2021

 

Konferencje

 1. XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (Lublin, online, 25.-28.03.2021): uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego. 
 2. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» (Wielka Brytania, Londyn, 1-3 lipca 2021), referat: Methodical inspirations of the literature teacher. Overview.
 3. I Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja «MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS» (Niemcy, Berlin, 4-6 lipca 2021), referat: Methods of communication the literature teacher's with students. Conclusions from own research.
 4. I Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja «MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT» (USA, Chicago, 7-9 lipca 2021), referat: Humor in Polish high school. From experience the teacher of literature.

 

Szkolenia

 1. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży? (30.09.2021) - udział w webinarze  organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło.
 2. Myślenie krytyczne w praktyce nauczyciela - jak je rozwijać i kształtować u uczniów? (18.10.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez dra Ryszarda Jurkowskiego.
 3. Grzechy Kmicica a dekalog Oleńki. O bohaterach Sienkiewicza w szkole branżowej (04.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez Operon, prowadzonym przez Jarosława Basaja.
 4. Siedem sprawdzonych sposobów na to, jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem (08.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego.
 5. 7 narzędzi TIK, które podniosą efektywność Twojej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (15.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez dr Martę Koplejewską.
 6. Zagrożenia depresją i samobójstwem wśród uczniów w czasie i po pandemii (18.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło.
 7. Bezpłatne narzędzia TIK, które wspierają interakcję na lekcji i podniosą atrakcyjność Twoich zajęć (22.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Annę Życką.
 8. 14 technik na ucznia-łobuza, które naprawdę działają (23.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Jolantę Kawaler.
 9. Jak bajki psychologiczne wspierają dzieci w budowaniu odporności psychologicznej i regulowaniu emocji? (24.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez czasopismo psychologiczne "Małe Charaktery", prowadzonym przez Lilianę Fabisińską.
 10. Jak obudzić motywację ucznia-nastolatka do nauki i pracy? (26.11.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Jolantę Kawaler.
 11. Agresja i przemoc szkolna - poznaj zasady skutecznej profilaktyki (07.12.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego.
 12. Wychowanie do wartości w edukacji szkolnej i przedszkolnej - kluczowe zagadnienia (10.12.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Marcelinę Wnęk.
 13. Edukacja na czasie. Komunikacja z uczniami (14.12.2021) - udział w webinarze organizowanym przez Nową Erę, prowadzonym przez Sławomira Prusakowskiego. 
 14. Jak na nowo obudzić w uczniach głód wiedzy i ciekawość świata - warsztaty dla nauczycieli (14.12.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Jolantę Kawaler.
 15. Lekcja odwrócona w praktyce - poznaj metodę, która poprawi zaangażowanie i wyniki Twoich uczniów (20.12.2021) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Annę Życką.

 

 

2020

Konferencje

 

 1. XXIV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Ukraina, Kijów, 30 stycznia 2020), referat: Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych stylach uczenia się.
 2. IX International Scientific and Practical Conference «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» (Japonia, Osaka, 20-22 maja 2020), referat: Individualization of literary education in high school. Selected issues from Polish experience.
 3. X International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» (Wielka Brytania, Liverpool, 27-29 maja 2020), referat: Активные методы обучения в лицее: избранные примеры из пpактикум учителя литературы (Aktywizujące metody nauczania w liceum: wybrane przykłady z warsztatu nauczyciela literatury).
 4. III International Scientific and Practical Conference «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» (Szwecja, Sztokholm, 1-3 czerwca 2020), referat: Selected comments about the need to acquire knowledge and skills by students undergoing pedagogical training.

 5. X International Scientific and Practical Conference«DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» (Kanada, Vancouver, 10-12 czerwca 2020), referat: Competences of a Polish language teacher in a contemporary school. Selected issues.

 6. XI International Scientific and Practical Conference «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» (Bułgaria, Sofia, 1-3 lipca 2020), referat: The understanding differences between students as a way to effective learning and school communication. Selected issues. 

