19 (2009), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Jacek Chaciński

Prawo pracy a prawo prywatne

Labour Law vs. Private Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Jędrejek

Uwzględnienie roszczeń funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych w podziale sumy uzyskanej z egzekucji

Claims of Found of Guaranteed Workers' Benefits in the Division of the Amount Received on Execution

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jolanta Bucińska

Społeczne prawa człowieka w konstytucjach polskich

Personal Social Reights in Polish Constitutions

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Robert Andrzejczuk

Uniwersalizm praw człowieka

Universal Theories of Human Rights

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Małgorzata Czuryk

Podstawy współdziałania Kościoła i państwa w zakresie działalności charytatywnej

The Foundations of Cooperation between the Church and State in the Area of Charity Work

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Mirosław Kosek

Piecza zastępcza w projektach nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 23 listopada 2006 roku

Foster Care in the Draft Amendment to Polish Family and Guardianship Code of 23 November 2006

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Olszak-Pawłowska

Analiza zapisów obowiązujących i propozycji projektowych dotyczących lekarza opiniującego

Discussion of the Current Laws and Draft Laws Regarding Medical Experts

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Hubert Kaczmarczyk

Liberalna krytyka instrumentalizmu prawnego

Liberal Criticism of Legal Instrumentalism

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jacek Trzewik

Wyłączenie od dziedziczenia a krąg osób uprawnionych do spadkobrania

Exclusion from Succession and the Persons Entitled to Succession

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Roman Melnyk

Pontifical Legation to the United Nations

Legacja papieska w ONZ

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Wojciech Góralski

Przyszłość prawa kanonicznego w Polsce

Future of Canon Law in Poland

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Marek Zaborowski

Sakrament namaszczenia chorych w ujęciu teologiczno-prawnym

Theological and Legal Dimensions of the Sacrament of Anointing of the Sick

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Zbigniew Jaworski

Ordynariat wojskowy Kościołem partykularnym

Military Ordinariate as a Particular Church

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Marzena Małgorzata Lipska

Urząd Ministra w latach 1918-1939. Podstawy prawne

The Office of Minister in the Years 1918-1939. Legal Basis

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Katarzyna Maćkowska

Status władzy wykonawczej w przepisach konstytucyjnych stanów zachodnich w latach 1796-1819

Status of the Executive in the Constitutional Articles of the Western States (1796-1819)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Wojciech Wnuk

Zasady i formy współpracy pomiędzy organami administracji publicznej a sektorem pozarządowym

Rules and Forms of Cooperation Between Bodies of Public Administration and the Non-Govermental Sector

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Ks. Stanisław Tymosz, Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kodyfikacji do XIX wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 (Jerzy Markiewicz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Categorialità e transcendentalità del Diritto. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, ed. Paolo Gherri, Roma 2007 (Tomasz Gałkowski CP)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Jędrejek, Spółka cicha, Warszawa: Wolters Kluwer Business, 2008 (Robert Andrzejczuk)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Lexikon kirchlicher Amtsbezeichnungen der Katholischen, Evangelischen und Orthodoxen Kirchen in Deutschland, Hrsg. Richard Puza, Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag 2007 (ks. Krzysztof Burczak)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Diritto canonico, Antropologia e Personalismo. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, ed. Paolo Gherri, Roma 2008 (Tomasz Gałkowski CP)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z sympozjum „Synodalność - Metropolia - Metropolita” w XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej (ks. Marek Zaborowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2015, godz. 14:48 - Marek Smarzewski