Studia z filologii polskiej
(1999-2004 )  

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Magister filologii
polskiej

(2004) 
 
Praca magisterska: Motyw domu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, promotor: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, recenzent: dr Sławomir Jacek Żurek
Studia doktoranckie
(październik 2004-styczeń 2007)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Doktor nauk humanistycznych
(2007)

Praca doktorska: Miłość jako kategoria nadrzędna w kształtowaniu świata wartości gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego, promotor: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bogołębska (UŁ), dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych (2019) Praca habilitacyjna: Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy, Lublin 2018, recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Zofia Budrewicz (UP); recenzentki książki i dorobku: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ), prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ), dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS
 
 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2022, godz. 20:16 - Magdalena Marzec-Jóźwicka