1. Opiekun studenckich praktyk zawodowych pedagogicznych na specjalizacji nauczycielskiej.

 

2. Opiekun Koła Dydaktyków Polonistów ARFA w roku akademickim 2007/2008.

 

3. W roku szkolnym 2008/2009 nauczycielka języka polskiego w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 

4. W latach 2009/2014 nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum w Zespole Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie.

 

5. Egzaminator OKE egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

6. Koordynator Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą 2018 z upoważnienia Prodziekana WNH do Spraw Studenckich. 

 

7. Koordynator Dnia Otwartego KUL 2018 i 2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych z upoważnienia Prodziekana WNH.

 

8. Koordynator specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2019-2020).

 

9. Członek Zespołu ds. nowego standardu kształcenia nauczycieli (rok akad. 2019/20).

 

10. Opiekun I roku filologii polskiej studiów magisterskich (w roku akad. 2019-2020).

 

11. Członek Komisji Grantowej Instytutu Literaturoznawstwa (od roku akad. 2019/2020).

 

12. Członek Rady Programowej Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej (filologia polska, studia II stopnia, od roku akad. 2019/2020).

 

13. Recenzentka artykułów i rozdziałów w wydawnictwach naukowych i dydaktycznych: Katowice, Wyd. UŚ "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego"; Lublin, Wyd. UMCS "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"; Wyd. PCEN "Kwartalnik Edukacyjny"; Lublin, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL; Kraków, Akademia Ignatianum "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce").

 

14. Członek Zespołu ds. dostosowania kształcenia uniwersyteckiego do potrzeb studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnych (projekt "Dostępna uczelnia") (rok akad. 2021/22).

 

15. Koordynator specjalizacji nauczycielskiej w Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej.

 

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2022, godz. 11:52 - Magdalena Marzec-Jóźwicka