   

   

 

Warsztaty i wykłady

 1. Antyk i Biblia: zebranie i powtórzenie wiadomości (poziom podstawowy) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (07.03.2020), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 2. Antyk i Biblia: zebranie i powtórzenie wiadomości (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (07.03.2020), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.

 

Szkolenia

 1. Ogólnopolska Konferencja Online dla dyrektorów, nauczycieli oraz psychologów i pedagogów szkolnych "Gotowe rozwiązania wspierające dyrektora, nauczyciela i wychowawcę w pracy z uczniem wobec obowiązku nauczania zdalnego" (29.04.2020), organizowana przez FORUM MEDIA POLSKA: udział.
 2. Higiena cyfrowa a nauczanie zdalne. O czym powinni pamiętać nauczyciele?  (06.05.2020) - udział w webinarium zorganizowanym przez Nową Erę, prowadzący: dr Maciej Dębski.
 3. Uważność w czasach pandemii (15.05.2020) - udział w webinarium zorganizowanym przez Nową Erę, prowadzący: Anna Hryniewicz.
 4. Teksty kultury i ich konteksty, sposoby wykorzystania (nie)znanych tekstów kultury na maturze (18.05.2020) - udział w webinarium zorganizowanym przez Nową Erę, prowadzący: Andrzej Michalski.
 5. Mobilna lekcja z Przemkiem Staroniem, czyli jak oczarować uczniów i utrzymać ich uwagę (05.06.2020) - udział w webinarium zorganizowanym przez Wydawnictwo Operon.

 

2019

Konferencje

 1. XVII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 22.02.2019), referat: Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów.
 2. Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Asertywność - jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi?" (Lublin, 20.03.2019) - referat: Bajki terapeutyczne jako jeden ze sposobów uczenia asertywności.
 3. XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 23-24.03.2019): aktywny udział w pracach Komitetu Naukowego, ocenianie wystąpień uczestników konferencji.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lektura wobec wyzwań współczesności" (Rzeszów, 3 kwietnia 2019, XII Dni Polonistyki i Dziennikarstwa), referat: Wiedza o potrzebach intelektualnych, emocjonalnych i psychofizycznych uczniów jako punkt wyjścia w pracy z lekturą. Wybrane zagadnienia.
 5. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka" (Lublin, KUL, 16 maja 2019), referat: Do czego jest zdolny uczeń zdolny? Skutki fascynacji przemocą w powieści Stephena Kinga; organizowanie konferencji.
 6. XVIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 17 maja 2019), referat: Podstawy komunikacji nauczyciela z uczniami. Wybrane zagadnienia.
 7. XIX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 21 czerwca 2019), referat: Komunikacja nauczyciela z rodzicami uczniów dyslektycznych.
 8. XX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 16 sierpnia 2019), referat: ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ С УЧЕНИКАМИ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА [Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych temperamentach].
 9. XXI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 20 września 2019), referat: Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych rodzajach inteligencji. 
 10. IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej "Lekcja Polski(ego). Praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku" (Poznań, 20-23 listopada 2019 r.), referat: Neurodydaktyka - naukowa bzdura czy cenna inspiracja dydaktyczna? O edukacji uwzględniającej potrzeby i możliwości mózgu.

 

 

Warsztaty i wykłady, udział w konkursach

 1. Jak uczyć uczniów uczenia się? - warsztaty dla nauczycieli języka polskiego (16.03.2019) w ramach projektu "Książka z plecaka".
 2. Od średniowiecza do oświecenia (poziom podstawowy) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (30.03.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 3. Od średniowiecza do oświecenia (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (30.03.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 4.  Analiza i interpretacja utworu literackiego na maturze (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (06.04.2019), współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 5. Matura ustna z języka polskiego - co i jak mówić, żeby zdać? (24.04.2019) - wykład dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Ostatniej Deski Ratunku, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL.
 6. Warsztaty przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (25.04.2019) - prowadzenie zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, współpraca z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK.
 7. Udział w pracach jury "Konspektomanii", czyli ogólnopolskiego konkursu na najlepszy konspekt lekcji języka polskiego, organizowanego przez Koło Dydaktyków Polonistów KUL (czerwiec 2019). 
 8. Jak postępować z ludźmi, którzy uprzykrzają nam życie? (19.09.2019) - warsztaty dla uczniów szkół średnich w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 9. Jak postępować z ludźmi, którzy uprzykrzają nam życie? O asertywności na co dzień (28.10.2019) - wykład dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (współpraca: kpt. Tomasz Korczyński).

