów dla uczestników projektu i redakcja książki.

 

10. Współorganizator III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej "Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość" (Lublin, 22.-25.11.2017) - członek komitetu organizacyjnego, prelegent, prowadząca warsztaty dla nauczycieli  oraz współredaktor tomu metodycznego.

 

11. Koordynator Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą 2018 na Wydziale Nauk Humanistycznych z upoważnienia Dziekana ds. Studenckich dr hab. Arkadiusza Stasiaka, prof. KUL; współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL; opracowanie programu powtórek z języka polskiego.

 

12. Organizator Dnia Drzwi Otwartych KUL (21.03.2018) na Wydziale Nauk Humanistycznych - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.

 

13. Prowadzenie zajęć z analizy i interpretacji utworu poetyckiego na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (14.04.2018) - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.

 

14. Prowadzenie zajęć na temat: "Matura ustna z polskiego - co i jak mówić, żeby zdać?" (25.04.2018) w ramach Ostatniej Deski Ratunku - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.

 

15. Organizacja polonistycznych Powtórek przed maturą (Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej, 2, 9 i 23 kwietnia 2022).

 

16. Współorganizacja Święta Polonistyki KUL (16-18 maja 2022).

 

17. Udział w projekcie "Literatura filmowa na KUL. Treny Jana Kochanowskiego współcześnie. Debata i projekcja filmu w reż. Damiana Bieńka" (rok akad. 2022/2023): opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, nawiązywanie kontaktu ze szkołami.

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2023, godz. 09:54 - Magdalena Marzec-Jóźwicka