2023

 

Szkolenia, kursy  - udział

 1. Jak wspierać ucznia z trudnościami w uczeniu się? (ODN Edumaster, 10.01.2023).
 2. Uczeń zdolny - jak go uczyć, wychowywać, rozwijać? (ODN Edumaster, 17.01.2023).
 3. Grooming i inne rodzaje przestępstw seksualnych w Internecie - jak uczyć uczniów seksualnej asertywności? (ODN Edumaster, 30.01.2023).
 4. Wychowanie do życzliwości - jak kształtować u uczniów zachowania prospołeczne (ODN Edumaster, 02.02.2023).

 

2022

Konferencje

 1. Konferencja metodyczna online "Praca z uczniem trudnym i zaburzonym" (18.-20.01.2022, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edumaster) - udział w wykładach (Uczeń niegrzeczny czy zaburzony?, Praca z uczniem z ADHD, Siedem sposobów na pracę z uczniem trudnym i zaburzonym, Ryzyko dysleksji w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - kiedy podjąć działanie?, Mutyzm wybiórczy, Uczeń z afazją motoryczną w przedszkolu i szkole).
 2. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Naukowe poszukiwania: aktualne badania: teoria i praktyka" (Kijów, 11.02.2022, online, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Historyczno-Filozoficzny), referat:  Sposoby wykorzystania metody design thinking w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli literatury i języka polskiego. Wstępne rozpoznanie.
 3. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja - problemy, wyzwania i perspektywy" (Lublin, online, 04.03.2022, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL) - referat otwierający konferencję: Polski system edukacji niczym "Boska komedia" XXI wieku. Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej szkoły.
 4. XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Naukowe poszukiwania: aktualne badania: teoria i praktyka" (Kijów, 08.04.2022, online, Ukraiński Instytut Badań Naukowych i Technicznych i Informacji przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Historyczno-Filozoficzny), referat: Individualization in education as the main didactic principle. About a Polish school different from any other.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkoła 2022" (Kraków, 01.06.2022, online, Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) - referat: Wychowawcza moc starych lektur. Analiza wybranych przykładów.

 

 

Warsztaty i wykłady - prowadzenie

 1. Wiedza o ludzkim mózgu jako pomoc w pracy nauczyciela (Krasnystaw, 21.04.2022) - wykład dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w województwa lubelskiego.
 2. O szkole na wesoło (Krasnystaw, 21.04.2022) - wykład dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczestniczących w wojewódzkim konkursie poprawności językowej "Mówię i piszę po polsku".
 3. Arcydzieła literatury powszechnej (23.04.2022) - wykład dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Powtórek przed maturą organizowanych przez Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej KUL. 

 

 

Szkolenia, kursy (ODN Edumaster, Nowa Era, Psychologia w Praktyce, Eduka Center, OKE Kraków) - udział