 

 

Szkolenia

 1. Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco? (kompendium wiedzy o ocenianiu) cz. 1/2 - Ocenianie szkolne (14.01.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Adama Brożka.
 2. Warsztat kreatywności nauczyciela, czyli praca z własną twórczością (15.02.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka.
 3. Bezradność intelektualna ucznia - jak aktywnie prowadzić zajęcia z dzieckiem w szkole (21.02.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego.
 4. Efektywna komunikacja werbalna i niewerbalna nauczyciel - uczeń (26.02.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka.
 5. Rola lektury szkolnej w rozwoju ucznia (27.02.2019, KUL) - udział w warsztatach, prowadzonych przez p. Małgorzatę Małyskę, prezesa Fundacji dla Edukacji "Polis".
 6. Neurodydaktyka, czyli jak pracuje mózg naszych uczniów? Jak wykorzystać potencjał mózgu, by uczyć się skuteczniej (11.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka.
 7. Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego? (13.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o., prowadzonym przez Marzenę Tyl.
 8. Metoda konstruktywnej konfrontacji. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów (21.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego.
 9. Śmiej się i ucz. Sposoby wykorzystania humoru w nauczaniu i wychowaniu (22.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło.
 10. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (Lublin, 25.03.2019) - udział w wykładzie Beaty Chmury oraz spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era.
 11. Jak zadbać o głos, będąc nauczycielem? Emisja i higiena głosu (26.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Sylwię Zasadę.
 12. Stres dobry i zły. Jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem (29.03.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło.
 13. Reforma w szkołach ponadpodstawowych: "Bułka z masłem czy orzech do zgryzienia?" (01.04.2019) - udział w e-debacie organizowanej przez OPERON, prowadzonej przez Przemysława Staronia.
 14. Trudna klasa. Jak ją opanować, uczyć, wychowywać? (05.04.2019)- udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło.
 15. Agresja w szkole - przyczyny zachowań agresywnych, sposoby przeciwdziałania (11.04.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego.
 16. Kompetencje emocjonalne nauczyciela wychowawcy. Inteligencja emocjonalna w teorii i praktyce (12.04.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło.
 17. Coaching w edukacji. Jak zostać szkolnym coachem? Jak wykorzystać w szkole narzędzia coachingowe? (24.04.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka.
 18. Polonista wobec wyzwań nowoczesnej edukacji (25.04.2019) - udział w webinarze, organizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era, prowadzonym przez Małgorzatę Miazgę.
 19. 30 gniewnych ludzi, czyli jak umiejętnie poprowadzić spotkania z rodzicami na trudne tematy (21.05.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego.
 20. "Zapalony nauczyciel", czyli jak nie stracić zapału w pracy pedagogicznej? (28.05.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Malwinę Tkaczyk.
 21. Praca z emocjami ucznia w praktyce (29.05.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka.
 22. Jak wyzwalać kreatywność i innowacyjne myślenie uczniów? (13.06.2019) - udział w webinarze organizowanym przez ODN Edumaster, prowadzonym przez Joannę Nienałtowską-Padło.
 23. Przygotowanie opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego (23.09.2019) - udział w seminarium, organizowanym i prowadzonym przez specjalistów z Instytutu Badań Literackich w Warszawie.
 24. Wprowadzenie do Design Thinking (24.09.2019) - udział w webinarze organizowanym przez PWN, prowadzonym przez Beatę Michalską-Dominiak.

