Promotorka prac licencjackich

 

2012

1. Małgorzata Adamczyk, Edukacja teatralna w gimnazjum. Studium przypadku.

2. Magdalena Kaszuba, Metody aktywizujące w pracy nad poezją Juliana Tuwima w szkole podstawowej.

3. Małgorzata Ziomek, Opowiadania Agnieszki Osieckiej jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej.

4. Katarzyna Życińska, Rola polonisty w wychowaniu do miłości. Wybrane zagadnienia.

5. Ewelina Czekaj, Sposoby funkcjonowania tematyki biblijnej w szkole podstawowej na wybranych przykładach.

6. Beata Babisz, Treny Jana Kochanowskiego w szkole podstawowej i gimnazjum.

7. Paulina Milik, Twórczość Anny Kamieńskiej w perspektywie edukacji polonistycznej na poziomie szkoły podstawowej.

8. Ewa Żydek, Twórczość Mariana Orłonia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 

 

2013

9. Joanna Lipka, Baśń w edukacji polonistycznej na etapie szkoły podstawowej.

10. Jakub Bieńkowski, Bunt nastolatków jako postawa wobec rzeczywistości. Analiza zagadnienia w oparciu o wybrane teksty kultury.

11. Iwona Kuczyńska, Historia o wiedźminie według Andrzeja Sapkowskiego na lekcjach języka polskiego w gimnazjum - wybrane zagadnienia.

12. Mateusz Michor, Powieść J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny" jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego na drugim etapie edukacyjnym.

13. Martyna Dycha, Przyjaźń jako naczelna wartość w edukacji uczniów szkoły podstawowej w świetle wybranych tekstów literackich.

14. Dorota Jagodzińska, Wybrane zagadnienia kultury masowej jako element procesu kształcenia polonistycznego na drugim etapie edukacji.

15. Andżelika Bogucka, Trudne tematy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 

 

2014

16. Sara Zasik, Metody aktywizujące na trzecim etapie kształcenia polonistycznego. Wybrane zagadnienia.

17. Emilia Szkutnik, Powieść na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. Wybrane zagadnienia.

18. Ewa Sulowska, Realizacja motywu podróży w wybranych tekstach kultury na II etapie edukacji polonistycznej.

19. Ilona Janek, Rodzaje bajek i ich funkcje na II etapie edukacji polonistycznej.

 

 

Recenzentka prac magisterskich

 

2007

1. Elżbieta Kalita, Autorytet nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Studium przypadku.

2. Katarzyna Skrzypiec, Kształcenie i wychowanie przez baśń na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 

 

2008

3. Joanna Pluta, Główne polonistyczne tematy reformy systemu edukacyjnego od roku szkolnego 1998/1999 do 2007/2008 w "Polonistyce" i w "Zeszytach Szkolnych.

4. Joanna Użyńska, Hermeneutyka na użytek szkoły. Jak uczyć analizy i interpretacji wierszy w nowym liceum?

5. Katarzyna Pysz, Metodyka Stanisława Bortnowskiego. O interdyscyplinarnym modelu nauczania języka polskiego.

 

 

2009

6. Karolina Knapik, Ilustracje w podręcznikach do języka polskiego w gimnazjum jako środek dydaktyczny.

 

 

2010

7. Kamila Łukjan, Analiza dokumentów oświatowych . Obecność pojęcia "integracji międzyprzedmiotowej " w podstawie programowej z roku 1999 i 2008.

8. Anna Konik, Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji polonistycznej na przykładzie innowacyjnego programu "Akademia Przyszłości" Stowarzyszenia WIOSNA.

9. Michał Zalewski, Kształtowanie kompetencji językowych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI). Problemy, badania, wnioski.

10. Monika Piech, Literatura religina w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum - na podstawie wybranych podręczników szkolnych.

11. Katarzyna Smolińska, Motyw matki i ojca w utworach literackich w wybranych podręcznikach szkolnych.

12. Lena Misiak, Twórczość ks. Jana Twardowskiego na lekcjach języka polskiego. Analiza wybranych programów nauczania oraz podręczników.

13. Natalia Czaja, W kręgu problematyki dysortografii w szkole podstawowej. Od teorii do praktyki... Studium przypadku.

 

 

2011

14. Elżbieta Karczmarczyk, Problem dysgrafii w szkole podstawowej na lekcjach języka polskiego (w klasach IV-VI). Studium przypadków.

 

 

2012

15. Edyta Rapa, Popularyzacja czytelnictwa w gimnazjum.

 

 

2019

16. Albert Bałchanowski, Grywalizacja jako narzędzie promocji.

17. Aleksandra Kozak, Narracja w grach wideo na przykładzie gry „Wiedźmin”.

18. Aneta Kasprzak, Narzędzia nowych mediów w kreowaniu marek instytucji kultury. 

 

 

Recenzentka prac licencjackich

 

2010

1. Dorota Samonek, Problemy ekologiczne w utworach literackich i tekstach kultury zawartych w wybranych podręcznikach szkolnych.

 

 

2011

2. Aleksandra Chłodna, "Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkiena w szkole podstawowej i gimnazjum. 

3. Agnieszka Lipska, Huculskie obrzędy okresu Bożego Narodzenia w "Prawdzie Starowieku" Stanisława Vincenza.

4. Ewelina Białkowska, Poezja Jonasza Kofty na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. 

5. Aleksandra Oszust, Symbole magiczne w baśniach cygańskich ze zbioru "Gałązka z drzewa słońca" Jerzego Ficowskiego. 

6. Joanna Kamińska, Syndrom ocalonych w wybranych utworach Stanisława Benskiego.

 

 

2012

7. Justyna Smyk, Wątki protestanckie w wybranych opowiadaniach Jerzego Pilcha.

8. Magdalena Dyś, Wybrane motywy kultury włoskiej w opowiadaniach Gustawa Herlinga Grudzińskiego.  

 

 

2013

9. Katarzyna Róg, Rola zwierząt magicznych w baśniach cygańskich Jerzego Ficowskiego „Gałązka z Drzewa Słońca".

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020, godz. 18:41 - Magdalena Marzec-Jóźwicka