Studia z filologii polskiej
(1999-2004 )  

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Mgr filolgii
polskiej

(2004) 
 
na podstawie pracy: Motyw domu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
Studia doktoranckie
(2004-2007)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Doktor nauk humanistycznych
(2007)
na podstawie pracy: Miłość jako kategoria nadrzędna w kształtowaniu świata wartości gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego (promotor: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bogołębska- Uniwersytet Łódzki, dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  
 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 09:23 - Aleksandra Dziak