 1. Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa (20.01.2022), Nowa Era. 
 2. ABC awansu zawodowego nauczyciela (25.01.2022).
 3. Jak rozpoznać, że Twój uczeń ma depresję? (27.01.2022).
 4. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka? (28.01.2022) - ukończenie kursu prowadzonego przez Karolinę Maniewską, zorganizowanego przez czasopismo "Psychologia w praktyce". 
 5. Jak budować autorytet wśród uczniów i rodziców? (31.01.2022).
 6. Jak w czasie lekcji zaangażować każdego ucznia, nie tylko najlepszych (01.02.2022).
 7. Zabawy wspierające naukę czytania i pisania (07.02.2022).
 8. Uczeń - nastolatek z ADHD to musisz wiedzieć (14.02.2022).
 9. Agresja słowna i fizyczna u uczniów - jak sobie z nią radzić? (15.02.2022).
 10. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej - jak z nim pracować? (21.02.2022).
 11. Trudne zachowania uczniów - co działa, a co nie. Alternatywne spojrzenie na problemy wychowawcze (24.02.2022).
 12. Siedem ciekawych i angażujących uczniów pomysłów na wprowadzenie do lektury (28.02.2022).
 13. Uczeń nadwrażliwy w szkole - czym się wyróżnia i jak z nim pracować? (03.03.2022).
 14. Jak rozmawiać z uczniami o wojnie? (04.03.2022).
 15. Gry dydaktyczne, debata, tenis słowny i inne nowoczesne metody nauczania (10.03.2022).
 16. Jak wzbogacić swoje kompetencje nauczycielskie dzięki elementom pedagogiki Montessori (17.03.2022).
 17. Zaburzenia emocjonalne uczniów - rodzaje, objawy, pomoc (23.03.2022).
 18. Jak prosto i efektywnie napisać maturę z języka polskiego (24.03.2022), Nowa Era. 
 19. Bajkoterapia (01.04.2022) - udział w kursie organizowanym na platformie e-learningowej Eduka Center.
 20. Praca z uczniem przeciętnym i z inteligencją niższą niż przeciętna - różne ścieżki rozwoju (13.04.2022).
 21. Co musisz wiedzieć, pracując z uczniem z cukrzycą, astmą lub inną chorobą przewlekłą (19.04.2022).
 22. Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach? (21.09.2022).
 23. Uczeń z niezgodnością płciową w systemie szkolnym (22.09.2022).
 24. Zachowania opozycyjno-buntownicze uczniów - poznaj techniki ich korygowania (23.11.2022).
 25. Szkolenie dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023 organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie (19.-20. 11. i 26.-27.11. 2022, Lublin), 32 godziny.
 26. Jak wspierać ucznia w sytuacji śmierci i żałoby? (30.11.2022).
 27. Jak rozpoznać, że Twój uczeń ma depresję i jak mu pomóc? (05.12.2022).
 28. Uczeń z zespołem Aspergera - kluczowe informacje dla każdego nauczyciela (13.12.2022).

 

2021

Konferencje

 1. XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (Lublin, online, 25.-28.03.2021): uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego. 
 2. II Ogólnopolska Literacka Konferencja Naukowa „Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów” (Lublin, 10.06.2021, online, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL): uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego.
 3. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» (Wielka Brytania, Londyn, 1-3 lipca 2021, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», Cognum Publishing House), referat: Methodical inspirations of the literature teacher. Overview.
 4. I Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja «MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS» (Niemcy, Berlin, 4-6 lipca 2021, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», MDPC Publishing), referat: Methods of communication the literature teacher's with students. Conclusions from own research.
 5. I Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja «MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT» (USA, Chicago, 7-9 lipca 2021, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», BoScience Publisher), referat: Humor in Polish high school. From experience the teacher of literature.

 

Szkolenia (ODN Edumaster, Operon, "Małe Charaktery") - udział

 1. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży? (30.09.2021).
 2. Myślenie krytyczne w praktyce nauczyciela - jak je rozwijać i kształtować u uczniów? (18.10.2021).
 3. Grzechy Kmicica a dekalog Oleńki. O bohaterach Sienkiewicza w szkole branżowej (04.11.2021), Operon. 
 4. Siedem sprawdzonych sposobów na to, jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem (08.11.2021).
 5. 7 narzędzi TIK, które podniosą efektywność Twojej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (15.11.2021).
 6. Zagrożenia depresją i samobójstwem wśród uczniów w czasie i po pandemii (18.11.2021).
 7. Bezpłatne narzędzia TIK, które wspierają interakcję na lekcji i podniosą atrakcyjność Twoich zajęć (22.11.2021).
 8. 14 technik na ucznia-łobuza, które naprawdę działają (23.11.2021).
 9. Jak bajki psychologiczne wspierają dzieci w budowaniu odporności psychologicznej i regulowaniu emocji? (24.11.2021), "Małe Charaktery".
 10. Jak obudzić motywację ucznia-nastolatka do nauki i pracy? (26.11.2021).
 11. Agresja i przemoc szkolna - poznaj zasady skutecznej profilaktyki (07.12.2021).
 12. Wychowanie do wartości w edukacji szkolnej i przedszkolnej - kluczowe zagadnienia (10.12.2021).
 13. Edukacja na czasie. Komunikacja z uczniami (14.12.2021). 
 14. Jak na nowo obudzić w uczniach głód wiedzy i ciekawość świata - warsztaty dla nauczycieli (14.12.2021).
 15. Lekcja odwrócona w praktyce - poznaj metodę, która poprawi zaangażowanie i wyniki Twoich uczniów (20.12.2021).

