2019

Konferencje

 • XVII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 22.02.2019), referat: Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów
 • Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Asertywność - jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi?" (Lublin, 20.03.2019) - referat: Bajki terapeutyczne jako jeden ze sposobów uczenia asertywności
 • XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 23-24.03.2019): aktywny udział w pracach Komitetu Naukowego, ocenianie wystąpień uczestników konferencji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lektura wobec wyzwań współczesności" (Rzeszów, 3 kwietnia 2019, XII Dni Polonistyki i Dziennikarstwa), referat: Wiedza o potrzebach intelektualnych, emocjonalnych i psychofizycznych uczniów jako punkt wyjścia w pracy z lekturą. Wybrane zagadnienia
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka" (Lublin, KUL, 16 maja 2019), referat: Do czego jest zdolny uczeń zdolny? Skutki fascynacji przemocą w powieści Stephena Kinga; organizowanie konferencji
 • XVIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 17 maja 2019), referat: Podstawy komunikacji nauczyciela z uczniami. Wybrane zagadnienia 

 

 

Warsztaty i wykłady

 • Jak uczyć uczniów uczenia się? - warsztaty dla nauczycieli języka polskiego (16.03.2019) w ramach projektu "Książka z plecaka"
 • Od średniowiecza do oświecenia (poziom podstawowy i rozszerzony) - wykłady dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (30.03.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL 
 • Analiza i interpretacja utworu literackiego na maturze (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (06.04.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 • Matura ustna z języka polskiego - co i jak mówić, żeby zdać? (24.04.2019) - wykład dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Ostatniej Deski Ratunku, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 • Warsztaty przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (25.04.2019) - prowadzenie zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, współpraca z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK

 

 

Szkolenia

 • Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco? (kompendium wiedzy o ocenianiu) cz. 1/2 - Ocenianie szkolne (14.01.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Adama Brożka
 • Warsztat kreatywności nauczyciela, czyli praca z własną twórczością (15.02.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka
 • Bezradność intelektualna ucznia - jak aktywnie prowadzić zajęcia z dzieckiem w szkole (21.02.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Efektywna komunikacja werbalna i niewerbalna nauczyciel - uczeń (26.02.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka
 • Rola lektury szkolnej w rozwoju ucznia (27.02.2019, KUL) - udział w warsztatach, prowadzonych przez p. Małgorzatę Małyskę, prezesa Fundacji dla Edukacji "Polis"
 • Neurodydaktyka, czyli jak pracuje mózg naszych uczniów? Jak wykorzystać potencjał mózgu, by uczyć się skuteczniej (11.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka
 • Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego? (13.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o., prowadzonym przez Marzenę Tyl
 • Metoda konstruktywnej konfrontacji. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów (21.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Śmiej się i ucz. Sposoby wykorzystania humoru w nauczaniu i wychowaniu (22.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło
 • Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (Lublin, 25.03.2019) - udział w wykładzie Beaty Chmury oraz spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era
 • Jak zadbać o głos, będąc nauczycielem? Emisja i higiena głosu (26.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Sylwię Zasadę
 • Stres dobry i zły. Jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem (29.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło
 • Reforma w szkołach ponadpodstawowych: "Bułka z masłem czy orzech do zgryzienia?" (01.04.2019) - udział w e-debacie organizowanej przez OPERON, prowadzonej przez Przemysława Staronia
 • Trudna klasa. Jak ją opanować, uczyć, wychowywać? (05.04.2019)- udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło
 • Agresja w szkole - przyczyny zachowań agresywnych, sposoby przeciwdziałania (11.04.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Kompetencje emocjonalne nauczyciela wychowawcy. Inteligencja emocjonalna w teorii i praktyce (12.04.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło
 • Coaching w edukacji. Jak zostać szkolnym coachem? Jak wykorzystać w szkole narzędzia coachingowe? (24.04.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka
 • Polonista wobec wyzwań nowoczesnej edukacji (25.04.2019) - udział w webinarze, organizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era, prowadzonym przez Małgorzatę Miazgę
 • 30 gniewnych ludzi, czyli jak umiejętnie poprowadzić spotkania z rodzicami na trudne tematy (21.05.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego

