1 Członek Towarzystwa Naukowego KUL.

 

2. Egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

3. W roku szkolnym 2008/2009 nauczycielka języka polskiego w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 

4. W latach 2009/2014 nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum w Zespole Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie.

 

5. Opiekun Koła Dydaktyków Polonistów ARFA w roku akademickim 2007/2008.

 

6. Opiekun praktyk studenckich dydaktycznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia).

 

7. Koordynator Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą 2018 z upoważnienia Prodziekana WNH do Spraw Studenckich. 

 

8. Koordynator Dnia Otwartego KUL 2018 i 2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych z upoważnienia Prodziekana WNH.

 

9. Koordynator specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (od lipca 2019).

 

10. Członek Zespołu ds. standardu kształcenia nauczycieli (od października 2019).

 

11. Członek Komisji Grantowej Instytutu Literaturoznawstwa (2019/2020).

 

12. Członek Rady Programowej Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki cyfrowej (2019/2020).

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2020, godz. 12:54 - Magdalena Marzec-Jóźwicka