 

 

2020

Konferencje

 

 1. XXIV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Ukraina, Kijów, 30 stycznia 2020, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych stylach uczenia się.
 2. IX International Scientific and Practical Conference «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» (Japonia, Osaka, 20-22 maja 2020, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», CPN Publishing Group), referat: Individualization of literary education in high school. Selected issues from Polish experience.
 3. X International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» (Wielka Brytania, Liverpool, 27-29 maja 2020, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», Cognum Publishing House), referat: Активные методы обучения в лицее: избранные примеры из пpактикум учителя литературы (Aktywizujące metody nauczania w liceum: wybrane przykłady z warsztatu nauczyciela literatury).
 4. III International Scientific and Practical Conference «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (Szwecja, Sztokholm, 1-3 czerwca 2020, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», SSPG Publish), referat: Selected comments about the need to acquire knowledge and skills by students undergoing pedagogical training.

 5. X International Scientific and Practical Conference«DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» (Kanada, Vancouver, 10-12 czerwca 2020, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», Perfect Publishing), referat: Competences of a Polish language teacher in a contemporary school. Selected issues.

 6. XI International Scientific and Practical Conference «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» (Bułgaria, Sofia, 1-3 lipca 2020, Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», Publishing House “ACCENT”), referat: The understanding differences between students as a way to effective learning and school communication. Selected issues. 

   

   

 

Warsztaty i wykłady

 1. Antyk i Biblia: zebranie i powtórzenie wiadomości (poziom podstawowy) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (07.03.2020), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 2. Antyk i Biblia: zebranie i powtórzenie wiadomości (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (07.03.2020), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.

 

Szkolenia, konferencje,  - udział

 1. Ogólnopolska Konferencja Online dla dyrektorów, nauczycieli oraz psychologów i pedagogów szkolnych "Gotowe rozwiązania wspierające dyrektora, nauczyciela i wychowawcę w pracy z uczniem wobec obowiązku nauczania zdalnego" (29.04.2020), FORUM MEDIA POLSKA.
 2. Higiena cyfrowa a nauczanie zdalne. O czym powinni pamiętać nauczyciele?  (06.05.2020), Nowa Era.
 3. Uważność w czasach pandemii (15.05.2020), Nowa Era.
 4. Teksty kultury i ich konteksty, sposoby wykorzystania (nie)znanych tekstów kultury na maturze (18.05.2020), Nowa Era.
 5. Mobilna lekcja z Przemkiem Staroniem, czyli jak oczarować uczniów i utrzymać ich uwagę (05.06.2020), Operon.

 

2019

Konferencje

 1. XVII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 22.02.2019, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów.
 2. Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Asertywność - jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi?" (Lublin, 20.03.2019) - referat: Bajki terapeutyczne jako jeden ze sposobów uczenia asertywności.
 3. XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 23-24.03.2019): aktywny udział w pracach Komitetu Naukowego, ocenianie wystąpień uczestników konferencji.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lektura wobec wyzwań współczesności" (Rzeszów, 3 kwietnia 2019, XII Dni Polonistyki i Dziennikarstwa), referat: Wiedza o potrzebach intelektualnych, emocjonalnych i psychofizycznych uczniów jako punkt wyjścia w pracy z lekturą. Wybrane zagadnienia.
 5. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka" (Lublin, KUL, 16 maja 2019), referat: Do czego jest zdolny uczeń zdolny? Skutki fascynacji przemocą w powieści Stephena Kinga; organizowanie konferencji.
 6. XVIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 17 maja 2019, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Podstawy komunikacji nauczyciela z uczniami. Wybrane zagadnienia.
 7. XIX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 21 czerwca 2019, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Komunikacja nauczyciela z rodzicami uczniów dyslektycznych.
 8. XX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 16 sierpnia 2019, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ С УЧЕНИКАМИ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА [Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych temperamentach].
 9. XXI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 20 września 2019, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych rodzajach inteligencji. 
 10. IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej "Lekcja Polski(ego). Praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku" (Poznań, 20-23 listopada 2019 r.), referat: Neurodydaktyka - naukowa bzdura czy cenna inspiracja dydaktyczna? O edukacji uwzględniającej potrzeby i możliwości mózgu.