 

2018

Konferencje

 • Rola rodziców w edukacji - aktywny udział w debacie gwiaździstej na KULu (26.01.2018), wystąpienie na temat: Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli, oczekiwania nauczycieli wobec rodziców... Kompetencje nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami
 • XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 30.03.2018, tryb zdalny), referat: Główne obszary kompetencji współczesnego nauczyciela i ich wpływ na kierunki rozwoju dydaktyki szkolnej. Wybrane zagadnienia
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wychowanie do lektury" (Rzeszów, 19.04.2018) w ramach XI Tygodnia Polonistów, referat: Johna Keatinga (Stowarzyszenie Umarłych Poetów) wychowanie do lektury i życia
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki" pt. "Przyszłość profilaktyki w świecie zagubionych wartości" (WSEI, Lublin, 15-16 maja 2018) - referat: "On mi powiedział, że jestem dobry". Rola nauczyciela w wychowaniu do wartości w świetle wybranych powieści dla młodzieży
 • XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 18.05.2018, tryb zdalny), referat: ВЫБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ В ЛИЦЕЕ. ОБЗОР (Wybrane metody pracy z literaturą w szkole ponadpodstawowej. Przegląd)

 • Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia" (Lublin, 24.05.2018) - referat: Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty
 • XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 22.06.2018), referat: РАБОТА СО СПОСОБНЫМ УЧЕНИКОМ - ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (Praca z uczniem zdolnym jako wyzwanie dla współczesnego nauczyciela)
 • XV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów. 21.09.2018), referat: Wizja dobrego nauczyciela języka polskiego a programy specjalizacji nauczycielskiej. Próba konfrontacji w kontekście obecnej reformy edukacji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocenianie szkolne na cenzurowanym. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego" (Lublin, 27.-28.09.2018, UMCS), referat: Krótka rozprawa między trzema osobami: uczniem, rodzicem i nauczycielem, czyli kto, kogo i za co ocenia w polskiej szkole
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne w branży kultury" (Kijów, 02.10.2018), referat: Wejdź w konwencję! – o projekcie kreatywnego pisania
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością" (Warszawa, 8-9.11.2018, Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego), referat: Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element propozycji modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. Wybrane przykłady inicjatyw (współautor: kpt. mgr T. Korczyński)
 • XVI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców” (Kijów, 19.11. 2018), referat: "To nieuczciwe zmuszać żółwie, by ścigały się z zającami". Przegląd cech indywidualnych różniących uczniów" 

 • Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia 2. Uzależnienie od współczesnych mediów" (Lublin, 05.12.2018), referat: Formy promocji czytelnictwa w Internecie jako inspiracja dla współczesnego polonisty

 

 

Warsztaty i wykłady

 • Analiza i interpretacja utworu poetyckiego na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) - wykłady dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (14.04.2018) - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 • Matura ustna z polskiego - co i jak mówić, żeby zdać? (25.04.2018) w ramach Ostatniej Deski Ratunku - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 • Trening twórczości - sztuka opowiadania (17.09.2018) - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu (20.09.2018) - warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Rola bóstw w życiu codziennym Egipcjan (13.10.2018) - wykład w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki FALKON

 

 