 

2018

Konferencje

 1. Rola rodziców w edukacji - aktywny udział w debacie gwiaździstej na KULu (26.01.2018), wystąpienie na temat: Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli, oczekiwania nauczycieli wobec rodziców... Kompetencje nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami
 2. XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 30.03.2018, tryb zdalny), referat: Główne obszary kompetencji współczesnego nauczyciela i ich wpływ na kierunki rozwoju dydaktyki szkolnej. Wybrane zagadnienia
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wychowanie do lektury" (Rzeszów, 19.04.2018) w ramach XI Tygodnia Polonistów, referat: Johna Keatinga (Stowarzyszenie Umarłych Poetów) wychowanie do lektury i życia
 4. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki" pt. "Przyszłość profilaktyki w świecie zagubionych wartości" (WSEI, Lublin, 15-16 maja 2018) - referat: "On mi powiedział, że jestem dobry". Rola nauczyciela w wychowaniu do wartości w świetle wybranych powieści dla młodzieży
 5. XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 18.05.2018, tryb zdalny), referat: ВЫБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ В ЛИЦЕЕ. ОБЗОР (Wybrane metody pracy z literaturą w szkole ponadpodstawowej. Przegląd)
 6. Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia" (Lublin, 24.05.2018) - referat: Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty
 7. XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 22.06.2018), referat: РАБОТА СО СПОСОБНЫМ УЧЕНИКОМ - ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (Praca z uczniem zdolnym jako wyzwanie dla współczesnego nauczyciela)
 8. XV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów. 21.09.2018), referat: Wizja dobrego nauczyciela języka polskiego a programy specjalizacji nauczycielskiej. Próba konfrontacji w kontekście obecnej reformy edukacji
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocenianie szkolne na cenzurowanym. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego" (Lublin, 27.-28.09.2018, UMCS), referat: Krótka rozprawa między trzema osobami: uczniem, rodzicem i nauczycielem, czyli kto, kogo i za co ocenia w polskiej szkole
 10. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne w branży kultury" (Kijów, 02.10.2018), referat: Wejdź w konwencję! – o projekcie kreatywnego pisania
 11. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością" (Warszawa, 8-9.11.2018, Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego), referat: Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element propozycji modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. Wybrane przykłady inicjatyw (współautor: kpt. mgr T. Korczyński)
 12. XVI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców” (Kijów, 19.11. 2018), referat: "To nieuczciwe zmuszać żółwie, by ścigały się z zającami". Przegląd cech indywidualnych różniących uczniów" 
 13. Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia 2. Uzależnienie od współczesnych mediów" (Lublin, 05.12.2018), referat: Formy promocji czytelnictwa w Internecie jako inspiracja dla współczesnego polonisty

 

 

Warsztaty i wykłady

 1. Analiza i interpretacja utworu poetyckiego na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (14.04.2018) - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 2. Analiza i interpretacja utworu poetyckiego na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom rozszerzony) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą (14.04.2018) - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 3. Matura ustna z polskiego - co i jak mówić, żeby zdać? (25.04.2018) w ramach Ostatniej Deski Ratunku - współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 4. Trening twórczości - sztuka opowiadania (17.09.2018) - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 5. Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu (20.09.2018) - warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 6. Rola bóstw w życiu codziennym Egipcjan (13.10.2018) - wykład w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki FALKON

 

 

