1. Egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

2. W roku szkolnym 2008/2009 nauczycielka języka polskiego w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 

3. W latach 2009/2014 nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum w Zespole Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie.

 

4. Opiekun Koła Dydaktyków Polonistów ARFA w roku akademickim 2007/2008.

 

5. Opiekun studenckich praktyk zawodowych pedagogicznych oraz psychologiczno-pedagogicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia).

 

6. Koordynator Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą 2018 z upoważnienia Prodziekana WNH do Spraw Studenckich. 

 

7. Koordynator Dnia Otwartego KUL 2018 i 2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych z upoważnienia Prodziekana WNH.

 

8. Koordynator specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (od lipca 2019).

 

9. Członek Zespołu ds. standardu kształcenia nauczycieli (od października 2019).

 

10. Opiekun I roku filologii polskiej studiów magisterskich (od października 2019).

 

11. Członek Komisji Grantowej Instytutu Literaturoznawstwa (2019/2020).

 

12. Członek Rady Programowej Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej (2019/2020).

 

13. Recenzentka artykułów i rozdziałów w wydawnictwach naukowych i dydaktycznych: Katowice, Wyd. UŚ "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego"; Lublin, Wyd. UMCS "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"; Wyd. PCEN "Kwartalnik Edukacyjny"; Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL).

 

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020, godz. 14:35 - Magdalena Marzec-Jóźwicka