Szkolenia

 • Kultura popularna jako przedmiot refleksji maturzysty (09.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Egzamin ósmoklasisty w praktyce (12.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Marketing lektury. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (15.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (17.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz redakcję "Polonistyki"
 • Ocenianie Kształtujące w pracy nauczyciela (22.05.2018) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Monikę Andrulewicz
 • Trudny rodzic? Nie ma trudnych rodziców, są trudne sytuacje (23.05.2018) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Storytelling podbija szkoły, czyli o pracy z opowieścią, mitem i legendą (12.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Monikę Andrulewicz
 • Typologia tzw. trudnych rodziców, np. rodzic roszczeniowy, unikający, ekspert, aktywista społeczny (13.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Trener efektywnej nauki: Zapamiętywanie przez skojarzenia - metoda ciągu asocjacyjnego (14.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 • Trener efektywnej nauki – metoda obrazkowa, poziom 2 – zapamiętywanie złożonych ciągów informacyjnych (03.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 • Neurodydaktyka: jak wykorzystać najnowsze wyniki badań mózgu do pracy z uczniem (09.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Nowoczesna edukacja - nowoczesny nauczyciel, czyli jak nadążać za trendami (10.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Jana Bielaszkę
 • Mindfulness (uważność) – lekarstwo na stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, (prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Trudny uczeń: praca z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania (25.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Incydent w szkole - komunikacja z otoczeniem w kryzysie (16.11.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Nie nudzić klasyką, czyli "Pan Tadeusz" jako poemat o... współczesności (04.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Adama Brożka
 • Trener efektywnej nauki: Techniki przyspieszonego czytania ze zrozumieniem (05.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 • Polubić szkołę: pięciostopniowy program pracy z dzieckiem/ uczniem (10.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Ireneusza Czyżewskiego
 • Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (11.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Uczeń niegrzeczny czy uczeń zaburzony? Rozpoznanie i terapia (13.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Martę Koplejewską
 • Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela (18.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Sekrety motywacji ucznia, czyli co zrobić, żeby uczniowi się chciałao (19.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Ireneusza Czyżewskiego

 

2017

Konferencje

 • Szkoła wobec wyzwań współczesności (Lublin, 16-17 maja 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie; referat: "Digitalny tubylec czy digitalny imigrant? Kilka uwag o kompetencjach techniczno-medialnych współczesnego nauczyciela polonisty" 
 • Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? (Lublin, 30.05.2017) - udział w debacie naukowej, organizowanej przez KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia nauczycieli
 • Książka w mediach. Media w książce. Korespondencje i transpozycje (Lublin, 12-13 października 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS; referat: "Udział nowoczesnych mediów w procesie popularyzacji czytelnictwa wśród młodych ludzi. Wybrane zagadnienia"
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - ogólnopolski kongres współorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, referat: "Świat wartości młodych ludzi w świetle wybranych powieści Barbary Ciwoniuk"
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - poprowadzenie warsztatu metodycznego dla nauczycieli szkolnych i akademickich: "Agresja i nienawiść"
 • Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy (11-13 grudnia 2017) - interdyscyplinarna konferencja internetowa zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Spółkę Akademicką Wiseplace; prezentacja multimedialna: "Wpływ mediów cyfrowych na filozofię edukacji polonistycznej. Wybrane zagadnienia" [PDF]

 

 

Wykłady

 • Analiza i interpretacja utworu romantycznego (poziom podstawowy) i modernistycznego (poziom rozszerzony) na egzaminie pisemnym z języka polskiego (kwiecień 2017) - wykłady dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 • Jak opanować stres w trakcie egzaminu pisemnego z języka polskiego? (kwiecień 2017) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Ostatniej Deski Ratunku, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL

 

 

Szkolenia

 • Od kompetencji językowej do kompetencji komunikacyjnej (27.03.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era; udział
 • Retoryka - kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej (29.05.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era - udział

 

2016

 • Jak przygotować uczniów do egzaminu ustnego? Matura 2016 z języka polskiego (18.04.2016) – konferencja internetowa organizowana przez wydawnictwo Nowa Era, uczestnictwo.
 • Dobra szkoła to… - (WNH KUL, 05.12.) – udział w debacie gwieździstej (odbywającej się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich). W Lublinie została zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank; w obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci; nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

 

 

Rok akademicki 2015/16 zwolnienie lekarskie

 

Rok akademicki 2014/15 urlop macierzyński

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 19:18 - Magdalena Marzec-Jóźwicka