1. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2018).

 

 

2. Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną (2019).

 

 

3. Ocena pracownicza pozytywna z wyróżnieniem za lata 2017-2018 (2019).

 

 

4. Ocena pracownicza pozytywna z wyróżnieniem za lata 2019-2021 (2022).

 

 

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2022, godz. 21:09 - Magdalena Marzec-Jóźwicka