Szkolenia

 1. Kultura popularna jako przedmiot refleksji maturzysty (09.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 2. Egzamin ósmoklasisty w praktyce (12.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 3. Marketing lektury. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (15.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego (17.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz redakcję "Polonistyki"
 5. Ocenianie Kształtujące w pracy nauczyciela (22.05.2018) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Monikę Andrulewicz
 6. Trudny rodzic? Nie ma trudnych rodziców, są trudne sytuacje (23.05.2018) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 7. Storytelling podbija szkoły, czyli o pracy z opowieścią, mitem i legendą (12.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Monikę Andrulewicz
 8. Typologia tzw. trudnych rodziców, np. rodzic roszczeniowy, unikający, ekspert, aktywista społeczny (13.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 9. Trener efektywnej nauki: Zapamiętywanie przez skojarzenia - metoda ciągu asocjacyjnego (14.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 10. Trener efektywnej nauki – metoda obrazkowa, poziom 2 – zapamiętywanie złożonych ciągów informacyjnych (03.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 11. Neurodydaktyka: jak wykorzystać najnowsze wyniki badań mózgu do pracy z uczniem (09.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 12. Nowoczesna edukacja - nowoczesny nauczyciel, czyli jak nadążać za trendami (10.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Jana Bielaszkę
 13. Mindfulness (uważność) – lekarstwo na stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela (17.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, (prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 14. Trudny uczeń: praca z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania (25.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 15. Incydent w szkole - komunikacja z otoczeniem w kryzysie (16.11.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 16. Nie nudzić klasyką, czyli "Pan Tadeusz" jako poemat o... współczesności (04.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Adama Brożka
 17. Trener efektywnej nauki: Techniki przyspieszonego czytania ze zrozumieniem (05.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 18. Polubić szkołę: pięciostopniowy program pracy z dzieckiem/ uczniem (10.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Ireneusza Czyżewskiego
 19. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (11.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 20. Uczeń niegrzeczny czy uczeń zaburzony? Rozpoznanie i terapia (13.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Martę Koplejewską
 21. Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela (18.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 22. Sekrety motywacji ucznia, czyli co zrobić, żeby uczniowi się chciałao (19.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Ireneusza Czyżewskiego

 

2017

Konferencje

 1. Szkoła wobec wyzwań współczesności (Lublin, 16-17 maja 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie; referat: "Digitalny tubylec czy digitalny imigrant? Kilka uwag o kompetencjach techniczno-medialnych współczesnego nauczyciela polonisty" 
 2. Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? (Lublin, 30.05.2017) - udział w debacie naukowej, organizowanej przez KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia nauczycieli
 3. Książka w mediach. Media w książce. Korespondencje i transpozycje (Lublin, 12-13 października 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS; referat: "Udział nowoczesnych mediów w procesie popularyzacji czytelnictwa wśród młodych ludzi. Wybrane zagadnienia"
 4. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - ogólnopolski kongres współorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, referat: "Świat wartości młodych ludzi w świetle wybranych powieści Barbary Ciwoniuk"
 5. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - poprowadzenie warsztatu metodycznego dla nauczycieli szkolnych i akademickich: "Agresja i nienawiść"
 6. Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy (11-13 grudnia 2017) - interdyscyplinarna konferencja internetowa zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Spółkę Akademicką Wiseplace; prezentacja multimedialna: "Wpływ mediów cyfrowych na filozofię edukacji polonistycznej. Wybrane zagadnienia" [PDF]

 

 

Wykłady

 1. Analiza i interpretacja utworu romantycznego (poziom podstawowy) na egzaminie pisemnym z języka polskiego (kwiecień 2017) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 2. Analiza i interpretacja utworu modernistycznego (poziom rozszerzony) na egzaminie pisemnym z języka polskiego (kwiecień 2017) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL
 3. Jak opanować stres w trakcie egzaminu pisemnego z języka polskiego? (kwiecień 2017) - wykład dla uczniów szkół średnich w ramach Ostatniej Deski Ratunku, współpraca z Uniwersytetem Otwartym KUL

 

 

Szkolenia

 1. Od kompetencji językowej do kompetencji komunikacyjnej (27.03.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era; udział
 2. Retoryka - kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej (29.05.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era - udział

 

2016

 1. Jak przygotować uczniów do egzaminu ustnego? Matura 2016 z języka polskiego (18.04.2016) – konferencja internetowa organizowana przez wydawnictwo Nowa Era, uczestnictwo.
 2. Dobra szkoła to… - (WNH KUL, 05.12.) – udział w debacie gwieździstej (odbywającej się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich). W Lublinie została zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank; w obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci; nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

 

 

Rok akademicki 2015/16 zwolnienie lekarskie

 

Rok akademicki 2014/15 urlop macierzyński

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2021, godz. 19:40 - Magdalena Marzec-Jóźwicka