 

 

Warsztaty i wykłady, udział w konkursach

 1. Jak uczyć uczniów uczenia się? - warsztaty dla nauczycieli języka polskiego (16.03.2019) w ramach projektu "Książka z plecaka".
 2. Od średniowiecza do oświecenia (poziom podstawowy) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (30.03.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 3. Od średniowiecza do oświecenia (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (30.03.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 4.  Analiza i interpretacja utworu literackiego na maturze (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (06.04.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 5. Matura ustna z języka polskiego - co i jak mówić, żeby zdać? (24.04.2019) - wykład dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Ostatniej Deski Ratunku, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 6. Warsztaty przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (25.04.2019) - prowadzenie zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, współpraca z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK.
 7. Udział w pracach jury "Konspektomanii", czyli ogólnopolskiego konkursu na najlepszy konspekt lekcji języka polskiego, organizowanego przez Koło Dydaktyków Polonistów KUL (czerwiec 2019). 
 8. Jak postępować z ludźmi, którzy uprzykrzają nam życie? (19.09.2019) - warsztaty dla uczniów szkół średnich w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 9. Jak postępować z ludźmi, którzy uprzykrzają nam życie? O asertywności na co dzień (28.10.2019) - wykład dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (współpraca: kpt. Tomasz Korczyński).

 

 

Szkolenia, wykłady, seminaria (ODN Edumaster, Polis, Forum Media, Nowa Era, Operon, Instytut Badań Literackich, PWN) - udział

 1. Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco? (kompendium wiedzy o ocenianiu) cz. 1/2 - Ocenianie szkolne (14.01.2019).
 2. Warsztat kreatywności nauczyciela, czyli praca z własną twórczością (15.02.2019).
 3. Bezradność intelektualna ucznia - jak aktywnie prowadzić zajęcia z dzieckiem w szkole (21.02.2019).
 4. Efektywna komunikacja werbalna i niewerbalna nauczyciel - uczeń (26.02.2019).
 5. Rola lektury szkolnej w rozwoju ucznia (27.02.2019, KUL) - udział w warsztatach, prowadzonych przez p. Małgorzatę Małyskę, prezesa Fundacji dla Edukacji "Polis".
 6. Neurodydaktyka, czyli jak pracuje mózg naszych uczniów? Jak wykorzystać potencjał mózgu, by uczyć się skuteczniej (11.03.2019).
 7. Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego? (13.03.2019), Wydawnictwo Forum Media Polska.
 8. Metoda konstruktywnej konfrontacji. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów (21.03.2019).
 9. Śmiej się i ucz. Sposoby wykorzystania humoru w nauczaniu i wychowaniu (22.03.2019).
 10. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (Lublin, 25.03.2019), Wydawnictwo Nowa Era.
 11. Jak zadbać o głos, będąc nauczycielem? Emisja i higiena głosu (26.03.2019).
 12. Stres dobry i zły. Jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem (29.03.2019).
 13. Reforma w szkołach ponadpodstawowych: "Bułka z masłem czy orzech do zgryzienia?" (01.04.2019), Operon. 
 14. Trudna klasa. Jak ją opanować, uczyć, wychowywać? (05.04.2019).
 15. Agresja w szkole - przyczyny zachowań agresywnych, sposoby przeciwdziałania (11.04.2019).
 16. Kompetencje emocjonalne nauczyciela wychowawcy. Inteligencja emocjonalna w teorii i praktyce (12.04.2019).
 17. Coaching w edukacji. Jak zostać szkolnym coachem? Jak wykorzystać w szkole narzędzia coachingowe? (24.04.2019).
 18. Polonista wobec wyzwań nowoczesnej edukacji (25.04.2019), Wydawnictwo Nowa Era.
 19. 30 gniewnych ludzi, czyli jak umiejętnie poprowadzić spotkania z rodzicami na trudne tematy (21.05.2019).
 20. "Zapalony nauczyciel", czyli jak nie stracić zapału w pracy pedagogicznej? (28.05.2019).
 21. Praca z emocjami ucznia w praktyce (29.05.2019).
 22. Jak wyzwalać kreatywność i innowacyjne myślenie uczniów? (13.06.2019).
 23. Przygotowanie opisu syntetycznych charakterystyka kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego (23.09.2019) - udział w seminarium, organizowanym i prowadzonym przez specjalistów z Instytutu Badań Literackich w Warszawie.
 24. Wprowadzenie do Design Thinking (24.09.2019), PWN.

