1 Członek Towarzystwa Naukowego KUL.

 

2. Egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

3. W roku szkolnym 2008/2009 nauczycielka języka polskiego w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 

4. W latach 2009/2014 nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum w Zespole Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie.

 

5. Opiekun Koła Dydaktyków Polonistów ARFA w roku akademickim 2007/2008.

 

6. Opiekun praktyk studenckich dydaktycznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia).

 

7. Koordynator Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą 2018 z upoważnienia Prodziekana WNH do Spraw Studenckich, dra hab. Arkadiusza Stasiaka. 

 

8. Koordynator Dnia Otwartego KUL 2018 i 2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych z upoważnienia Prodziekana WNH.

 

9. Od lutego 2017 roku kierownik Polonistycznego Laboratorium Dydaktycznego z ramienia Rektora KUL.

 

10. Koordynator specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

 

11. Członek zespołu ds. standardu kształcenia nauczycieli (od roku akad. 2019/2020).

 

12. Członek Komisji Grantowej WNH.

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2019, godz. 12:52 - Magdalena Marzec-Jóźwicka