Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. prof. Januszowi Mariańskiemu

Miło nam poinformować, iż ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emerytowany pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Nauk Socjologicznych) otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbędzie się 3 grudnia 2019 roku o godz. 11.00  w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11). Tytuł został nadany na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 24 września 2019 roku.


22-23.10.2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej”

Instytut Pedagogiki KUL zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej”, która odbędzie się 22-23 października 2019 r. (sala C-1031) pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Konferencja zostanie poświęcona analizie tradycji, miejsca, kondycji, specyfiki i profilu polskiej myśli pedagogicznej. Zamierzeniem organizatorów jest próba zarysowania, na kanwie 100-lecia powstania naukowych struktur pedagogiki w Rzeczypospolitej, głównych orientacji badawczych w uprawianiu pedagogiki w Polsce.


20-21.10.2019 r. Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

W roku 1919 na KUL powstała jedna z pierwszych w Polsce katedr pedagogiki.  Z okazji jubileuszu 100-lecia pedagogiki na KUL 20-21 października 2019 r. na naszym uniwersytecie odbędzie się Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Jego tematem będzie „Pedagogika w świetle uniwersalizmu i tendencji do specjalizacji wiedzy”.

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i debaty związanej z wcielaniem w życie Ustawy 2.0 jak też wprowadzeniem zasad kształcenia nauczycieli na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna i studiów jednolitych magisterskich na tych kierunkach.


23.10.2019 r. Konkurs Wiedzy o Polsce, Europie i Świecie

23 października 2019 r. Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL organizuje kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Polsce, Europie i Świecie. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji będzie miało miejsce o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114.


10-11.10.2019 r. Konferencja z cyklu Nowe Tendencje w Zarządzaniu

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Zrządzania Pracownikami w Organizacji oraz Stowarzyszenie Społeczny Instytut Zarządzania zapraszają na konferencję z cyklu Nowe Tendencje w Zarządzaniu. Podczas tegorocznej edycji konferencji podjęty zostanie problem etyki i zaangażowania społecznego przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się 10-11 października 2019 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


TYDZIEŃ ADAPTACYJNY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL

W dniach 1 - 4 października br. (wtorek - piątek) dla studentów I roku I stopnia oraz jednolitych magisterskich zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych, odbędą się wówczas m.in. obowiązkowe szkolenia:
- Prawa i obowiązki studenta
- BHP
- Poznaj Bibliotekę Uniwersytecką

 

HARMONOGRAM TYGODNIA ADAPTACYJNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL


Oznaczenia sal:
GG - Gmach Główny
CTW - Centrum Transferu Wiedzy

 

Wydarzenia towarzyszące:
- środa i czwartek, hol CTW na parterze, godz. 10:00 - 14:00:
targi organizacji studenckich
prezentacja oferty Biura Karier


Nowe siedziby relokowanych Instytutów Wydziału Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki:
Katedry znajdują się w Collegium Jana Pawła II na V piętrze
Sekretariat C-543
Obsługa studenta - C-603A

Instytut Nauk o Polityce i Administracji:
Katedry znajdują się w Collegium Jana Pawła II-Pokoje (CP)
Sekretariat - C-546
Obsługa studenta - C-603A

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania:
Katedry znajdują się w Collegium Jana Pawła II-Pokoje (CP)
Sekretariat - C-922A
Obsługa studenta - C-603A


Instytut Pedagogiki KUL w międzynarodowym projekcie Programu Erasmus+

16 lipca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ KA202 Cooperation for innovation and the exchange of good practices zatwierdziła pozytywnie i przyjęła do realizacji Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o charakterze naukowo-badawczym, który nosi tytuł: „More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten” [Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu].

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Universita Cattolica del Sacro Cuore (Włochy) a partnerami projektu są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (budżet KUL: 47 932.00 EUR), Universidad Pontificia Comillas (Hiszpania), Université catholique de l'Ouest (Francja), Istituto Comprensivo «G. FALCONE e P. BORSELLINO (Włochy), Istituto Comprensivo "Gabrio Piola" (Włochy), Miejskie Przedszkole nr 5 (Puławy, Polska), Norte Dame de la Source (Francja), Institución Profesional Salesiana (Hiszpania).

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (KA2Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE). Projekt będzie realizowany od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Łączny budżet projektu wynosi 446 959.00 EUR.

Kierownikiem zespołu merytorycznego jest dr Barbara Borowska, a członkami zespołu merytorycznego: dr Klaudia Martynowska oraz dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Funkcję eksperta pełni prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z APS. Prowadzenie biura projektu oraz obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL.

 


13-14.09.2019 r. Konferencja pt. Dzieci i młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji

Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL zaprasza na konferencję naukową "Dzieci i młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji", która odbędzie się w dniach 13-14 września 2019 r. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w Gmachu Głównym, sala GG - 47. Drugiego dnia konferencji odbędzie się premiera filmu "When I Stutter".