 

2018

Konferencje

 1. Rola rodziców w edukacji - aktywny udział w debacie gwiaździstej na KULu (26.01.2018), wystąpienie na temat: Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli, oczekiwania nauczycieli wobec rodziców... Kompetencje nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami
 2. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 30.03.2018, online, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Główne obszary kompetencji współczesnego nauczyciela i ich wpływ na kierunki rozwoju dydaktyki szkolnej. Wybrane zagadnienia
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wychowanie do lektury" (Rzeszów, 19.04.2018) w ramach XI Tygodnia Polonistów, referat: Johna Keatinga (Stowarzyszenie Umarłych Poetów) wychowanie do lektury i życia
 4. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki" pt. "Przyszłość profilaktyki w świecie zagubionych wartości" (WSEI, Lublin, 15-16 maja 2018) - referat: "On mi powiedział, że jestem dobry". Rola nauczyciela w wychowaniu do wartości w świetle wybranych powieści dla młodzieży
 5. XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 18.05.2018, tryb zdalny, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: ВЫБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ В ЛИЦЕЕ. ОБЗОР (Wybrane metody pracy z literaturą w szkole ponadpodstawowej. Przegląd)
 6. Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia" (Lublin, 24.05.2018) - referat: Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty
 7. XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 22.06.2018, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: РАБОТА СО СПОСОБНЫМ УЧЕНИКОМ - ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (Praca z uczniem zdolnym jako wyzwanie dla współczesnego nauczyciela)
 8. XV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów. 21.09.2018, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Wizja dobrego nauczyciela języka polskiego a programy specjalizacji nauczycielskiej. Próba konfrontacji w kontekście obecnej reformy edukacji
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocenianie szkolne na cenzurowanym. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego" (Lublin, 27.-28.09.2018, UMCS), referat: Krótka rozprawa między trzema osobami: uczniem, rodzicem i nauczycielem, czyli kto, kogo i za co ocenia w polskiej szkole
 10. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne w branży kultury" (Kijów, 02.10.2018, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: Wejdź w konwencję! – o projekcie kreatywnego pisania
 11. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością" (Warszawa, 8-9.11.2018, Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego), referat: Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element propozycji modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. Wybrane przykłady inicjatyw (współautor: kpt. mgr T. Korczyński)
 12. XVI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców” (Kijów, 19.11. 2018, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), referat: "To nieuczciwe zmuszać żółwie, by ścigały się z zającami". Przegląd cech indywidualnych różniących uczniów" 
 13. Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia 2. Uzależnienie od współczesnych mediów" (Lublin, 05.12.2018), referat: Formy promocji czytelnictwa w Internecie jako inspiracja dla współczesnego polonisty

 

 

Warsztaty i wykłady

 1. Analiza i interpretacja utworu poetyckiego na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (14.04.2018) - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 2. Analiza i interpretacja utworu poetyckiego na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (14.04.2018) - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 3. Matura ustna z polskiego - co i jak mówić, żeby zdać? (25.04.2018) w ramach Ostatniej Deski Ratunku - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 4. Trening twórczości - sztuka opowiadania (17.09.2018) - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 5. Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu (20.09.2018) - warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 6. Rola bóstw w życiu codziennym Egipcjan (13.10.2018) - wykład w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki FALKON

 

 

Szkolenia (ODN Edumaster, Nowa Era, Forum Media, "Polonistyka") - udział

 1. Kultura popularna jako przedmiot refleksji maturzysty (09.04.2018), Nowa Era.
 2. Egzamin ósmoklasisty w praktyce (12.04.2018), Nowa Era.
 3. Marketing lektury. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (15.05.2018), Nowa Era.
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego (17.05.2018), Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz redakcja "Polonistyki".
 5. Ocenianie Kształtujące w pracy nauczyciela (22.05.2018).
 6. Trudny rodzic? Nie ma trudnych rodziców, są trudne sytuacje (23.05.2018).
 7. Storytelling podbija szkoły, czyli o pracy z opowieścią, mitem i legendą (12.06.2018).
 8. Typologia tzw. trudnych rodziców, np. rodzic roszczeniowy, unikający, ekspert, aktywista społeczny (13.06.2018).
 9. Trener efektywnej nauki: Zapamiętywanie przez skojarzenia - metoda ciągu asocjacyjnego (14.06.2018).
 10. Trener efektywnej nauki – metoda obrazkowa, poziom 2 – zapamiętywanie złożonych ciągów informacyjnych (03.10.2018).
 11. Neurodydaktyka: jak wykorzystać najnowsze wyniki badań mózgu do pracy z uczniem (09.10.2018).
 12. Nowoczesna edukacja - nowoczesny nauczyciel, czyli jak nadążać za trendami (10.10.2018).
 13. Mindfulness (uważność) – lekarstwo na stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela (17.10.2018).
 14. Trudny uczeń: praca z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania (25.10.2018).
 15. Incydent w szkole - komunikacja z otoczeniem w kryzysie (16.11.2018).
 16. Nie nudzić klasyką, czyli "Pan Tadeusz" jako poemat o... współczesności (04.12.2018).
 17. Trener efektywnej nauki: Techniki przyspieszonego czytania ze zrozumieniem (05.12.2018).
 18. Polubić szkołę: pięciostopniowy program pracy z dzieckiem/ uczniem (10.12.2018).
 19. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (11.12.2018).
 20. Uczeń niegrzeczny czy uczeń zaburzony? Rozpoznanie i terapia (13.12.2018).
 21. Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela (18.12.2018).
 22. Sekrety motywacji ucznia, czyli co zrobić, żeby uczniowi się chciało (19.12.2018).

 

2017

Konferencje

 1. Szkoła wobec wyzwań współczesności (Lublin, 16-17 maja 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie; referat: "Digitalny tubylec czy digitalny imigrant? Kilka uwag o kompetencjach techniczno-medialnych współczesnego nauczyciela polonisty" 
 2. Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? (Lublin, 30.05.2017) - udział w debacie naukowej, organizowanej przez KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia nauczycieli
 3. Książka w mediach. Media w książce. Korespondencje i transpozycje (Lublin, 12-13 października 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS; referat: "Udział nowoczesnych mediów w procesie popularyzacji czytelnictwa wśród młodych ludzi. Wybrane zagadnienia"
 4. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - ogólnopolski kongres współorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, referat: "Świat wartości młodych ludzi w świetle wybranych powieści Barbary Ciwoniuk"
 5. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - poprowadzenie warsztatu metodycznego dla nauczycieli szkolnych i akademickich: "Agresja i nienawiść"
 6. Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy (11-13 grudnia 2017) - interdyscyplinarna konferencja internetowa zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Spółkę Akademicką Wiseplace; prezentacja multimedialna: "Wpływ mediów cyfrowych na filozofię edukacji polonistycznej. Wybrane zagadnienia" [PDF]

 

 

Wykłady

 1. Analiza i interpretacja utworu romantycznego (poziom podstawowy) na egzaminie pisemnym z języka polskiego (kwiecień 2017) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 2. Analiza i interpretacja utworu modernistycznego (poziom rozszerzony) na egzaminie pisemnym z języka polskiego (kwiecień 2017) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 3. Jak opanować stres w trakcie egzaminu pisemnego z języka polskiego? (kwiecień 2017) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Ostatniej Deski Ratunku, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL

 

 

Szkolenia - udział

 1. Od kompetencji językowej do kompetencji komunikacyjnej (27.03.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era; udział
 2. Retoryka - kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej (29.05.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era - udział

 

2016

 1. Jak przygotować uczniów do egzaminu ustnego? Matura 2016 z języka polskiego (18.04.2016) – konferencja internetowa organizowana przez wydawnictwo Nowa Era, uczestnictwo.
 2. Dobra szkoła to… - (WNH KUL, 05.12.) – udział w debacie gwieździstej (odbywającej się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich). W Lublinie została zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank; w obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci; nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

 

 

Rok akademicki 2015/16 zwolnienie lekarskie

 

Rok akademicki 2014/15 urlop macierzyński

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023, godz. 19:32 - Magdalena Marzec-Jóźwicka